30-lecie PFRON

    13-14 października 2021 odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. "30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –przeszłość – teraźniejszość – przyszłość". Wśród zaproszonych prelegentów była także Ewa Domagała-Zyśk. Katedra Pedagogiki Specjalnej od wielu lat współpracuje z PFRON - życzymy całej instytucji wielu kolejnych lat pełnych sukcesów!


Imieniny Pani Profesor Teresy Kukołowicz

 

 

2 października 2021 uczniowie i Przyjaciele śp. Pani Profesor Teresy Kukołowicz spotkali się po raz kolejny na Mszy św. z okazji Jej Imienin. Profesor Teresa Kukołowicz kierowała Katedrą Pedagogiki Specjalnej w latach 1984-1998.

 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku:

KUL: prof. Teresa Kukołowicz (1925-2014) - Wspomnienie prof. Doroty Kornas-Bieli

 


Kolejne sukcesy publikacyjne naszych pracowników - artykuły napisane w języku angielskim!

Domagała-Zyśk E. (2021). Remote teaching and learning – challenges and opportunities for students with special educational needs. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, n.º 21, 2021, pp. 1-13.

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2021.10042

edz_revista_portugesa

 

Domagała-Zyśk E., Mamcarz P., Martynowska K., Fudali-Czyż A., Rothwell A. (2021).  Employability of University Students: Introduction of the Concept and the Psychometric Properties of the Polish Self-Perceived Employability Scale. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 25 June 2021, T. 1, nr 32, s. 271–287. DOI 10.12775/PBE.2021.016.

https://doi.org/10.12775/PBE.2021.016

employability_21

 

Martynowska, K., & Kornas-Biela, D. (2021). Religiosity as a coping resource during the COVID-19 crisis among Catholic University Students. Integral Education on Digital Era.

https://educa.fmleao.pt/wp-content/uploads/2021/10/Educa_6_139-152.pdfhttps://educa.fmleao.pt/category/no6-2021/

 

Zachęcamy do czytania! 

 


 

Aktywnie dbamy o relacje z instytucjami, z którymi współpracujemy!

Ewa Domagała-Zyśk wygłosiła wykład pt. "Niesłyszący Dziadkowie i Babcie - jak trwać w komunikacji" - na X Forum Nauczycieli I Wychowawców, które odbywało się w sobotę 25 września 2021r. z okazji Jubileuszu 25-lecia KSW Oddział w Tarnowie.

 

Cieszymy się i dziękujemy za możliwość celebrowania tak ważnego jubileuszu!

 


Serdecznie witamy wszystkich studentów w nowym roku akademickim 2021/2022 a zwłaszcza "świeżaków"!

 

 

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię".

Johann Wolfgang von Goethe

 

Życzymy Wam powodzenia i...  do zobaczenia na zajęciach! 

 

 

 

 

 


Zachęcamy do pobierania i czytania naszej nowej publikacji

Fonogesty - metoda i jej zastosowanie

 


 

W dniach 30.08.2021 – 4.09.2021 odbywa się po raz 15 konferencja pt. Conference of the European Society for the Study of English, a jedną z jej części jest sesja S14: English as a foreign language for students with special educational needs - strategies and challenges.

Sesja prowadzona jest przez Ewę Domagałą-Zyśk (KUL) i Jitkę Sedlackovą (Masaryk University, Brno) a bierze w niej udział kilkunastu naukowców z 10 uczelni z Polski, Czech, Francji, Węgier, Słowacji, Niemiec i Brazylii.

Prezentowane badania dotyczyły nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami, głównie osób z uszkodzeniem słuchu oraz dysleksją.

 


9 czerwca 2021r. odbył się Jubileusz

Profesor Doroty Kornas-Bieli.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video:

Jubileusz Profesor Doroty Kornas-Bieli - YouTube 

oraz fotorelacji:

KUL - 09.06.2021 - Jubileusz Profesor Doroty Kornas-Bieli

 

 

link do Księgi Jubileuszowej Profesor Doroty Kornas-Bieli
Oblicza życia - http://hdl.handle.net/20.500.12153/1748


Z radością informujemy, że 9 czerwca odbędzie się Jubileusz Profesor Doroty Kornas-Bieli

link do transmisji YouTube


 

17 maja odbyło się kolejne spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej. Tym razem gośćmi były - Pani dr Anna Lendzion i Pani dr Monika Nowak.


17 maja 2021r. dr hab. prof. KUL, Dorota Kornas-Biela,  uczestniczyła w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach" zorganizowane przez Zakład Filozofii i Dialogu, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów Pani Profesor wygłosiła referat nt. "Osobowotwórczy charakter więzi prenatalnej jako zadanie wychowania prenatalnego".

Całość przebiegu konferencji będzie dostępna na YouTube.


 

17 maja 2021r. dr Aleksandra Borowicz w ramach Wieczorków Pedagogicznych zorganizowanych przez Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL przeprowadziła warsztaty pod tytułem
Dziecko ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wspieranie i budowanie przyjaznego środowiska.

 

 


 

W dniu 10 maja 2021r. odbył się "Dzień Otwarty" w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki 2"organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz University of London.
W spotkaniach uczestniczyła dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk oraz studenci biorący udział w projekcie – Paulina Lewandowska, Łukasz Bareja, Emilia Dyczkowska i Joanna Iwaniak.

 

 

 


 

26 kwietnia 2021r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Romaniec. Praca nosi tytuł: Struktura fonemowa słów w percepcji osób z uszkodzeniami słuchu a ich sprawność artykulacyjna. Promotorem była Pani Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak a promotorem pomocniczym dr Renata Kołodziejczyk.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

 


 

26 kwietnia 2021r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Cued Speech Europa, w którym udział wzięły: Dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz.

Pierwszym efektem projektu jest publikacja pod tytułem Fonogesty - metoda i jej zastosowanie, która ukazała się w czterech językach (polskim, angielskim, włoskim i francuskim). 

 

 


W dniach 8-10 kwietnia 2021r. odbyła się XXXI konferencja Association of Catholic Institutes of Education.

Z referatami w czasie konferencji
wystąpiły dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela i dr Klaudia Martynowska: "Religiosity as a coping resource during the Covid19 crisis among Catholic University students" oraz dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk "Remote teaching and learning – challenges and opportunities for students with special educational needs".
W konferencji wzięli też udział studenci i doktoranci z pedagogiki specjalnej, za co im z serca dziękujemy!

 


Z satysfakcją informujemy, że studenci w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki - Mistrzowie 2021 oraz członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej KUL, pod kierunkiem dr Klaudii Martynowskiej oraz dr hab. prof. KUL Ewy Domagała-Zyśk wędrują po świecie, prowadząc lekcje i spotkania językowe o Polsce i Polakach dla Rodaków za granicą.
Projekt tych zajęć pt. "Zoom na Polskę" koordynowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja.
Kompetencje dydaktyczne naszych studentów spotykają się z dużym uznaniem, czego wyrazem są prośby o kolejne lekcje. Zapraszamy do dołączenia do projektu!

https://www.facebook.com/642318625845868/posts/4358011397609887/?app=fbl
https://www.facebook.com/groups/CRP.Polonia/
https://wid.org.pl/zoom-na-polske-z-kolomyi/
https://wid.org.pl/zoom-na-polske-z-zytomierza-poznajemy-rodzine/
https://wid.org.pl/zoom-na-polske-z-zytomierza-sport-polski/


Ze smutkiem informujemy o śmierci
Prof. dr hab. Czesława Kosakowskiego
- mistrza i nauczyciela wielu pokoleń pedagogów specjalnych.

Profesor był naukowo związany najpierw z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a następnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie kierował Katedrą Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

rozwinięcie informacji - www


 

Z radością informujemy o ukazaniu się trzech publikacji książkowych:

 

 

English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Learners. Teaching Strategies and Interventions,
Red. Ewa Domagała-Zyśk, Nuzha Moritz, Anna Podlewska (2021), Routledge

 

 

 

Aleksandra Borowicz (2020), Stres rodzicielski a wsparcie społeczne. Podstawy programu pomocy psychopedagogicznej dla dzieci z uszkodzeniami słuchu. Seria: Nie głos, ale słowo... 6, Lublin: Wydawnictwo KUL

 

 

Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji.
Red. Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz, Ewa Domagała-Zyśk (2020), Seria: Nie głos, ale słowo... 7, Lublin: Wydawnictwo KUL

 

 

 


19 kwietnia 2021r. odbyło się kolejne spotkanie Katedry Pedagogiki Specjalnej. Tym razem swoją obecnością zaszczyciły nas dwie Panie współpracujące z naszą katedrą: mgr Małgorzata Matyska i mgr Urszula Kmita  


Projekt PROMENTORS

24 marca odbyło się spotkanie pracowników biorących udział w projekcie Promentors.
Omówiony został przebieg konferencji 5th National Online Conference Reinventing Ourselves,
która odbyła się w Tel Aviv'ie 11 marca 2021.

 

 


Projekt międzynarodowy - Erasmus+


Ewa Domagała-Zyśk i Agnieszka Amilkiewicz-Marek  biorą udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ UE pt. „Building Capacity for Inclusive Education in Digital Environments" (Call 2020 Round 1 KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 - Partnership for Digital Education Readiness).

Dwuletni projekt będzie realizowany od marca 2021.

Liderem będzie VRIJE Univeriteit Amsterdam (Holandia). Partnerami będą KUL, Universiteit Hasselt (Belgia), Knowledge Innovation Centre LTD (Malta) oraz Fundacio Per A La Universitat Oberta De Catalunya (Hiszpania).

 

 

 

 


 

24 lutego 2021r. odbyła się

III ogólnopolska konferencja "Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej" organizowana przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Katedrę Pedagogiki Specjalnej. 

Szczegółowy program znajduje się na stronie  - Centrum LSCDN

 


 

5 stycznia 2021r. odbyło się wyjątkowe i wzruszające spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej połączone z kolędowaniem.

Na gitarze akompaniował nam Jaś Kołodziejczyk,
na pianinie Renata Kołodziejczyk :)

Na progu Nowego Roku chcemy jeszcze raz życzyć wszystkim Pracownikom Instytutu Pedagogiki oraz Studentom wielu Bożych łask!


 

Pani dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL jako członek Rady Ekspertów Tato.Net, wykonała ekspertyzę nt „Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny i roli ojca w czasie pandemii Covid-19. Wstępne doniesienia z badań” w ramach projektu Tato.Net „Po pierwsze rodzina” dofinansowanego ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Ekspertyza ta ukaże się w książce „Ojcostwo dzisiaj 2020”.

W dn. 30. grudnia 2020 r. Pani Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL wzięła również zdalny udział jako ekspert w konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny (online), dotyczącej wyników badań prowadzonych w ramach tego projektu.

Komentarzy oraz odpowiedzi na pytania zadawane online udzielili: Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, dr hab. Dorota Kornas-Biela – psycholog, pedagog, prof. KUL, ekspert Tato.Net, Jan Urmański – socjolog, ekspert Tato.Net, Jerzy Prokopiuk – Prezes Zarządu i współwłaściciel IMAS International, dr Dariusz Cupiał – inicjator Tato.Net.

Spotkanie poprowadził Krzysztof Ziemiec. 

 

Link do wydarzenia: https://tato.net/czytelnia/artykul/ojcowie-potrafia-wygrywac-mimo-pandemii.

Wypowiedź Pani dr hab. D. Kornas-Bieli, prof. KUL od 45 min oraz 81 min.  (tzn. 1,21 godz.)

 


 

 

Stary rok kończymy bardzo smutną informacją o śmierci naszej koleżanki - mgr Beaty Uhlig-Garlewicz, doktorantki Pani Prof. Kazimiery Krakowiak.  Beatka była wspaniałą Osobą, oddaną ludziom, którym pomagała, profesjonalnym logopedą.

Będzie nam Jej brakowało!

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...


Trwając w atmosferze świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Państwu obfitości Bożych łask i wiele dobra w Nowym 2021 Roku.

Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej

 


 

W dniach 10-11 grudnia 2020r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych p.t. Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów.

Jeden z paneli dyskusyjnych był moderowany przez Panią Profesor Ewę Domagałę-Zyśk.

 

 

 

 

W ramach konferencji Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz przygotowały prezentację na temat "Edukacja włączająca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II".

 


 

Z radością informujemy, że nasza koleżanka dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zysk została członkiem Zespołu Pedagogiki
Specjalnej przy Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN na kadencję 2020-2023.
W dniu 14 grudnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu, w czasie którego Pani Profesor wygłosiła wykład pt. Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne.

 

 


W zespole Katedry Pedagogiki Specjalnej witamy najserdeczniej mgr Agnieszkę Amilkiewicz-Marek,
specjalistę w zakresie nauczania
wczesnoszkolnego, neurologopedii i pedagogiki leczniczej. Agnieszko,
życzymy Ci wiele satysfakcji z pracy w KUL!

 


2 grudnia 2020r. odbyło się on-line pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus+ Cued Speech Europa. Omówione zostały wspólne cele i zadania.
Partnerami w projekcie są organizacje z Belgii i Włoch.

 

 

 

 


 

1 grudnia 2020r. odbyło się niezwykle kreatywne spotkanie w ramach projektu Promentors. Uśmiechy mówią same za siebie :)

 


 

 

Pani dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL wygłosiła referat nt. "Paradygmat jedności w pedagogice prenatalnej" w ramach międzynarodowego sympozjum zorganizowanego w dn. 21.11.2020 r. przez Educazione e Unita oraz New Humanity for a United World (http://umanitanuova.org/en/z okazji 20-lecia nadania Chiarze Lubich doktoratu honoris causa z pedagogiki w dn. 10.11.2000 r. przez Catholic University of America, Washington, DC (CUA). 

Sympozjum miało charakter videokonferencji tłumaczonej na 9 języków i wzięło w niej udział około 400 osób (http://www.eduforunity.org/).

 

 

 

 


Kilka dni temu ukazała się książka The next big thing in education pod red. L. Zysberg'a i N. Schwabsky, a w niej artykuł Pani Prof. KUL, dr hab. Doroty Kornas-Bieli
pt. Spirituality and Faith: Will They Turn Out to Be Major Factors in Future Education?

Serdecznie gratulujemy!

 


Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL,
mgr Paulina
Lewandowska została laureatką
Nagrody im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego
dla doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL za publikacje naukowe.

Artykuł p. Pauliny pt. Dostępność edukacji zdalnej dla uczniów
z
niepełnosprawnością słuchową w klasach IV–VIII
otrzymał nagrodę II
stopnia


Gratulujemy!!!

 


 

12 listopada 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego "Cued Speech Europa" Erasmus+.
Zespół merytoryczny tworzą instytucje: Association paur la Langue francaise Parlee Completee w Belgii oraz Instituto dei Sordi di Torino we Włoszech oraz KUL.

 

 


12 listopada 2020r. odbyło się kolejne spotkanie Katedry Pedagogiki Specjalnej, podczas którego omówione zostały sprawy bieżące i plany naukowe.

 


Z radością informujemy, że ukazał się artykuł 
Prof. KUL, dr hab. Doroty Kornas-Bieli

Ocena opieki perinatalnej jako przedmiot badań kobiet po poronieniu

Czasopismo: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

 


 


 

 

Z radością informujemy, że ukazała się książka przygotowana przez doktorantów i studentów Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej pt. Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19.

 

Serdecznie gratulujemy Autorom i Pani Redaktor
Prof. KUL, dr hab. Ewie Domagale-Zyśk

 


8 października 2020r. odbyło się kolejne zebranie
Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej. 

 

 

 


 

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Profesora Andrzeja Pieleckiego. 

Pozostaną z nami jego znaczące publikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej oraz pamięć o życzliwości
dla Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL.

 

7 października 2020r.


 

29 września 2020r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani Mgr Anety Mróz. Tytuł pracy brzmiał: Komunikowanie się osób z
niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie
Domu Pomocy Społecznej.
Promotorem pracy była Pani Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak.

Gratulujemy Pani Doktor i Pani Promotor!

 

 


 

28 września 2020r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani Mgr Ewy Świtek. Tytuł pracy brzmiał: Wolność i odpowiedzialność w rozumieniu i działaniu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kształcącej się w szkolnictwie ogólnodostępnym i specjalnym.
Promotorem pracy była Pani Prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela.

Gratulujemy Pani Doktor i Pani Promotor!

 

 


 

16-17 września 2020r. Pani Prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela, dr Klaudia Martynowska i mgr Aleksandra Biela-Wołońciej wzięły udział w konferencji "Doświadczenie pandemii Covid-19 w Polsce" oraz wygłosiły referat pod tytułem Noszenie maseczek jako doświadczenie psychiczne.

 

 


 

 

9 września 2020r. odbyło się spotkanie pracowników zaangażowanych w międzynarodowy projekt „Promentors”. W czasie spotkania Ewa Domagała-Zyśk i Dorota Kornas-Biela zreferowały przebieg seminarium dotyczącego kształcenia nauczycieli w kontekście tworzenia i działania nauczycielskich grup wsparcia rówieśniczego.

Zaplanowane zostały dalsze prace w ramach projektu.

 

 


7 i 8 września 2020r. odbyło się kolejne seminarium w ramach międzynarodowego projektu „Promentors”, w którym wzięły udział Dorota Kornas-Biela i Ewa Domagała-Zyśk. Seminarium dotyczyło zagadnienia kształcenia nauczycieli w kontekście tworzenia i działania nauczycielskich grup wsparcia rówieśniczego (Peer Group Mentoring).


 

7 września 2020r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2020/2021 zebranie pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej

 

 


 

Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
w gronie ekspertów
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 27 maja 2020 r. powołał prof. KUL, dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk na eksperta w I zespole nauk społecznych (w dyscyplinie pedagogika) w kadencji 2020-2023.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

 

Biogram Prof. dr hab. Tadeusza Gałkowskiego 

 

 

 


 

 

Zapraszamy na studia z pedagogiki specjalnej !!!

 


 

Zachęcamy do zapoznania się z świeżo opublikowanym artykułem autorstwa Prof. KUL, dr hab. Ewy Domagały-Zyśk i dr Tomasza Knopika pod tytułem:

Functional diagnosis es a strategy
for implementing inclusive education in Poland

 


4 czerwca 2020r. dr Aleksandra Borowicz wzięła udział w zdalnym posiedzeniu Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W czasie spotakania głosowane były popawki do Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-2030.

W spotkaniu wziął udział Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

 

 

 


Zapraszamy na funpage kierunku Pedagogika specjalna na Facebook'u!

 

 


9 czerwca 2020r. odbyło się spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej.
Punktem centralnym spotkania był niezwykle ciekawy wykład Prof. KUL dr hab. Doroty Kornas-Bieli na temat Kohort pokoleniowych.

Bardzo serdecznie Pani Profesor dziękujemy!

 


Zdalnie w formie video-spotkań odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników naszej katedry.

 

 

 


 

12 maja odbyło się zdalne spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej, w którym udział wzięła
Pani Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak.

Bardzo miło było się spotkać!

 

 


 

Zdalnie odbywają się także seminaria licencjackie z dr Aleksandrą Borowicz.

Na zdjęciu grupa seminaryjna z Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

 


 Od 23 kwietnia 2020r. odbywają się seminaria doktoranckie z pedagogiki specjalnej pod kierunkiem prof. KUL, dr hab. Ewy Domagały-Zyśk

 

 

 


 

 

22 kwietnia 2020r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego w międzynarodowym projekcie pt. Promoting Mentors' Work in Education (PROMENTORS)", w którym partnerem jest Instytut Pedagogiki KUL (Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym).

 

Celem projektu jest wypracowanie modelu mentoringu dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL - także University of Exeter (UK), Jyväskylä University (Finlandia), University of Bucharest (Rumunia) oraz 9 uczelni izraelskich kształcących nauczycieli.

 

Projekt będzie trwał w latach 2020-2023; uczestniczy w nim 12 pracowników naszego Instytutu.

 

Kierownikiem zespołu merytorycznego KUL jest dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zysk, zaś koordynatorem ds. finansowo-administracyjnych - dr Urszula Czyżewska (Dział Projektów Międzynarodowych KUL). Koordynator projektu oraz dr Ewelina Świdrak i dr Agnieszka Linca- Ćwikła brały już udział w warsztatach projektowych w Talpiot College w dniach 17-21 lutego 2020.

 

 

 


Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej odbyło się w formie video-meetingu :)

15 kwietnia 2020r.

 


 

Grób jest pusty, Jezus zmartwychwstał!

Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej składają życzenia:

Niech Święta Wielkanocne odnowią w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość - dary Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech Jego moc obudzi w nas to, co uśpione, ożywi to, co jeszcze martwe, a światło Jego słowa prowadzi przez życie w radości i pokoju.

 

 


Z radością informujemy, że skład osobowy Katedry Pedagogiki Specjalnej powiększył się o dwóch pracowników. Do Zespołu dołączyła Prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela oraz dr Klaudia Martynowska.

Witamy serdecznie!

#nowyskład


#studiujwdomu

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i czasowym zawieszeniem zajęć  informujemy studentów o konieczności korzystania z zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle.

 

Zachęcamy także Studentów do działania w obecnej sytuacji w tych środowiskach, gdzie obecnie przebywają (np. wolontariatu, wspierania szkół w przygotowywaniu materiałów online dla uczniów).

 

 


7 stycznia 2020r. odbyło się poświąteczne spotkanie byłych i obecnych Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej. W spotkaniu udział wzięły: Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela, Prof. KUL dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz.

Spotkanie było okazją do serdecznych wspomnień i cennej wymiany doswiadczeń.

 

 


 

17 grudnia 2019r. dr Renata Kołodziejczyk została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi a dr Aleksandra Borowicz Brązowym Medalem za długoletnią służbę.

 

 


 

 

27 listopada 2019r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się II ogólnopolska konferencja "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej", połączona z warsztatami.

 

Katedra Pedagogiki Specjalnej była współorganizatorem konferencji.

 

Fotorelacja z konferencji

 


 

Zapraszamy na konferencję i warsztaty -

"Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej" 27 listopada 2019r.

Szczegóły na stronie LSCDN:

https://www.lscdn.pl/pl/oferta/lublin/11245,Konferencja-i-warsztaty-quotWspolpraca-zespolu-nauczycieli-i-specjalistow-w-orga.html

 


 

28 października 2019r. Aleksandra Borowicz i Renata Kołodziejczyk uczestniczyły w seminarium Zespołu Konsultacyjnego ds. Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, które odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

 

 

 


 

28 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kłos-Dackiej. Praca nosi tytuł "Społeczne i dydaktyczne uwarunkowania autonomicznego uczenia się języka angielskiego" a jej promotorem jet dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


 

Ewa Domagała-Zyśk uczestniczyła w programie AN EXECUTIVE PROGRAM FOR CATHOLIC LEADERSHIP zorganizowanym po raz trzeci przez the Nanovic Institute for European Studies oraz Mendoza College of Business w University of Notre Dame w USA. Program odbył się w dniach 11-21 lipca 2019 i zgromadził kilkudziesięciu liderów z uniwersytetów i organizacji katolickich z całego świata.

 

 


 

Ewa Domagała-Zysk uczestniczyła w programie “Masters of Didactics” w
University College London (13-24 maja 2019). Program miał na celu
wymianę doświadczeń w zakresie korzystania w dydaktyce akademickiej z
nowych metod nauczania, w tym szczególnie z metody tutoringu.

 

 


W dniach 24-26 kwietnia 2019r. w Madycie odbył się kolejny, XXX Kongres
Association of Catholic Institutes of Education. Uczestniczyła w nim Ewa
Domagała-Zyśk, która w tej kadencji reprezentuje Instytut Pedagogiki w
ACISE, pełniąc rolę Członka Zarządu tego stowarzyszenia.

 

 


 

 

W dniach 1 marca i 22 marca odbył się kurs pierwszego stopnia metody fonogestów, który poprowadziły dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz. W kursie wziął udział między innymi Pan Grzegorz Kozłowski - prezes Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących oraz Pani Anna Makowska - tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych.

 

 

 

 


 

Dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz w dniach 25-29 marca 2019r. przebywały na wyjeździe naukowo-dydaktycznym w Instytucie Juraja Páleša v Levoči - Katolícka univerzita v Ružomberku, gdzie prowadziły wykłady dla studentów pedagogiki specjalnej.

 

 


 

W dniu 6 marca 2019r. odbyła się konferencja organizowana przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, kończąca pierwszy etap projektu pt.
"Wspieranie podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce".
Ekspertem w projekcie, realizowanym przez MEN wspólnie z Europejską
Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, była prof.
KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

W konferencji udział wzięła Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak oraz dr Renata Kołodziejczyk.

 


Z radością informujemy, że dr Emilia Kwaśna, która do niedawna była
doktorantką w naszej Katedrze, zajęła II miejsce w wojewódzkim etapie
konkursu "Nauczyciel na medal". Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


 

16 listopada 2018 r. dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz wystąpiły na konferencji zatytułowanej Apteka Literacka. czytelnictwo osób niepełnosprawnych jako skuteczne lekarstwo na choroby duszy i ciała, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

 


 

W piątek 5 października 2018 roku odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej mgr Emilii Kwaśnej pt. "Psychospołeczne i kulturowe
uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej",
napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. KUL Ewy Domagała-Zysk.
Obrona przebiegła pomyślnie - nowej Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 


 

Zachęcamy do lektury publikacji "Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży" pod redakcją prof. Kazimiery Krakowiak.

Książka w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 


 

W dniach 28-30.08.2018 odbyła sie w Brnie XIV International Conference
ESSE 2018, która zgromadziła ponad 400 uczestników z ponad 70 krajów.
Jednym z seminariów, prowadzonym przez Ewę Domagała-Zysk oraz Jitke
Sedlackovą było seminarium poświęcone nauczaniu języka angielskiego
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: English as a foreign
Language for students with special educational needs – chances and
challenges.

 

 

 


 

21 czerwca 2018r. dr Aleksandra Borowicz wzięła udział w posiedzeniu Polskiej Rady Języka Migowego zrzeszonej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie było poświęcone problematyce certyfikowania tłumaczy języka migowego.

 

 


 

21-22 maja 2018 r. w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Szkoła w świecie zmian i nowych technologii. 150 uczestników miało okazję brać udział zarówno w panelu ekspertów, sesjach tematycznych, jak i warsztatach prowadzonych przez uznanych ekspertów i praktyków. Podczas konferencji prezentowane były również nowatorskie projekty eTwinning i Erasmus+.

Wśród grona prelegentów była także dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, której wystąpienie dotyczyło modeli wsparcia uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi.

 

 

 

 


 

9 maja 2018r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Konferencję współorganizowała Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Podczas konferencji prelekcje wygłosiły między innymi: Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Prof. KUL dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk, dr Aleksandra Borowicz.

 

 


 

14 kwietnia 2018 w Bochni odbył się Jubileusz 25-lecia Wspólnoty Wiara i Światło połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ks. Bpa Andrzeja Jeża, Biskupa Tarnowskiego. W czasie konferencji referaty dotyczace pedagogiki Jeana Vaniera wygłosiły dr hab prof. KUL Ewa Domagałą-Zyśk oraz doktorantka naszej Katedry, mgr Joanna Wołos.

 

 

 

 

 


 

 

W dniach 6-8 kwietnia 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu O tym się nie mówi...5 pod tytułem „Innowacje w edukacji oraz perspektywy rozwoju osób niesłyszących i słabo słyszących”. W ramach konferencji prelekcje wygłosiła Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (Model wsparcia osób z uszkodzeniami słuchu w ciągu całego życia), Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (Projektowanie uniwersalne w edukacji osób niesłyszących i słabo słyszących) oraz dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz (Jak przygotować podręcznik dla uczniów z uszkodzeniami słuchu pomocne w edukacji włączającej).

 

 

 

 

 


 

W dniu 24 marca 2018 roku w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 osób: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy uczelni wyższych, przedstawiciele kuratorium, a także studenci. Konferencja, zgodnie z założonym celem, stworzyła swoiste forum wymiany doświadczeń naukowców i praktyków w obszarze edukacji włączającej.

W czasie konferencji wykład pt. "Uniwersalne projektowanie w codziennej praktyce pedagogicznej” wygłosiła dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk.

 

 

 


 

W dniach od 7 – 10 lutego 2018 roku odbyła się na Malcie pierwsza edycja międzynarodowej konferencji naukowej, dotycząca katolickiej edukacji religijnej w szkołach. Konferencja została zorganizowana przez University of Malta, La Salle Academy for Faith Formation and Religious Education ze wsparciem Maltese Ministry for Education and Employment. W konferencji wzięło udział blisko 80 prelegentów z całego świata: z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Australii. Prelekcje odbywały się na terenie Catholic Archbishop's Seminary w Rabacie. W program konferencji, oprócz części naukowej zostały także włączone wycieczki do miejsc kultu religijnego, na Uniwersytet Maltański i w inne części wyspy, takie jak: Mdina, Rabat, Melieha.

Polskę reprezentowała grupa czterech osób, a z naszej Katedry swoją prelekcję pod tytułem: Religious Education and catechesis in Polish Schools for Deaf and Hard of Hearing youth wygłosiła doktorantka mgr Magdalena Bednarska.

Kolejna edycja konferencji jest zaplanowana za 2 lata w Australii.

 

 

 

 


 

Informujemy, że ukazała się monografia pod red. Krystyny Barłóg, prof. UR pod tytułem ,,Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej”, a w niej publikacje dwóch doktorantek pedagogiki specjalnej z naszej Katedry: mgr Magdaleny Bednarskiej pod tytułem ,,Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem w życiu religijnym, a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością” oraz mgr Małgorzaty Grabowskiej - ,,Sytuacja osób z niepełnosprawnością ruchową w społeczeństwie. Komunikat z badań własnych”. Pozycja jest do nabycia w księgarni internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 


 

Zachęcamy do lektury publikacji "Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak" pod redakcją Ewy Domagały-Zyśk, Aleksandry Borowicz, Renaty Kołodziejczyk.

 

kliknij, aby pobrać...

 

 

 


 

Serdeczne gratulacje dla Pani mgr Justyny Sopyły oraz dla Pani Prof. KUL. dr hab. Ewy Domagały-Zyśk - promotora pracy, za zajęcie I miejsca w Konkursie Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu pedagogiki.

Pani Justyna jest autorką pracy magisterskiej pt. "Więzi rodzinne dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym a ich funkcjonowanie w świetlicy środowiskowej w perspektywie szans kształcenia i wychowania”.

 

 

 


 

Dnia 28 stycznia 2018r. dr Renata Kołodziejczyk oraz dr Aleksandra Borowicz w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki" organizowanej na UMCS przygotowały i przeprowadziły warsztat pt. Kompetencje językowe a metody udostępniania treści dzieciom z zaburzeniami kompetencji językowej.

 

 


 

W dniach 27-28 stycznia 2018 r. pracownicy naszej katedry wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS. Była to VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki" połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Profesora Stanisława Grabiasa.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z owoców pracy i osiągnięć swych uczniów!

 

 

 

 

 


 

18stycznia 2018 r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z Interesariuszami Instytutu Pedagogiki KUL.

 

 


 

10 stycznia 2018 r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w wykładzie Pani Prof. Nuzha Moritz z Université de Strasbourg do tytułem Research work and speech inteligibility. Pani Profesor zajmuje się zagadnieniami związanymi z nauczaniem języków obcych, w tym uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

 

 


 

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 25 października 2017 r. odeszła do Pana Pani Prof. dr hab. Zofia Ostrihanska.

Pani Profesor pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1985-2000.

Pogrzeb odbył się 29 listopada w Zalesiu Dolnym.

 

biogram naukowy

 


 

Dnia 16 października 2017 r. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak odebrała z rąk Rektora KUL awans zawodowy na stanowisko profesora zwyczajnego. Serdecznie Pani Profesor gratulujemy!

 

 

 


 

Miło nam poinformować, że dnia 13 października 2017 r. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


 

Ukazała się książka:

 

Domagała-Zyśk E., Wiacek G., Ksiażek M. (2017). Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

 

 

 

okładka_pdf

 


 

W październiku 2017 minęło 5 lat od podpisania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Z tej okazji 27.10.2017 odbyła się w KUL konferencja naukowa organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- PFRON oraz KUL. Ewa Domagała-Zyśk wygłosiła na tym spotkaniu referat pt. Kształcenie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych – dobre praktyki.

 

 

 


 

 

10 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszacej im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się II Konferencja surdopedagogów i surdologopedów Wobec wyzwań XXI wieku – edukacja i rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących od okresu niemowlęcego do dorosłości. Ewa Domagała-Zysk została poproszona o wygłoszenie referatu na temat faktów i mitów w nauczaniu języka obcego osób głuchych i słabosłyszących. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami z pracy surdoglottodydaktycznej z surdopedagogami z województwa lubelskiego oraz gośćmi z Ukrainy.

 

 

 


 

5 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego w którym udział wzięła dr Aleksandra Borowicz.

 

 


 

30 września 2017 r. w Lublinie odbył się Piknik Naukowy, w ramach którego przygotowany i poprowadzony przez dr Aleksandrę Borowicz został projekt Zamigaj ze mną.

 

Foto: T. Koryszko

 


 

 

W dniach 28-29 września w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się I Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny: Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne, organizowany przez AWF im. J. Kukuczki oraz Fundację In Corpore. Na zaproszenie organizatorów Ewa Domagała-Zysk przygotowała na to spotkanie referat pt. Dostosowanie lekcji języka angielskiego jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.

 

 


 

 

25 września 2017 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała międzynarodową konferencję Nauczyciel języka we współczesnym świecie. Ewa Domagała-Zysk wygłosiła na niej referat Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 


  

Międzynarodowa Konferencja poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości. Warszawa, APS, 22-23.09.2017. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak wygłosiła referat na temat: Metody i organizacja wczesnej diagnozy funkcjonalnej a Pani Prof. Ewa Domagała-Zyśk na temat: Ani drugi, ani obcy – język angielski w międzynarodowej komunikacji osób głuchych i słabosłyszących.

 

 


  

Decyzją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z dnia 31 maja 2017 r. dr Aleksandra Borowicz została powołana na członka Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji.

 


 

Ewa Domagała-Zysk w dniach 24-28 kwietnia w ramach Stypendium programu Erasmus+ prowadziła zajęcia dydaktyczne w Catholic University of Applied Sciences Muenster. Była to także okazja do kolejnego spotkania w ramach grupy badawczej pracującej nad nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie wspierania dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną – Centre for Participation Research

 

Na zdjęciu: prof. Sabine Schäper, prof. KUL Ewa Domagala-Zysk, prof. Thomas Hulshoff, prof. Friedrich Dieckmann


 

W Instytucie Pedagogiki KUL przebywała w kwietniu 2017r. prof. Lynne Barnes z Deaf Studies Department z UCLan University. Pani profesor przeprowadziła zajęcia dla studentów oraz uczestniczyła w spotkaniu z niesłyszącymi i słabosłyszacymi studentami KUL, co stanowiło okazje do wymiany informacji o warunkach studiowania osób z dysfunkcja słuchu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Nasi studenci z dysfunkcją słuchu posługiwali się w rozmowie komunikatywnym językiem angielskim, co wzbudziło szczery podziw prof. Barnes.

 

 


W dniach 6-7 kwietnia 2017 odbywał się w Siedlcach Kongres Inkluzji, w ramach którego odbyło się także międzynarodowe seminarium dotyczące nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcja słuchu. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie International Research Group English as a Foreign Language for  Deaf and Hard of hearing (EFL DHH): Ewa Domagała-Zysk (KUL, koordynator), Beata Gulati (UPH Siedlce, gospodarz spotkanie), Naomi Epstein (Izrael), Lynne Barnes (UCLan University Preston, UK) oraz Gunda Ruhnau i Melanie Bartz z Niemiec.

 22-24 marca 2017r. odbyła się w Amsterdamie 2nd International Conference on Teaching Deaf Learners. Uczestniczyło w niej wielu światowej sławy specjalistów w zakresie edukacji osób z dysfunkcją słuchu, a zaprezentowane rozwiązania w zakresie edukacji i rehabilitacji stanowią ważne źródło inspiracji m.in. w zakresie nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcją słuchu.

 

 

Na zdjęciu: Chahrazed Jendoubi, Marc Marschark, Ewa Domagala-Zysk

 


Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową "O tym się nie mówi 4" KOMUNIKACJA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH, która odbędzie się w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. w hotelu Viktoria w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie - http://www.otymsieniemowi4.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela i współpracownika, dr hab. Tomasza Wacha (zm. 28.12.2016r.).

 

To niewyobrażalna strata Człowieka pełnego twórczego zapału, entuzjazmu i naukowych pasji!

 

Tomku, będziemy o Tobie zawsze pamiętać!

 

fot. Ilona Gumińska-Sagan

 


 

Katedra Pedagogiki Specjalnej życzy wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa na cały nadchodzący 2017 rok!

 

 


 

W dniu 2.12.2016r. odbyła się konferencja „Kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie w ramach projektu „Otwarta droga”.
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Prof. KUL została poproszona przez organizatorów o wygłoszenie referatu pt.  Wyzwania edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W konferencji uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z województwa lubelskiego.

 

 

 


 

29 listopada 2016 odbyło się w KUL Seminarium Naukowe zorganizowane przez Instytut Pedagogiki KUL oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL wygłosiła podczas seminarium referat dotyczący inkluzji i integracji osób osadzonych (zwłaszcza tych z różnymi niepełnosprawnościami).

 

 

 

 


 

 

Miło jest nam poinformować, że ukazała się publikacja pod redakcją E. Domagała-Zysk i Edit H, Kontra pt. English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies (Cambridge Scholars Publishing 2016). Książka zbiera najnowsze badania naukowe oraz doświadczenia w zakresie surdoglottodydaktyki - nauczania języka angielskiego osób niesłyszących i słabosłyszących. Jest owocem pracy międzynarodowego zespołu badaczy i lektorów języka angielskiego z Węgier, Francji, Norwegii, Czech, Serbii i Polski.
Zapraszamy do lektury!

 

 


 

Ukazał się kolejny tom Oxford Library of Psychology pt. The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language, pod redakcją M. Marscharka i P.E. Spencer. Miło nam poinformować, że jeden z rozdziałów tej prestiżowej publikacji przygotowała E. Domagała-Zysk. Nosi on tytuł Teaching English as a  Second Language to Deaf and Hard-of-Hearing Students.
Z
apraszamy do lektury!

 

 


 22 listopada odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W Instytucie Pedagogiki wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało 9-ciu pracowników. Wśród nich była dr Aleksandra Borowicz.

 

 


W dniach 20 -21 listopada 2016 r. odbyło się 34 Nocne Czuwanie Pedagogów na Jasnej Górze organizowane przez studentów III roku Pedagogiki I stopnia pod opieką dr Renaty Kołodziejczyk.

Do Częstochowy wyjechała 32-osobowa grupa studentów i pracowników oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin. Duchowym opiekunem Pielgrzymki był Dyrektor Instytutu Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

 

 

 

 


W dniach 14-15 października 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział we Wschodnich Targach Rehabilitacji w Lublinie oraz w Festiwalu Pełnoaktywni w akcji!

 

 

 

 

 


Dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz poprowadziły 4 edycje projektu "Mini kurs języka migowego dla dzieci" w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23 września 2016r.). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 


18 lipca 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział w debacie dla środowiska osób słabosłyszących na temat wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna Sprawa.

 

 

W spotkaniu udział wzięła Lidia Smolarek-Best (Wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji Słabosłyszących EFHOH) oraz studenci z Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących Surdus Loquens.

 

 


 

W dniach 16-17 czerwca 2016r. dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz wzięły udział w konferencji naukowej pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego.

 

Dr Renata Kołodziejczyk wygłosiła referat pt. „Fonogesty - wsparcie rozwoju językowego nie tylko dzieci z uszkodzeniami słuchu” a dr Aleksandra Borowicz poprowadziła warsztaty pt. „Fonogesty jako metoda wspomagania komunikacji u dzieci z wadą słuchu”.

 

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021, godz. 19:02 - Klaudia Martynowska