Studia niestacjonarne 1. stopnia

 

1. rok

 

1ban1 Gramatyka opisowa. Fonetyka_i_fonologia

1ban2_PNJA_Słownictwo

1ban3_PNJA_Sprawności zintegrowane

1ban4_PNJA_Gramatyka

1ban5_PNJA_Konwersacje

1ban6_PNJA_Fonetyka

1ban7_PNJA_Język angielski_w_multimediach

1ban8_PNJA_Pisanie

1ban9_PNJA Języka angielski w_biznesie

1ban10 PNJA Tłumaczenia angielsko-polskie   

1ban11_PNJA Tłumaczenia polsko-angielskie

1ban12_Język_niderlandzki

 

2. rok

 

2ban1_Gramatyka_opisowa._Morfologia_i_składnia

2ban2_Wybrane_zagadnienia_z_historii_literatury_angielskiej

2ban3_Zarys_historii_literatur_Wysp_Brytyjskich

2ban4_Wstęp_do_literaturoznawstwa

2ban5_Wstęp_do_współczesnych_teorii_literackich

2ban6_PNJA_Słownictwo

2ban7_PNJA_Pisanie_akademickie

2ban8 PNJA_Gramatyka

2ban9_Historia_literatury_angielskiej

2ban10 PNJA_Tłumaczenia_ustne_angielsko-polskie

2ban11_PNJA Tłumaczenia_ustne_polsko-angielskie

2ban12_Historia_Anglii_i_USA

2ban13_PNJA_Konwersacje_

2ban14_Język_niderlandzki_

 

3. rok

 

3ban1_Historia_literatury_angielskiej - ćwiczenia

3ban2_Historia_języka_angielskiego_-_konwersatorium

3ban3_Historia_języka_angielskiego_-_ćwiczenia

3ban4_Historia_literatury_amerykańskiej_-_konwersatorium

3ban5_PNJA Słownictwo

3ban6_PNJA_Konwersacje

3ban7_Gramatyka_kontrastywna

3ban8_Językoznawstwo - seminarium

3ban9_Literaturoznawstwo - seminarium

3ban10_Wybrane_zagadnienia_pragmatyki_i_semantyki języka

3ban11_PNJA_Język_angielski_w_zastosowaniach_specjalistycznych

3ban12_PNJA_Tłumaczenia_ustne_angielsko-polskie, polsko-angielskie

3ban13_Historia_literatury_amerykańskiej - ćwiczenia

3ban14 Wprowadzenie do kulturoznawstwa (coming soon)

 

Studia niestacjonarne 2. stopnia

 

1. rok

 

 

1man1_Językoznawstwo_-_ćwiczenia

1man2_Językoznawstwo_-_seminarium

1man3_Dydaktyka_-_ćwiczenia

1man4_Dydaktyka_-_seminarium

1man5_Literaturoznawstwo_-_ćwiczenia

1man6_Literaturoznawstwo_-_seminarium

1man7_Translatoryka_-_ćwiczenia_

1man8_Translatoryka_-_seminarium_

1man9_Media_w_Wielkiej_Brytanii 

1man10_Wybrane_zagadnienia_językoznawstwa_angielskiego

1man11_PNJA_Tłumaczenia_pisemne_angielsko-polskie, polsko-angielskie

1man12_PNJA Język_angielski_w_zastosowaniach_specjalistycznych

1man13_PNJA_Pisanie

1man14_Wybrane_zagadnienia_literaturoznawstwa_angielskiego

1man15_Wybrane_zagadnienia_translatoryki

 

2. rok

 

2man1_PNJA Tłumaczeni konsekutywne_i_symultaniczne_angielsko-polskie

2man2_PNJA_Tłumaczenia_specjalistyczne

2man3_Wybrane_zagadnienia_translatoryki

2man4_Wybrane_zagadnienia_kultury_amerykańskiej

2man5_Dydaktyka_- seminarium

2man6_Dydaktyka - ćwiczenia

2man7_Językoznawstwo - seminanrium

2man8_Językoznawstwo - ćwiczenia

2man9_Literaturoznawstwo- seminarium

2man10_Literaturoznawstwo - ćwiczenia

2man11_Translatoryka - seminarium

2man12 Translatoryka - ćwiczenia

 

Autor: Magdalena Chudak
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2021, godz. 09:02 - Krzysztof Skórski