Projekty i konkursy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór wniosków w programach na rzecz upowszechniania nauki

Szanowni Państwo,
MEiN uruchomiło nabór wniosków w ramach dwóch programów na rzecz upowszechniania nauki – Doskonała nauka oraz Społeczna odpowiedzialność nauki.

W ramach tych programów możliwe jest wnioskowanie m.in. o wsparcie organizacji konferencji naukowych oraz o wsparcie wydania (napisanych) monografii naukowych.

 

W pierwszej kolejności prosimy o składanie fiszek projektowych.

 

W ramach programu Doskonała nauka uczelnia może złożyć po 5 wniosków w następujących modułach:

  • Wsparcie konferencji naukowych (wysokość finansowania: 20 000 – 400 000 zł),
  • Wsparcie monografii naukowych (wysokość finansowania: 15 000 – 80 000 zł).

 

W ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki uniwersytet może złożyć maksymalnie 5 wniosków w module: Popularyzacja nauki i promocja sportu
(wysokość finansowania: 20 000 – 1 000 000 zł),

 

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie od 15 marca do 30 kwietnia br.


Wszystkie projekty powinny trwać maksymalnie 24 miesiące oraz muszą zawierać wkład własny wynoszący minimum 10% kosztów realizacji projektu.

 

Ze względu na ograniczoną ilość wniosków oraz wymóg wniesienia wkładu własnego uprzejmie prosimy by osoby zainteresowane aplikowaniem przesłały do Działu Krajowych Projektów Naukowych fiszki projektowe, zawierające pomysł projektu oraz wstępny kosztorys.

Fiszki można przesyłać na adres artur.truszkowski@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca.

 

Wzór fiszki projektowej 

 

Ze  względu na ograniczoną liczbę możliwych do złożenia wniosków decyzję o skierowaniu wybranych projektów do Ministerstwa podejmie Prorektor ds. nauki i kadr, s. prof. Beata Zarzycka w terminie do 31 marca.

 

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Krajowych Projektów Naukowych

(Artur Truszkowski, CTW-16, tel. 81 461 13 56, e-mail: artur.truszkowski@kul.pl).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona