Studia niestacjonarne 1. stopnia

 

1. rok

 

PNJA - angielski w biznesie

PNJA - tłumaczenia angielsko-polskie

PNJA - tłumaczenia polsko-angielskie

Wstęp do fonologii historycznej

Gramatyka opisowa języka angielskiego - fonetyka i fonologia

PNJA - fonetyka

Język niderlandzki

PNJA - gramatyka

PNJA - język angielski w multimediach

PNJA - konwersacje

PNJA - pisanie

PNJA - słownictwo

PNJA - sprawności zintegrowane

 

2. rok

 

Wybrane zagadnienia z historii literatury angielskiej

Zarys historii literatur wysp brytyjskich

Wstęp do literaturoznawstwa

Wstęp do współczesnych teorii literackich

PNJA - słownictwo

PNJA - pisanie akademickie

PNJA - gramatyka

Historia literatury angielskiej

PNJA - tłumaczenie ustne angielsko-polskie I

PNJA - tłumaczenia ustne polsko-angielsko I

Historia Anglii i USA

PNJA - konwersacje

Gramatyka opisowa - morfologia i składnia

 

3. rok

 

Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego

PNJA - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych

PNJA - tłumaczenia ustne ang-pol, pol-ang II

Historia języka angielskiego (konwersatorium)

Historia języka angielskiego (ćwiczenia)

Historia literatury amerykańskiej (konwersatorium)

PNJA - słownictwo

PNJA - konwersacje

Gramatyka kontrastywna angielsko-polska

Literaturoznawstwo (seminarium)

Historia literatury angielskiej

 

Studia niestacjonarne 2. stopnia

 

1. rok

 

Translatoryka (seminarium)

Translatoryka (ćwiczenia)

Dydaktyka (ćwiczenia)

Dydaktyka (seminarium)

Językoznawstwo (ćwiczenia)

Językoznawstwo (seminarium)

Literaturoznawstwo (ćwiczenia)

Literaturoznawstwo (seminarium)

PNJA - język w zastosowaniach specjalistycznych

PNJA - pisanie

PNJA - tłumaczenia pisemne angielsko-polskie, polsko-angielskie

Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego

Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego

Wybrane zagadnienia translatoryki I

 

 

2. rok

 

Translatoryka (ćwiczenia)

Translatoryka (seminarium)

PNJA - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne angielsko-polskie, polsko-angielskie

Literaturoznawstwo (ćwiczenia)

Literaturoznawstwo (seminarium)

PNJA - tłumaczenia specjalistyczne

Wybrane zagadnienia translatoryki II

 

Autor: Magdalena Chudak
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2021, godz. 11:51 - Iwona Saracyn