PROGRAMY I PLANY STUDIÓW FILOLOGII ANGIELSKIEJProgram studiów to zbiorcza lista wszystkich modułów i głównych przedmiotów przewidzianych na dany cykl kształcenia (czyli na całe studia); plan studiów to szczegółowy spis wykładów, konwersatoriów, lektoratów i ćwiczeń, które obowiązują poszczególne roczniki w danym roku akademickim.


Studia stacjonarne

I stopnia

Program - BIP

 

1. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2022/23

2. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2020/21

3. rok obowiązuje program dla cyklu 2020/21

 

Plan na rok akademicki 2022/2023

 

II stopnia

Program - BIP

 

1. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2022/23

2. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2020/21

 

Plan na rok akademicki 2022/23

 

 


Studia niestacjonarne

I stopnia

Program - BIP

 

1. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2022/23

2. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2020/21

3. rok obowiązuje program dla cyklu 2020/21

 

Plan na rok akademicki 2022/23

 

 

II stopnia

Program - BIP

 

1. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2020/21

2. rok obowiązuje program dla cyklu od roku 2020/21

 

Plan na rok akademicki 2022/23

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, godz. 14:03 - Krzysztof Skórski