KONSULTACJE PROWADZONE W TRYBIE STACJONARNYM:

OFFICE HOURS AT UNIVERSITY:

 

prof. dr hab. Anna Bondaruk

C948: Thursday, 12.30-14.00

 

prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

C947: Thursday, 10.50-12.30

 

dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL

C947: Monday, 9.10-10.40

 

dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL

C947: Monday, 10.50-12.30

 

dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL

C939: Wednesday, 10.50-12.20; online by appointment

 

dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL

C950: Wednesday 12.30-14.00

 

dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

CN211: Wednesday, 13.20-15.00

 

dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL

C949: Tuesday, 14.55-15.40; Wednesday, 18.20-19.05

 

dr hab. Joanna Teske, prof. KUL

C950: Monday, 17.30-18.00,

ONLINE: Monday, 9.00-10.00

 

dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL

C950: Wednesday, 10.00-10.45; Thursday, 10.00-10.45

 

dr hab. Wojciech Guz

C948: Tuesday, 10.50-12.20

 

dr hab. Wojciech Malec

C948: Wednesday, 12.30-14.00

 

dr Anna Antonowicz

C940: Monday, 9.10-10.40

 

dr Patrycja Antoszek

C949: Tuesday, 10.50-12.20

 

dr Ewelina Bańka

C949: Wednesday, 11.00-12.30

 

dr Aleksander Bednarski

C947: Tuesday, 8.30-10.00

 

dr Łukasz Borowiec

C945: Thursday, 10.50-12.30

 

dr Dominika Bugno-Narecka

C949: Tuesday, 13.20-14.10; Friday, 10.00-10.50

ONLINE: Friday, 10.00-10.50

 

dr Magdalena Chudak

C945: Tuesday, 14.10-14.55; Thursday, 14.10-14.55

 

dr Karolina Drabikowska

C946: Friday, 12.30-14.00

 

dr Kinga Lis

CN210: Tuesday, 14.10-15.40 - remotely during the exam session (via mail or MS Teams)

 

dr Tomasz Niedokos

C940: Tuesday, 10.00-10.45 and 12.20-13.05

 

dr Anna Prażmowska

C940: Wednesday, 10.50-12.20

 

dr Kamil Rusiłowicz

C949: Thursday, 14.10-15.40

 

dr Anna Sadowska

C940: Tuesday, 14.10-15.40

 

dr Magdalena Sawa

C950: Wednesday, 14.10-15.40

 

dr Jerzy Skwarzyński

CN210: Tuesday, 10.00-11.30

 

dr Christopher Thornton

C940: Thursday, 14.00-15.30

 

dr Sebastian Wasak

C947: Tuesday, 14.10-15.40

 

dr Jerzy Wójcik

C939: Monday, 14.10-15.40 (available online as well)

 

mgr Izabela Batyra

C940: Friday, 9.40-10.40 and 15.40-16.10

 

mgr Maciej Czerniakowski

C940: Wednesday, 11.40-13.10

 

mgr Katarzyna Łogożna-Wypych

C940: Monday, 12.30-14.00

 

mgr Mariola Kaszycka

C940: Tuesday, 14.10-15.40

 

 

 

KONSULTACJE PROWADZONE ZDALNIE:

OFFICE HOURS HELD ONLINE:

 

prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska

ONLINE: Thursday, 15.00-16.30

 

dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL

ONLINE: Monday, 9.10-10.40

 

dr hab. Joanna Teske, prof. KUL

ONLINE: Monday, 9.00-10.00;

C950: Monday, 17.30-18.00

 

dr hab. Artur Bartnik

ONLINE: Monday, 10.50-12.20

 

dr Paul Miller-Melamed

ONLINE: Wednesday, 9.00-10.30

 

dr Ewelina Mokrosz

ONLINE: Friday: 9.10-10.40

 

dr Mark Ó Fionnáin

ONLINE: Wednesday, 9.10-10.40

 

dr Izabela Olszak

ONLINE: Wednesday, 12.30-14.00

 

dr Jolanta Sak-Wernicka

ONLINE: Thursday, 10.00-11.30

 

dr Jerzy Wójcik

C939: Monday, 14.10-15.40 (available online as well)

 

dr Sławomir Zdziebko

ONLINE: Tuesday 9.10-10.40

 

mgr Jakub Dąbrowski

ONLINE: Tuesday 9.10-10.40

 

mgr Joanna Grzybowska

ONLINE: Wednesday, 9.10-10.40 - during the exam session (via mail or by appointment)

 

mgr Joanna Mirek

ONLINE: Monday, 15.50-17.20

 

 

UWAGA: Konsultacje w formie zdalnej realizowane są na MS Teams poprzez funkcję "Połączenia": po wybraniu symbolu słuchawki z menu z lewej strony,  proszę wpisać imię i nazwisko prowadzącego, a następnie wybrać  "Zadzwoń".

 

ATTENTION: Online office hours are hosted on MS Teams. After selecting "Calls" from the left sidebar, please type in the name of the teacher, and then click "Audio Call".

 

Autor: Krzysztof Skórski
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2022, godz. 08:48 - Krzysztof Skórski