Spotkanie naukowe: Jak pisać artykuły po angielsku

W imieniu Zespołu ds. Rozwoju Naukowego IP, serdecznie zapraszamy Pracowników i Doktorantów na spotkanie poświęcone przygotowywaniu artykułów w języku angielskim, które odbędzie się 31.01 o g. 16 w sali 605 i poprowadzi je Mariusz Wołońciej.

Materiałami na temat pisania artykułów, zamieszczonymi na e-KUL – zakładka ‘Baza wiedzy’

 

25 stycznia 2013


Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracownik Instytutu do wzięcia udziału w 1. Seminarium Wyjazdowym Instytutu Psychologii KUL. Będzie ono okazją do wzajemnej prezentacji naszych projektów badawczych oraz pomysłów na nie. Podczas seminarium zaplanowaliśmy dużo czasu na dyskusje i rozmowy. Wszystko po to, żeby lepiej wykorzystać potencjał, który tkwi w naszym środowisku.

W załączonym dokumencie znajduje się szerszy opis idei i celów Seminarium oraz informacje organizacyjne.

 

formularz zgłoszeniowy

 

zobacz informacje szczegółowe

 

25 stycznia 2013


I Forum Doktorantów Psychologii

19 stycznia 2013 w Instytucie Psychologii KUL odbyło się I Forum Doktorantów Psychologii. Konferencja ta została zorganizowana przez studentów. Komitetem Organizacyjnym w składzie: Agnieszka Czusz, Izabella Januszewska, Anna Gamrowska i Agnieszka Kowalczyk kierowała bardzo sprawnie Joanna Grądziel. Forum stanowiło okazję do zapoznania się z wynikami najnowszych badań prowadzonych przez doktorantów, a także do nabycia doświadczeń w prezentowaniu swoich prac w formie referatów i plakatów. Dla wielu osób było to pierwsze wystąpienie na konferencji. Konkurs na najlepiej przygotowany poster wygrała Aleksandra Myślińska, wyróżnione zostały także postery Klaudii Jastrzębskiej, Małgorzaty Wlazły i Natalii Szczepańskiej. Serdecznie gratulujemy!

Poniżej znajduje się program Forum.

 

Program I Forum Doktorantów Psychologii

 

22 stycznia 2013


prof. Stanisława Steuden

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2012 r. podpisanym przez Prezydenta RP -  prof. Stanisława Steuden otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

 

           

3 stycznia 2013


dr hab. Maria Oleś nagrodzona

Pani Profesor dr hab. Maria Oleś decyzją Pani prof. Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała nagrodę za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną.

 

Gratulujemy!

 

 

 

13 grudnia 2012


Wyróżnienie dla pracy doktorskiej dr Diany Müller

Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie lub doktorskie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym, przyznała dr Dianie Müller wyróżnienie w kategorii praca doktorska za pracę „Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Steuden. Serdecznie gratulujemy!

 

1 grudnia 2012