Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL

Promotor prac magisterskich:


1989

1. S. Małek SCJ. Poczwórny wymiar miłości małżeńskiej w encyklice "Humanae vitae". Stadniki-Kraków 1989.

1992

2. Z. Śmiertka SCJ. Czystość przedmałżeńska jako wartość przeżywana i realizowana przez młodzież w wieku dojrzewania. Stadniki-Kraków 1992.

1993

3. Z. Chwaja SCJ. Cnota czystości w służbie miłości jako zasada życia wspólnoty małżeńskiej. Stadniki-Kraków 1993.

4. S. Klinowski SCJ. Cnota czystości doskonałej w służbie miłości jako zasada życia zakonnego. Stadniki-Kraków 1993.

1994

5. A. Olejarz. Modlitwa a doskonałość chrześcijańska w świetle pism Marii Leonii Nastał. Lublin 1994.

6. B. Kot. Problematyka moralna w powieściach Bolesława Prusa. Lublin 1994.

1995

7. J. Nocuń SCJ. Problem sztucznej inseminacji wewnątrz- i pozaustrojowej w świetle katolickiej nauki o miłości małżeńskiej. Stadniki-Kraków 1995.

8. W. Januś SCJ. Moralne aspekty kryzysu środowiska naturalnego człowieka. Stadniki-Kraków 1995.

9. G. Pisarek SCJ. Problem związków małżeńskich nieregularnych w ujęciu Adhortacji "Familiaris Consortio". Studium teologicznomoralne. Stadniki-Kraków 1995.

10. R. Drążek. Doskonałość chrześcijańska w nauczaniu pasterskim arcbpa Ignacego Tokarczuka w latach 1965-1992. Lublin 1995.

11. G. Podkul. Cnoty a doskonałość chrześcijańska w świetle świadectwa życia i pism Matki Eleonory Motylowskiej. Lublin 1995.

12. M. Cecuła. Miłość Boga i bliźniego w życiu i pismach sługi bożego O. W.M. Baudissa. Lublin 1995.

13. H. Iwanicki. Dekalog w nauczaniu pasterskim ks. arcybpa Ignacego Tokarczuka w latach 1966-1992. Lublin 1995.

14. B. Czerwiński. Moralne aspekty twórczości Jana Lechonia. Lublin 1995.

1996

15. I. Różycka. Jana Pawła II teologia nawrócenia według adhortacji apostolskiej "Reconciliatio et Paenitentia". Lublin 1996.

16. A. Sudoł SCJ. Niedziela - dar paschalny i wezwanie moralne. Stadniki-Kraków 1996.

17. S. Knopik SCJ. Świętość życia ludzkiego jako kategoria wartościująco-imperatywna we współczesnej biomedycynie. Stadniki-Kraków 1996.

18. M. Caputa. Zadania rodziny chrześcijańskiej w kształtowaniu sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 1996.

19. A. Grzywna. Formacja moralna małżonków w ruchu Nowy Kościół. Lublin 1996.

1997

20. R. Galla SCJ. Negacja wartości moralnych u podstaw społecznych struktur zła. Stadniki-Kraków 1997.

21. A. Pomazański SCJ. Aspekt chrystologiczny współczesnej hamartiologii polskiej. Stadniki-Kraków 1997.

22. S. Mączka. Postawa Jezusa Chrystusa wobec legalistycznej interpretacji prawa w świetle polskiej literatury biblijno-moralnej. Lublin 1997.

23. H. Ordecka. Rodzina sanktuarium życia w świetle encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae". Lublin 1997.

24. J. Rosół. Modlitwa w życiu i posłudze kapłana w świetle nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin 1997.

25. J. Dudziak. Istotne elementy powołania rodziny w świetle homilii i przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Lublin 1997.

26. M. Siniak. Cnoty teologalne w życiu kapłana w świetle Jana Pawła II "Listów Wielkoczwartkowych" oraz nauczania w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Lublin 1997.

27. J. Wiśniewska. Ochrona środowiska naturalnego wsi zamojskiej. Aspekt moralny. Lublin 1997.

1998

28. J. Szczygieł SCJ. Chrystocentryczne podstawy moralności chrześcijańskiej w ujęciu encykliki Jana Pawła II "Veritatis Splendor". Stadniki-Kraków 1998.

29. M. Januś SCJ. Sumienie a prawda w świetle Jana Pawła II "Veritatis Splendor". Stadniki-Kraków 1998.

30. A. Baraniak. Moralny wymiar współczesnych tendencji eugenicznych. Lublin 1998.

1999

31. J. Wilk SCJ. Nowotestamentalna interpretacja przykazania "Nie zabijaj" w encyklice Jana Pawła II "Evangelium vitae". Stadniki 1999.

32. A. Dziedzic. Postawy moralne chrześcijanina wobec śmierci w świetle polskiej literatury teologicznomoralnej. Lublin 1999.

33. A.D. Paul. Poszukiwanie prawdy w twórczości literackiej Anny Kamieńskiej. Lublin 1999.

34. G. Kustosz. Teologicznomoralne rozumienie prawdy jako korelatu sumienia w świetle encykliki "Veritatis Splendor". Lublin 1999.

35. T. Mleczko. Sytuacja moralna niesakramentalnych związków małżeńskich w świetle współczesnego nauczania Kościoła. Lublin 1999.

36. B. Łaski. Wykroczenia przeciwko godności małżeństwa na podstawie "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Lublin 1999.

37. A. Witorska. Teologicznomoralny wymiar radości chrześcijańskiej w polskiej literaturze teologicznej okresu posoborowego. Lublin 1999.

38. H. Wencek. Kara śmierci w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego" i "Evangelium vitae". Lublin 1999.

39. W. Zaręba. Miłość wyrazem relacyjnej natury osoby ludzkiej. Lublin 1999.

2000

40. A.G. Porada. Sakramenty święte źródłem zobowiązań moralnych chrześcijanina w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Lublin 2000.

41. M. Bednarczuk. Urzeczywistnianie cywilizacji miłości przez rodzinę w świetle encykliki "Evangelium vitae" Jana Pawła II. Lublin 2000.

42. E. Stasiuk. Miłosierdzie wobec człowieka grzesznego w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Lublin 2000.

43. T. Maciocha. Świętość życia ludzkiego jako kategoria imperatywna w świetle encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae". Lublin 2000.

44. G. Szymankiewicz SCJ. Problematyka grzechu w duchowości Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Stadniki 2000.

45. J. Cempura SCJ. Miłość Boga w duchowości Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Stadniki 2000.

46. M. Kowalczyk. Postmodernistyczna interpretacja czasu a teologicznomoralne rozumienie czynu ludzkiego. Lublin 2000.

47. A. Sołowej. Dziecko jako dar w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Lublin 2000.

48. A. Podgórska. Kobieta matką w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Lublin 2000.

2001

49. P. Kozak SCJ. Klonowanie człowieka jako problem teologicznomoralny. Stadniki-Kraków 2001.

2002

50. E. Szewczyk. Problematyka teologicznomoralna ludzkiego cierpienia w "Katechizmie Kościoła Katolickiego". Lublin 2002.

51. W. Adamczyk SCJ. Homoseksualizm jako źródło zagrożeń społecznych. Studium teologicznomoralne. Stadniki-Kraków 2002.

52. M. Piłat SCJ. Służba wojskowa w świetle polskiej refleksji teologicznomoralnej (1980-2000). Stadniki-Kraków 2002.

2003

53. M. Starczuk SCJ. Komputer jako narzędzie i środek komunikacji. Studium teologicznomoralne. Stadniki-Kraków 2003.

 

2007

 

54. K. Załęska. Moralne podstawy leczenia pacjentów ubezwłasnowolnionych. Lublin 2007.

 

2011

 

55. K. Książek. Rozwój problematyki etycznej w publikacjach polskich transplantologów w latach 1980-2010. Lublin 2011.

 

56. K. Szachoń. Medialna dyskusja na temat in vitro w Polsce w latach 2009-2010. Lublin 2011.Życiorys

Bibliografia

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015, godz. 21:30 - Krzysztof Smykowski