Komunikat dotyczący formy i sposobu składania wniosków o stypendia i zapomogi

Komunikat Prorektora ds. studentów ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. Kul z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania.

 

Komunikat jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (UWAGA: nie dotyczy Szkoły Doktorskiej), i dotyczy:

I. formy i sposobu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwanego dalej „Regulaminem” oraz zasad przyznawania:
II. zapomóg
III. stypendium socjalnego
IV. stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Pełna treść Komunikatu dostępna jest (do pobrania) pod poniższym adresem:
https://e.kul.pl/files/11340/komunikat_2020_04_30.docx


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona