Pra-mowska

   

Anna Prażmowska is a PhD candidate in the Department of Theoretical Linguistics. The main focus of her research is on minimalist syntax, though her interests also include general, comparative and theoretical linguistics. She is currently writing her dissertation on the syntax of English and Polish coordinate structures.

 

Anna’s extralinguistic interests include mainly music and not-so-ambitious cinema.

 

 

Anna Prażmowska jest doktorantką w Katedrze Językoznawstwa Teoretycznego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na składni minimalistycznej, ale obejmują również szeroko pojęte językoznawstwo teoretyczne i porównawcze. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na temat składni konstrukcji współrzędnych w języku angielskim i polskim.

 

Jej nieakademickie zainteresowania to głównie muzyka (wyłącznie biernie) i niezbyt ambitne kino.

 

 

 

Publications:

Bondaruk, Anna, and Anna Prażmowska, eds. 2015. Within Language, Beyond Theories (Volume I): Studies in Theoretical Linguistics. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Prażmowska, Anna. 2015. “Is Unlike Coordination against the Law (of the Coordination of Likes)?” In Young Minds vs. Old Questions in Linguistics. Proceedings of the Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, edited by Anna Bondaruk, Anna Bloch-Rozmej, Wojciech Malec, Ewelina Mokrosz, and Sławomir Zdziebko, 211-29. Lublin: The Institute of East-Central Europe.

Prażmowska, Anna. 2013. “Polish Coordination as Adjunction.” In Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, edited by Balázs Surányi, 203‑18. Budapest: Pázmány Péter Catholic University.

 

 

Co-organization of conferences:

Young Linguists’ Seminar - a series of conference for young linguists at the Institute of English Studies, John Paul II Catholic University of Lublin (2014-2015). http://ylskul.blogspot.com/

Linguistics Beyond And Within - International Linguistics Conference in Lublin, John Paul II Catholic University of Lublin (2013-2015). http://lingbaw.webclass.co/

 

 

Participation in conferences:

Convergence and divergence in language studies: phonology, syntax, translation, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland (25 March 2015) - paper: “Agreement with Coordinate Subjects in Polish - A Minimalist Approach”

Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students (CECIL's 4), John Paul II Catholic University of Lublin, Poland (21-22 August 2014) - paper: “Is Unlike Coordination against the Law (of the Coordination of Likes)?”

Interdisciplinary Perspectives on Linguistics, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland (23 April 2014) - paper: “To Break or not to Break the Law (of the Coordination of Likes)”

Second Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students (CECIL's 2), Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, Hungary (24-25 August 2013) - paper: “Polish Coordination as Adjunction”

 

 

email: anna.prazmowska[at]gmail.com

webpage

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2018, godz. 22:54 - Aleksander Bednarski