Potrzeby kształcenia w zakresie zarządzania projektami

Szanowni Państwo,

Celem ankiety jest zbadanie potrzeb potencjalnych słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzania projektami”. Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariuszy, abyśmy mogli dostosować naszą ofertę do Państwa wymagań. W razie uwag prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o ewentualnym uruchomieniu studiów będą dostępne w kwietniu na stronie Katedry.

 

1. Jak ocenia Pan/i poziom swojej wiedzy na temat zarządzaniu projektami?
bardzo wysoki
wysoki
przeciętny
niski
bardzo niski

2. Czy brał Pani udział w projektach?
tak, jeśli tak to w ilu?...
nie (proszę przejść do pytania nr 4)

3. Jakie stanowiska Pan/i zajmował/a w projektach?
kierownika projektu
sekretarza administracyjnego
specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń
eksperta
wykonawcy
inne, jakie?

4. Czy jest Pan i zainteresowanya udziałem w studiach podyplomowych z zakresu zarządzani projektami?
tak
nie

5. Proszę wskazać, w jakim stopniu Pani/a zdaniem poniższe obszary wiedzy powinny być objęte programem studiów?
Planowanie projektu  
 • Planowanie nowego produktu
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Planowanie procesu realizacji projektu (np. budowa harmonogramu, planu działań)
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Planowanie struktur organizacyjnych projektu
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Planowanie kosztów projektu
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Planowanie ryzyka w projekcie
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
Zarządzanie projektem  
 • Tworzenie zespołu projektowego (w tym rola kierownika)
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Zarządzanie zespołem projektowym (komunikacja, motywacja, konflikty)
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Sterowanie realizacją projektu
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Finansowe aspekty zarządzania projektem
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Monitorowanie projektu
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Dokumentowanie i raportowanie w projekcie
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
Zarządzanie ryzykiem projektu bardzo przydatnemało przydatne nie wiem

Źródła finansowania projektów

 • Źródła zewnętrzne
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Przygotowywanie wniosków o finansowanie
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
 • Finansowanie wewnątrz organizacji
bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
Prawne aspekty zarządzania projektem bardzo przydatnemało przydatne nie wiem
Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem bardzo przydatnemało przydatne nie wiem

6. Jakie inne obszary wiedzy powinny być uwzględnione w programie studiów?


7. Jakie relacje powinny być między ilością ćwiczeń a zajęciami prowadzonymi w formie wykładów?
70% ćwiczenia, 30% wykłady
60% ćwiczenia, 40% wykłady
50% ćwiczenia, 50% wykłady
40% ćwiczenia, 60% wykłady
30% ćwiczenia, 70% wykłady.

8.Z ilu semestrów powinny składać się studia z zarządzania projektami?
dwóch
trzech
czterech

9. W jakie dni powinny odbywać się zajęcia na studiach z zarządzania projektami?
w dni powszednie, wieczorami,
w piątki i soboty,
w soboty i niedziele,
w piątki, soboty i niedziele.

10. Jak często powinny odbywać się zjazdy?
co tydzień,
co dwa tygodnie,
co trzy tygodnie,
raz w miesiącu.

11. Jaki kierunek Pan i ukończyła (studiuje)?


12. Jaki jest Pania status zawodowy
studiuję
poszukuje pracy,
pracuję (Na jakim stanowisku Pan/i pracuje? W jakiej branży Pan/i pracuje?).

Teraz prosimy o wysłanie kwestionariusza ankietyBardzo dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.
Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2010, godz. 08:23 - Grzegorz Zasuwa