STUDENCI WNH/stan na 12.01.2024

studenci I stopnia – 1268

studenci II stopnia – 595

doktoranci – 7

studenci studiów podyplomowych – 37

łącznie: 1907

 

 

 

PRACOWNICY WNH/stan na 12.01.2024

 

według stanowisk w ramach grup pracowniczych:

 

 

asystent mgr

asystent dr

adiunkt dr

adiunkt

dr hab.

profesor KUL

 

profesor

RAZEM

(w ramach grupy pracowniczej)

badawczo-dydaktyczna

12

19

51

29

62

20

193

badawcza

-

1

12

7

4

2

26

dydaktyczna

33

13

11

3

-

1

61

RAZEM

(według stanowisk)

 

45

33

74

39

66

23

280

 

według stopni i tytułów w ramach grup pracowniczych:

 

 

mgr

dr

dr hab.

profesor

RAZEM

(w ramach grupy pracowniczej)

badawczo-dydaktyczna

12

72

89

20

193

badawcza

-

13

11

2

26

dydaktyczna

33

24

3

1

61

RAZEM (według stopni i tytułów)

45

109

103

23

280

 

 

 

 

Autor: Barbara Czyż
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024, godz. 12:35 - Joanna Wiatr