Studia niestacjonarne 1. stopnia

 

1. rok

 

gramatyka_opisowa.fonetyka_i_fonologia

jezyk_niderlandzki

pnja_angielski_w_biznesie

pnja_fonetyka

pnja_gramatyka

pnja_jezyka_angielski_w_multimediach

pnja_konwersacje

pnja_pisanie

pnja_slownictwo

pnja_sprawnosci_zintegrowane

pnja_tlumaczenia_pisemne_ang_pol

pnja_tlumaczenia_pisemne_pol_ang wstep_do_fonologii_historycznej_wybranych_jezykow_indoeuropejskich

 

2. rok

 

dydaktyka_klasy_i-iii

dydaktyka_klasy_iv-viii

gramatyka_opisowa._morfologia_i_skladnia

historia_anglii_i_usa

historia_literatury_angielskiej

historia_literatury_angielskiej_i

jezyk_niderlandzki_

pedagogika_szkolna_

pnja_gramatyka_praktyczna

pnja_konwersacje

pnja_pisanie_akademickie_

pnja_slownictwo_

pnja_tlumaczenia_ustne_ang-pol_i

pnja_tlumaczenia_ustne_pol-ang

psychologia_rozwojowa_i_wychowawcza_dzieci

wstep_do_literaturoznawstwa

 

3. rok

 

gramatyka_kontrastywna_angielsko-polska

historia_jezyka_angielskiego_-_cwiczenia

historia_jezyka_angielskiego_-_konwersatorium

historia_literatury_amerykanskiej-cwiczenia

historia_literatury_amerykanskiej_-_konwersatorium

historia_literatury_angielskiej_ii

pnja_jezyk_angielski_wzastosowaniach_specjalistycznych

pnja_konwersacje

pnja_slownictwo

pnja_tlumaczenia_symultaniczne

seminarium-jezykoznawstwo

seminarium-literaturoznawstwo_

wprowadzenie_do_kulturoznawstwa_brytyjskiego

 

Studia niestacjonarne 2. stopnia

 

1. rok

 

dydaktyka

jezykoznawstwo

literaturoznawstwo_

pnja_jezyk_angielski_w_zastosowaniach_specjalistycznych 

pnja_pisanie

pnja_tlumaczenia_pisemne

seminarium-dydaktyka

seminarium-literaturoznawstwo_ 

seminarium_jezykoznawstwo 

translatoryka_cwiczenia 

seminarium translatoryka

wybrane_zagadnienia_jezykoznawstwa_angielskiego wybrane_zagadnienia_literaturoznawstwa_angielskiego

wybrane_zagadnienia_translatoryki_i

 

2. rok

 

dydaktyka_cwiczenia

jezykoznawstwo_cwiczenia

literaturoznawstwo_cwiczenia

pnja_tlumaczenia_konsekutywne_i_symultaniczne

pnja_tlumaczenia_specjalistyczne

seminarium-dydaktyka_sem

seminarium-jezykoznawstwo

seminarium-literaturoznawstwo

seminarium-translatoryka

translatoryka_cwiczenia

wybrane_zagadnienia_translatoryki_ii

Autor: Magdalena Chudak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019, godz. 10:25 - Magdalena Chudak