Decyzję w sprawie IOS są do odebrania u Pani Dominiki w GG-147 (Sekretariat Wydziału)

 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) dla Filologii Angielskiej - studia stacjonarne

 

Do czego uprawnia?

  • zwolnienie z części zajęć (limity ustalają prowadzący)
  • indywidualne ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów

 

Uwaga!

IOS nie daje pierwszeństwa przynależności do wybranych grup ćwiczeniowych. Nie daje też gwarancji możliwości przeniesienia się do grupy innej niż ta przypisana przez opiekuna roku. O ewentualnej możliwości zmiany grupy decyduje przede wszystkim opiekun roku (w porozumieniu z prowadzącym zajęcia w danej grupie).

 

Dla kogo? (wg § 8 Regulaminu Studiów KUL)

  • studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów
  • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowie cywilnoprawnej
  • kobiety w ciąży
  • niepełnosprawni
  • inne przypadki

 

Jak się ubiegać?

  • Krok 1: Piszemy wniosek skierowany do Prodziekana d/s Studenckich i składamy go w Sekretariacie Wydziału (dawniej Dziekanat) do dnia 04 marca. Na tym etapie zasadność wniosku jest wstępnie weryfikowana (należy przedstawić do wglądu stosowne zaświadczenia – zatrudnienia, drugiego kierunku studiów, etc.). (Wzór wniosku jest załączony poniżej.)
  • Krok 2: Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej weryfikacji Dziekana d/s Studenckich (odbiór wniosków z Sekretariatu Wydziału od 9 marca), udajemy się do prowadzących zajęcia, pytamy o zgodę na IOS i ustalamy z nimi szczegółowe warunki (liczba dozwolonych nieobecności, terminy zaliczeń). Zbieramy podpisy prowadzących zajęcia w specjalnej tabelce. (Wzór pisma jest załączony poniżej.)

WAŻNE: Prowadzący podpisują wnioski o IOS wyłącznie w trakcie trwania konsultacji

  • Krok 3: Wypełnioną tabelkę wraz z wnioskiem zanosimy do Sekretariatu Wydziału do 20 marca (dawniej: „Dziekanatu”), gdzie zapada ostateczna decyzja.

 

 

 

Przypominamy, że prowadzący może poprosić o okazanie podania ze zgodą Dziekana na realizację studiów w ramach IOS przed złożeniem podpisu w tabelce.

 

Pliki można znaleźć tutaj:

Tabelka: ios__tabelka_fa

Podanie: podanie_ios_fa

Autor: Katarzyna Gnatowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 07:59 - Iwona Saracyn