OPIEKUNOWIE ROKU

i KONTAKT DO STUDENTÓW

 

Studia stacjonarne:

 

1 rok studiów I stopnia - dr Magdalena Chudak mchudak@kul.pl, 

1rokanglistyka2020@gmail.com

 

2 rok studiów I stopnia - dr Tomasz Niedokos niedokos@kul.pl

1rokanglistyka1922@gmail.com

 

3 rok studiów I stopnia - dr Piotr Steinbrich piotr.steinbrich@kul.pl

1.rok.anglistyka.18@gmail.com

 

 

1 rok studiów II stopnia - dr Łukasz Borowiec lukbor@kul.pl

anglistykama2020kul@gmail.com

 

 

2 rok studiów II stopnia - dr Anna Antonowicz anna@kul.pl

anglistykama2019kul@gmail.com

 

 

OPIEKUNOWIE SPECJALIZACJI

 

Studia stacjonarne:

 

specjalizacja nauczycielska na studiach I stopnia - mgr Małgorzata Tetiurka malgorzata.tetiurka@kul.pl

specjalizacja "Media, tekst, kultura" na studiach I stopnia - dr Anna Antonowicz annaa@kul.pl

specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia -  dr Piotr Steinbrich piotr.steinbrich@kul.pl

specjalizacja tłumaczeniowa na studiach II stopnia - dr Anna Sadowska anna.sadowska@kul.pl 


Studia niestacjonarne

(proszę kliknąć w ten link)

 


EGZAMINATORZY Z JĘZYKÓW OBCYCH

 

Do przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego dla doktorantów Uczelni zostali wyznaczeni nw. pracownicy filologii angielskiej:


na Wydziale Teologii – dr Artur Bartnik (bartnikart@kul.pl),

na WNH – dr Piotr Steinbrich (piotr.steinbrich@kul.pl),

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – dr Anna Antonowicz (annaa@kul.pl),

na Wydziale Filozofii – dr hab. Joanna Teske (jteske@kul.lublin.pl),

na Wydziale Nauk Społecznych – dr Anna Prażmowska (anna.prazmowska@kul.pl).

 

 

Autor: Magdalena Gałan
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021, godz. 12:58 - Iwona Saracyn