AKTUALNE ORAZ WCZEŚNIEJSZE PROGRAMY I PLANY STUDIÓW DLA PROWADZONEGO PRZEZ IFA KUL KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKAProgram studiów to zbiorcza lista wszystkich modułów i głównych przedmiotów przewidzianych na dany cykl kształcenia (czyli na całe studia); plan studiów to szczegółowy spis wykładów, konwersatoriów, lektoratów i ćwiczeń, które obowiązują poszczególne roczniki w danym roku akademickim.


PROGRAMY NA CYKL KSZTAŁCENIA 2018-20121

I PLANY NA ROK AKADEMICKI 2018/2019:

AKTUALIZACJA: 25.10.2018

 

kierunek

stopień

 program

plany szczegółowe na rok

I

II

III

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I

PROG 1 2 3

II

PROG 1  2   

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

PROG  1  2 3 

specj.naucz.

BA spec._naucz.      

II

PROG       

specj.naucz.

MA spec. naucz. 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROGRAMY I PLANY NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

 

kierunek

stopień

nowy program

plany szczegółowe na rok

I

II

III

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2  

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

PRO 1 2 3

specj.naucz.

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2  

specj.naucz.

PRO 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROGRAMY I PLANY NA ROK AKADEMICKI 2016/2017:

 

kierunek

stopień

nowy program

plany szczegółowe na rok

I

II

III

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2 -

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

PRO 1 2 3

specj.naucz.

PRO 1    

II

PRO 1 2 -

specj.naucz.

PRO 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROGRAMY I PLANY NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

 

kierunek

stopień

nowy program

plany szczegółowe na rok

I

II

III

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2 -

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

 I 

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WCZEŚNIEJSZE PROGRAMY

I PLANY STUDIÓW

 

PLANY STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

STUDIA STACJONARNE
 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

 

 

PROGRAMY I PROGNOZOWANE PLANY DLA CYKLI ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

 

PROGRAMY I PROGNOZOWANE PLANY DLA CYKLI ZACZYNAJĄCYCH SIĘOD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia angielska:

studia 1 stopnia

studia 2 stopnia

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, godz. 11:37 - Monika Nizioł