Rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia

 

1. rok

 

1ba1_Historia_Wielkiej_Brytanii

1ba2_Historia_USA_

1ba3_PNJA_Sprawności_zintegrowane

1ba4_PNJA_Gramatyka

1ba5_PNJA_Konwersacje

1ba6_PNJA_Wymowa

1ba7 PNJA Praca_z_tekstem

1ba8_Historia_literatury_angielskiej

1ba9_Wstęp_do_językoznawstwa

1ba10_Wstęp_do_literaturoznawstwa

1ba11_Wstęp_do_kultury_brytyjskiej

1ba12_Wstęp_do_kultury_amerykańskiej

 

2. rok

 

2ba1_Teksty_kultury_

2ba2_Komunikacja_i_interpretacja_

2ba3_Media_anglojęzyczne_

2ba4_Historyczne_inspiracje_tekstów_kultury_

2ba5  Ameryka_w_odcinkach

2ba6_Amerykańskie tożsamości

2ba7_Kultura_amerykańska_w_mediach_

2ba8_Wolność_w_Ameryce

2ba9_Empiryczne_badania_jezyka 

2ba10_Fonetyka_akustyczna_

2ba11_Semantyka

2ba12_Akcenty_języka_angielskiego_

2ba13_British_identity_-_brytyjskość_i_społeczeństwo

2ba14_Literatura_a_sztuki_wizualne

2ba15_Media_jako_kontekst_i_narzędzie_komunikacji

2ba16_Wstęp_do_kultury_współczesnej

2ba17_PNJA_Sprawności_zintegrowane

2ba18_PNJA Gramatyka

2ba19_PNJA_Konwersacje

2ba20_PNJA_Wymowa_

2ba21_Gramatyka_opisowa języka angielskiego._Fonetyka

2ba22_Gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego._Morfologia

2ba23_Historia_literatury_angielskiej

2ba24_PNJA  Praca_z_tekstem

2ba25_PNJA Pisanie akademickie

2ba26_Gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego. Fonologia 2ba27_Gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego._Składnia

2ba28_Językoznawstwo_stosowane

 

 

3. rok

 

3ba1_Historia_literatury_amerykańskiej

3ba2_Historia_języka_angielskiego

3ba3_Kościoły_chrzescijańskie w krajach anglosaskich

3ba4_PNJA Język angieslki w_kontekstach_zawodowych

3ba5_PNJA_Gramatyka

3ba6_PNJA_Pisanie_akademickie

3ba7_Seminarium - Literaturoznawstwo_

3ba8_Seminarium - Literatura_angielska

3ba9_Seminarium - Literatura_amerykańska

3ba10_Seminarium - Literatura_anglojęzyczna_

3ba11 Seminarium_-_Językoznawstwo

3ba12_Seminarium_-_językoznawstwo_stosowane

3ba13_Seminarium - Językoznawstwo_porównawcze

3ba14_Seminarium_- Kulturoznawstwo_angielskiego_obszaru_językowego

3ba15_Język_i_kultura_Irlandii

3ba16_Język_irlandzki

3ba17_Język_i_kultura_Walii

3ba18_Warsztat_nauczyciela

3ba19_Made_in_Britain_- teksty_przelomowych_idei

3ba20_PNJA_Tłumaczenia

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

1. rok

 

1ma1_seminarium - Językoznawstwo

1ma2_semianrium_- Językoznawstwo_Ogólne

1ma3_Seminarium_-_Językoznawstwo_stosowane

1ma4_Seminarium_-_Literatura_amerykańska

1ma5_Seminarium - Literatura_anglojęzyczna

1ma6_Seminarium - Metodyka

1ma7_Seminarium_-_Kulturoznawstwo

1ma8_PNNJA -_sprawności_zintegrowane

1ma9_PNJA_-_praca_z_tekstem

1ma10_Fonologia

1ma11_Składnia

1ma12_Morfologia

1ma13_Literatura amerykańska

1ma14_Literatura_angielska

1ma15_Teoria_literatury

1ma16_Podstawy_dydaktyki

1ma17_Dydaktyka_nauczania_języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

1ma18_Podstawowe_zagadnienia_dydaktyki_nauczania_języków_obcych

1ma19_dydaktyka_nauczania_na_poziomie_szkoly_podstawowe

1ma20_Dydaktyka_nauczania_języka_angielskiego_na_poziomie_szkoły_ponadpodstawowej

1ma21_Funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna

1ma22_Tłumaczenie_tekstów_kultury

1ma23_Zarządzanie_informacją_i_terminologią

1ma24_Tłumaczenie_specjalistyczne:_zarządzanie, prawo i marketing w biznesie

1ma25_Językoznawstwo_historyczne

1ma26_Językoznawstwo_stosowane_w_teorii_i_praktyce

1ma27_Wybrane_zagadnienia_kulturoznawstwa_angielskiego_obszaru_językowego

1ma28_Literatura_anglojęzyczna__a_nowe_zjawiska_w_kulturze_współczesnej

1ma29_Nowe_trendy_w_składni_generatywnej

1ma30_Współczesne_teorie_i_najnowsze_trendy_w_morfologii

1ma31_Fonologia_XXI_wieku

1ma32_Nowe_spojrzenie_na_metodologię_badań_językoznawczych 

1ma33_Medialne_poszukiwania_literatury

1ma34_Teksty_kultury_amerykańskiej

1ma35_Wybrane_zagadnienia_literaturoznawstwa

1ma36_Nowe_spojrzenie_na_metodologię_badań_literaturoznawczych

1ma37_Tłumaczenia_literackie

1ma38_Tłumaczenia_audiowizualne

1ma39_Tłumaczenia_specjalistyczne__technika_etc.

1ma40_Tłumaczenia_ustne_-_podstawy_warsztatu

 

 

2. rok

 

2ma1_PNJA_Sprawności_zintegrowane

2ma2_PNJA_Prezentacje

2ma3_Seminarium_-_Językoznawstwo_teoretyczne

2ma4_Seminarium_-_Językoznawstwo

2ma5_Seminarium_-_Literaturoznawstwo

2ma6_Seminarium_-_Literatura_amerykańska 

2ma7_Seminarium_-_Językoznawstwo_stosowane

2ma8_Seminarium_-__Kulturoznawstwo_angielskiego_obszaru_językowego

2ma9_Seminarium_-_translatoryka

2ma10 Typologia_językowa

2ma11_Narzędzia_cyfrowe_w_językoznawstwie

2ma12_Wybrane_zagadnienia_jezykoznawstwa_angielskiego

2ma13_Literatura_anglo-irlandzka/walijska_

2ma14_Współczesne_trendy_w_literaturze_anglojęzycznej

2ma15_Literatura_a_film

2ma16_Teksty_kultury_angielskiego_obszaru_językowego

2ma17_Tłumaczenia_ustne_-_podstawy_warsztatu

2ma18_Tlumaczenia_audiowizualne

2ma19_Dwujęzyczność i akwizycja językowa

2ma20_Multilingwizm_i_multikulturowość_średniowiecznej_Anglii

2ma21_Wybrane_aspekty_literatury_amerykańskiej_

2ma22_Medialne_poszukiwania_literatury

2ma23_Tłumaczenie_ustne_w_zakresie_wybranych_dziedzin

2ma24_Dydaktyka_nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej

2ma25_Dydaktyka_nauczania_języka_angielskiego_na_poziomie_szkoły_ponadpodstawowej

 

 

 

Autor: Monika Nizioł
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2022, godz. 14:21 - Krzysztof Skórski