ROK AKADEMICKI 2022/23

 

Studia niestacjonarne 1. stopnia

 

1. rok

1ban1_gramatyka_opisowa_fonetyka_i_fonologia

1ban2_pnja_slownictwo

1ban3_pnja_sprawnosci_zintegrowane

1ban4_pnja_gramatyka_niestacj_3

1ban5_pnja_konwersacje

1ban6_pnja_fonetyka

1ban7_pnja_jezyk_angielski_w_multimediach

1ban8_pnja_pisanie

1ban9_pnja_jezyk_angielski_w_biznesie

1ban10_pnja_tlumaczenia_angielsko-polskie

1ban11_pnja_tlumaczenia_polsko-angielskie

1ban12_jezyk_niderlandzki

 

2. rok

2ban01_gramatyka_opisowa_morfologia_i_skladnia

2ban02_wybrane_zagadnienia_z_historii_literatury_angielskiej

2ban03_zarys_historii_literatur_wyp_brytyjskich

2ban04_wstep_do_literaturoznawstwa

2ban05_wstep_do_wspolczesnych_teorii_literackich

2ban06_pnja_slownictwo

2ban07_pnja_pisanie_akademickie

2ban08_pnja_gramatyka

2ban09_historia_literatury_angielskiej

2ban10_pnja_-__tlumaczenia_ustne_angielsko-polskie

2ban11_pnja-_tlumaczenia_ustne_polsko-angielskie

2ban12_historia_anglii_i_usa

2ban13_jezyk_niderlandzki

 

3. rok

3ban1_historia_literatury_angielskiej

3ban2_historia_jezyka_angielskiego_-_konwersatorium

3ban3_historia_jezyka_angielskiego_-_cwiczenia

3ban4_historia_literatury_amerykanskiej_-_konwersatorium

3ban5_historia_literatury_amerykanskiej_-_cwiczenia

3ban6_pnja_slownictwo

3ban7_pnja_konwersacje

3ban8_gramatyka_kontrastywna

3ban9_seminarium_-_literaturoznawstwo

3ban10_seminarium_-_jezykoznawstwo

3ban11_wybrane_zagadnienia_pragmatyki_i_semantyki

3ban12_pnja_-_jezyk_angielski_w_zastosowaniach_specjalistycznych

3ban13_pnja_-tlumaczenia_ustne_angielsko-polskiepolsko-angielskie

 

 

 

 

Studia niestacjonarne 2. stopnia

 

1. rok

1man1_dydaktyka_seminarium

1man2_dydaktyka_cwiczenia

1man3_jezykoznawstwo_seminarium

1man4_jezykoznawstwo_cwiczenia

1man5_literaturoznawstwo_seminarium

1man6_literaturoznawstwo_cwiczenia_

1man7_translatoryka_seminarium

1man8_translatoryka_cwiczenia

1man9_media_w_wielkiej_brytanii

1man10_wybrane_zagadnienia_jezykoznawstwa_angielskiego

1man11_pnja_tlumaczenia_pisemne_angielsko-polskie_polsko-angielskie

1man12_pnja_-_jezyk_angielski_w_zastosowaniach_specjalistycznych

1man14_wybrane_zagadnienia_literaturoznawstwa_angielskiego

1man15_wybrane_zagadnienia_translatoryki

 

 

2. rok

 

2man1_jezykoznawstwo_-_cwiczenia

2man2_jezykoznawstwo_-_seminarium

2man3_dydaktyka_-_cwiczenia

2man4_dydaktyka_-_seminarium

2man5_literaturoznawstwo_-_cwiczenia

2man6_literaturoznawstwo_-_seminarium

2man7_translatoryka_-_cwiczenia_

2man8_translatoryka_-_seminarium_

2man9_pnja_tlumaczenia_specjalistyczne

2man10_wybrane_zagadnienia_translatoryki_ii_newest_and_latest

2man11_wybrane_zagadnienia_kultury_amerykanskiej

 

 

Specjalizacja nauczycielska (1. i 2. rok)

1ma01_sp_naucz_podstawy_dydaktyki

1ma02_sp_naucz_edukacja_wczesnoszkolna

1ma03_sp_naucz_i_etap_edukacyjny_klasy_i-iii

1ma04_sp_naucz_i_etap_edukacyjny_klasy_iv-viii

1ma05_sp_naucz_podstawowe_zagadnienia_dydaktyki_nauczania_jezykow_obcych

1ma06_sp_naucz_dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiego_na_poziomie_szkoly_ponadpodstawowej

1ma07_sp_naucz_psychologia_rozwoju_wychowania_i_uczenia_sie

1ma08_sp_naucz_rozwoj_zawodowy_i_warsztat_pracy_nauczyciela_-_wychowawcy

1ma09_sp_naucz_wybrane_problemy_edukacyjne_dzieci_i_mlodziezy

Autor: Magdalena Chudak
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023, godz. 15:16 - Krzysztof Skórski