Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak (red.), Cyberterroryzm  zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, Difin, Warszawa 2013.

 

Ukazała się nowa monografia pod redakcją Andrzeja Podrazy (kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL), Pawła Potakowskiego i Krzysztofa Wiaka (kierownik Katedry Prawa Karnego KUL) pt. Cyberterroryzm  zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna. Celem monografii jest analiza niezwykle istotnego obecnie zjawiska cyberterroryzmu w perspektywie politologicznej i prawnej. Dotyczy to definiowania pojęcia cyberterroryzmu, określenia istoty i złożoności zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz możliwości politycznego i prawnego przeciwdziałania im na poziomie aktywności podejmowanej przez państwa, jak i organizacje międzynarodowe.

 

Podstawowe informacje o monografii i spis treści patrz http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1936

 

Okładka

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2013, godz. 15:44 - Lech Jańczuk