Z radością informujemy, że wydawane przez pracowników

Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

czasopismo ABMK zostało przyjęte do bazy Scopus.

Serdecznie gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu,

panu dr. Arturowi Hamryszczakowi

i całemu zespołowi redakcyjnemu.

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2024, godz. 10:36 - Joanna Wiatr