Rok akademicki 2023/2024

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

I rok

1ba1_historia_wielkiej_brytanii

1ba2_historia_usa_

1ba3_pnja_-_sprawnosci_zintegrowane

1ba4_pnja_-_gramatyka

1ba5_pnja_-_konwersacje

1ba6_pnja_-_wymowa

1ba7_pnja_-_praca_z_tekstem

1ba8_historia_literatury_angielskiej

1ba9_wstep_do_jezykoznawstwa

1ba10_wstep_do_literaturoznawstwa

1ba11_wstep_do_kultury_brytyjskiej

1ba12_wstep_do_kultury_amerykanskiej

 

II rok

2ba1_teksty_kultury_

2ba2_komunikacja_i_interpretacja_

2ba4_historyczne_inspiracje_tekstow_kultury_

2ba5_ameryka_w_odcinkach_1

2ba6_amerykanskie_tozsamosci

2ba7_kultura_amerykanska_w_mediach_

2bax_pnja_-_pisanie_akademickie

2ba10_fonetyka_akustyczna_

2ba11_semantyka

2ba12_akcenty_jezyka_angielskiego_

2ba13_british_identity_-_brytyjskosc_i_spoleczenstwo

2ba14_literatura_a_sztuki_wizualne

2ba16_wstep_do_kultury_wspolczesnej

2ba17_pnja_sprawnosci_zintegrowane

2ba18_pnja_gramatyka

2ba19_pnja_konwersacje

2ba20_pnja_wymowa_

2ba21_gramatyka_opisowa-_fonetyka-

2ba22_gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego-_morfologia

2ba23_historia_literatury_angielskiej

2ba24_pnja_-_praca_z_tekstem_-2

2ba26_gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego-fonologia

2ba27_gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego-_skladnia

2ba28_jezykoznawstwo_stosowane

 

III rok

3ba1_historia_literatury_amerykanskiej

3ba2_historia_jezyka_angielskiego

3ba3_pnja_-_tlumaczenia_z_elementami_gramatyki

3ba4_pnja_-_konwersacje

3ba5_pnja_-_gramatyka

3ba6_pnja_-_pisanie_akademickie

3ba7_seminarium_-_literaturoznawstwo

3ba8_zajecia_specjalizacyjne_-_literaturoznawstwo

3ba9_seminarium_-_literatura_angielska

3ba10_zajecia_specjalizacyjne_-_literatura_angielska

3ba11_seminarium_-_literatura_amerykanska_

3ba12_zajecia_specjalizacyjne_-_literatura_amerykanska

3ba13_seminarium_-_jezykoznawstwo_w-guz

3ba14_zajecia_specjalizacyjne_-_jezykoznawstwo_w-guz

3ba15_seminarium_-_jezykoznawstwo_k-lis

3ba17_seminarium_-jezykoznawstwo_stosowane

3ba18_zajecia_specjalizacyjne_-__jezykoznawstwo_stosowane

3ba19_seminarium-jezykoznawstwo_porownawcze 3ba20_zajecia_specjalizacyjne_jezykoznawstwo_porownawcze

3ba21_seminarium_kulturoznawstwo

3ba22_zajecia_specjalizacyjne_-_kulturoznawstwo

3ba23_kultura_irlandii_i_walii_

3ba24_jezyk_irlandzki

3ba25_jezyk_walijski

3ba26_wspolczesna_literatura_anglojezyczna

3ba27_made_in_britain_-teksty_przelomowych_idei

3ba28_opowiadania_amerykanskie

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

I rok

1ma1_seminarium_-_jezykoznawstwo

1ma2_seminarium_-_jezykoznawstwo_teoretyczne

1ma3_seminarium_-_literatura_amerykanska

1ma4_seminarium_-_literaturoznawstwo

1ma5_seminarium_-_literatura_anglojezyczna_2023-2025

1ma6_seminarium_-__kulturoznawstwo_angielskiego_obszaru_jezykowego

1ma7_pnja_-_prezentacje

1ma8_pnja_sprawnosci_zintegrowane_i

1ma9_pnja_praca_z_tekstem

1ma10_fonologia

1ma11_skladnia

1ma12_morfologia

1ma13-_literatura_amerykanska_xx_i_xxiw-

1ma14_literatura_angielska_xx_i_xxi_w

1ma15_teoria_literatury

1ma16_podstawy_dydaktyki

1ma18_dydaktyka_nauczania_szkola_podstawowa 1ma19_dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiego_na_poziomie_szkoly_ponadpodstawowej

1ma20_funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna

1ma21_tlumaczenie_tekstow_kultury

1ma22_tlumaczenie_tekstow_ogolnych_i_uzytkowych

1ma23_tlumaczenie_specjalistyczne_zarzadzanie

1ma24_jezykoznawstwo_historyczne

1ma25_jezykoznawstwo_stosowane_w_teorii_i_praktyce

1ma26_oblicza_moderny_w_filmie

1ma27_literatura_anglojezyczna__a_nowe_zjawiska_w_kulturze_wspoczesnej--- 1ma28_nowe_trendy_w_skladni_generatywnej 1ma29_wspolczesne_teorie_i_najnowsze_trendy_w_morfologii

1ma30_fonologia_xxi_wieku

1ma31_nowe_spojrzenie_na_metodologie_badan_jezykoznawczych

1ma32_wybrane_zagadnienia_literaturoznawstwa_angielskiego_-_aktualna_karta

1ma33_wybrane_aspekty_literatury_amerykanskiej

1ma34_ameryka_od_kuchni

1ma35_neobarok_w_popkulturze

1ma36_tlumaczenia_literackie

1ma37_tlumaczenia_audiowizualne_2023-24 1ma38_tlumaczenia_specjalistyczne__technika_etc-_1-2

1ma39_tlumaczenia_ustne_-_podstawy_warsztatu

 

II rok

2ma1_pnja_sprawnosci_zintegrowane_i

2ma1_seminarium_-_jezykoznawstwo

2ma2_pnja_sprawnosci_zintegrowane_ii

2ma2_seminarium_-_jezykoznawstwo_teoretyczne

2ma3_seminarium_-_literatura_amerykanska

2ma4_seminarium_-_literaturoznawstwo

2ma5_seminarium_-_literatura_anglojezyczna_

2ma6_seminarium_-__kulturoznawstwo_angielskiego_obszaru_jezykowego

2ma9_jezykoznawstwo_xxi_wieku

2ma10_typologia_jezykowa

2ma12_wybrane_zagadnienia_jezykoznawstwa_angielskiego

2ma13_literatura_anglo-irlandzka_walijska

2ma14_sluchowisko_anglojezyczne_-_historia_i_wspolczesnosc

2ma15_literatura_a_film

2ma16_teksty_kultury_angielskiego_obszaru_jezykowego

2ma17_tlumaczenia_ustne_-_podstawy_warsztatu

2ma18_tlumaczenia_audiowizualne_

2ma19_dwujezycznosc_2020

2ma21_teorie_przekladoznawcze

2ma22_dramat_i_teatr_a_nowe_media 2ma23_tlumaczenie_ustne_w_zakresie_wybranych_dziedzin

2ma24_warsztat_nauczyciela_jezyka_angielskiego

 

 

Autor: Monika Nizioł
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2024, godz. 09:16 - Krzysztof Skórski