Rok akademicki 2022/2023

Studia stacjonarne I stopnia

 

1. rok

 

1ba1_historia_wielkiej_brytanii

1ba2_historia_usa_

1ba3_pnja_-_sprawnosci_zintegrowane

1ba4_pnja_-_gramatyka

1ba5_pnja_-_konwersacje

1ba6_pnja_-_wymowa

1ba7_pnja_-_praca_z_tekstem

1ba8_historia_literatury_angielskiej

1ba9_wstep_do_jezykoznawstwa

1ba10_wstep_do_literaturoznawstwa

1ba11_wstep_do_kultury_brytyjskiej

1ba12_wstep_do_kultury_amerykanskiej

 

2. rok

 

2ba1_teksty_kultury_brytyjskiej

2ba2_komunikacja_i_interpretacja

2ba3_media_anglojezyczne

2ba4_historyczne_inspiracje_tekstow_kultury

2ba5_ameryka_w_odcinkach

2ba6_amerykanskie_tozsamosci

2ba7_kultura_amerykanska_w_mediach_

2ba8_wolnosc_w_ameryce

2ba9_empiryczne_badania_jezyka 

2ba10_fonetyka_akustyczna_

2ba11_semantyka

2ba12_akcenty_jezyka_angielskiego_

2ba13_british_identity_-_brytyjskosc_i_spoleczenstwo

2ba14_literatura_a_sztuki_wizualne

2ba15_media_jako_kontekst_i_narzedzie_komunikacji

2ba16_wstep_do_kultury_wspolczesnej

2ba17_pnja_sprawnosci_zintegrowane

2ba18_pnja_gramatyka

2ba19_pnja_konwersacje

2ba20_pnja_wymowa

2ba21_gramatyka_opisowa-_fonetyka-

2ba22_gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego-_morfologia

2ba23_historia_literatury_angielskiej

2ba24_pnja_-_praca_z_tekstem

2ba25_pnja_-_pisanie_akademickie

2ba26_gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego-fonologia

2ba27_gramatyka_opisowa_jezyka_angielskiego-_skladnia

2ba28_jezykoznawstwo_stosowane

 

3. rok

 

3ba1_historia_literatury_amerykanskiej

3ba2_historia_jezyka_angielskiego

3ba3_pnja_-_tlumaczenia_z_elementami_gramatyki

3ba4_pnja_-_konwersacje

3ba5_pnja_-_gramatyka

3ba6_pnja_-_pisanie_akademickie

3ba7_seminarium_-_literaturoznawstwo

3ba8_zajecia_specjalizacyjne_-_literaturoznawstwo

3ba9_seminarium_-_literatura_angielska

3ba10_zajecia_specjalizacyjne_-_literatura_angielska

3ba11_seminarium_-_literatura_amerykanska

3ba12_zajecia_specjalizacyjne_-_literatura_amerykanska

3ba13_seminarium_-_literatura_anglojezyczna_

3ba14_zajecia_specjalizacyjne_-_literatura_anglojezyczna

3ba15_seminarium_-_jezykoznawstwo

3ba16_zajecia_specjalizacyjne_-_jezykoznawstwo

3ba17_seminarium_-jezykoznawstwo_stosowane

3ba18_zajecia_specjalizacyjne_-__jezykoznawstwo_stosowane

3ba19_seminarium-jezykoznawstwo_porownawcze

3ba20_zajecia_specjalizacyjne_jezykoznawstwo_porownawcze

3ba21_seminarium_kulturoznawstwo

3ba22_zajecia_specjalizacyjne_-_kulturoznawstwo

3ba23_kultura_irlandii_i_walii_

3ba24_jezyk_irlandzki

3ba25_jezyk_walijski

3ba26_wspolczesna_literatura_anglojezyczna

3ba27_made_in_britain_teksty_przelomowych_idei

3ba28_opowiadania_amerykanskie

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

1. rok

 

1ma1_seminarium_-_jezykoznawstwo

1ma2_seminarium_-_jezykoznawstwo_teoretyczne

1ma3_seminarium_-_literatura_amerykanska

1ma4_seminarium_-_literaturoznawstwo

1ma5_seminarium_-_literatura_anglojezyczna_

1ma6_seminarium_-_kulturoznawstwo_angielskiego_obszaru_jezykowego

1ma7_pnja_-_prezentacje

1ma8_pnja_sprawnosci_zintegrowane

1ma9_pnja_praca_z_tekstem

1ma10_fonologia

1ma11_skladnia

1ma12_morfologia

1ma13_literatura_amerykanska

1ma14_literatura_angielska

1ma15_teoria_literatury

1ma16_podstawy_dydaktyki

1ma18_dydaktyka_nauczania_języka_angielskiego_na_poziomie_szkoly_podstawowej

1ma18_dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiego_na_poziomie_szkoly_ponadpodstawowej

1ma19_funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna

1ma21_tlumaczenie_tekstow_kultury

1ma21_tlumaczenie_tekstow_ogolnych_i_uzytkowych

1ma22_tlumaczenie_specjalistyczne_zarzadzanie

1ma23_jezykoznawstwo_historyczne

1ma24_jezykoznawstwo_stosowane_w_teorii_i_praktyce

1ma25_wybrane_zagadnienia_kulturoznawstwa_angielskiego_obszaru_jezykowego

1ma26_literatura_anglojezyczna__a_nowe_zjawiska_w_kulturze_wspoczesnej

1ma27_nowe_trendy_w_skladni_generatywnej

1ma28_wspolczesne_teorie_i_najnowsze_trendy_w_morfologii

1ma29_fonologia_xxi_wieku

1ma30_nowe_spojrzenie_na_metodologie_badan_jezykoznawczych

1ma31_medialne_poszukiwania_literatury

1ma32_teksty_kultury_amerykanskiej

1ma33_nowe_spojrzenie_na_metodologie_badan_literaturoznawczych

1ma34_wybrane_zagadnienia_literaturoznawstwa_angielskiego

1ma35_tlumaczenia_literackie

1ma36_tlumaczenia_audiowizualne

1ma37_tlumaczenia_specjalistyczne_Technika,_technologie,_medycyna_i_humanistyka

1ma38_tlumaczenia_ustne_-_podstawy_warsztatu

 

 

2. rok

 

2ma1_pnja_sprawnosci_zintegrowane

2ma2_pnja_-_prezentacje

2ma3_jezykoznawstwo_-_seminarium

2ma4_jezykoznawstwo_stosowane_-_seminarium_

2ma5_jezykoznawstwo_ogolne_-_semianrium_

2ma6_literatura_amerykanska_-_seminarium_

2ma7_literatura_anglojezyczna_-_seminarium

2ma8_kulturoznawstwo_-_seminarium

2ma9_metodyka_-_seminarium

2ma10_jezykoznawstwo_xxi_wieku

2ma11_typologia_jezykowa

2ma12_narzedzia_cyfrowe_w_jezykoznawstwie_-_zawieszone

2ma13_wybrane_zagadnienia_jezykoznawstwa_angielskiego

2ma14_literatura_anglo-irlandzka_walijska_-_zawieszone_

2ma15_wspolczesne_trendy_w_literaturze_anglojezycznej

2ma16_literatura_a_film

2ma17_teksty_kultury_angielskiego_obszaru_jezykowego

2ma18_tlumaczenia_ustne_-_podstawy_warsztatu

2ma19_tlumaczenia_audiowizualne_

2ma20_dwujezycznosc_2020

2ma21_multilingwizm_i_multikulturowosc_sredniowiecznej_anglii

2ma22_wybrane_aspekty_literatury_amerykanskiej_

2ma23_medialne_poszukiwania_literatury

2ma24_tlumaczenie_ustne_w_zakresie_wybranych_dziedzin

2ma25_dydaktyka_nauczania_szkola_podstawowa

2ma26_dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiego_na_poziomie_szkoly_ponadpodstawowej

Autor: Monika Nizioł
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023, godz. 13:00 - Krzysztof Skórski