OPIEKUNOWIE ROKU

i KONTAKT DO STUDENTÓW

 

Studia stacjonarne:

 

1 rok studiów I stopnia

 

Opiekun  - dr Magdalena Chudak  mchudak@kul.pl

              - dr Karolina Hosang karolina.drabikowska@kul.pl

 

 

 

2 rok studiów I stopnia

 

Opiekun - dr Tomasz Niedokos niedokos@kul.pl

 

 

 

3 rok studiów I stopnia

 

Opiekun - dr Piotr Steinbrich piotr.steinbrich@kul.pl

 

 

 

1 rok studiów II stopnia

 

Opiekun - dr Anna Sadowska anna.sadowska@kul.pl

 

 

 

2 rok studiów II stopnia

 

Opiekun - dr Anna Antonowicz annaa@kul.pl

 

 

 

OPIEKUNOWIE SPECJALIZACJI

 

Studia stacjonarne II stopnia:

specjalizacja nauczycielska -  dr Piotr Steinbrich piotr.steinbrich@kul.pl

specjalizacja tłumaczeniowa - dr Anna Sadowska anna.sadowska@kul.pl 


Studia niestacjonarne

OPIEKUNOWIE ROKU 

1 rok studiów I stopnia - dr Kamil Rusiłowicz kamil.rusilowicz@kul.pl

2 rok studiów I stopnia - dr Łukasz Borowiec  lukbor@kul.pl

3 rok studiów I stopnia - dr Anna Prażmowska anna.prazmowska@kul.pl

 

1 rok studiów II stopnia - dr Sławomir Zdziebko  szdziebko@kul.pl

2 rok studiów II stopnia - dr Aleksander Bednarski aleksander.bednarski@kul.pl

 

 


EGZAMINATORZY Z JĘZYKÓW OBCYCH

 

Do przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego dla doktorantów Uczelni zostali wyznaczeni nw. pracownicy filologii angielskiej:


na Wydziale Teologii – dr Artur Bartnik (bartnikart@kul.pl),

na WNH – dr Piotr Steinbrich (piotr.steinbrich@kul.pl),

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – dr Anna Antonowicz (annaa@kul.pl),

na Wydziale Filozofii – dr hab. Joanna Teske (jteske@kul.lublin.pl),

na Wydziale Nauk Społecznych – dr Anna Prażmowska (anna.prazmowska@kul.pl).

 

 

Autor: Magdalena Gałan
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024, godz. 12:16 - Krzysztof Skórski