Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności z tytułu podróży służbowych

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie należności z tytułu podróży służbowych

 

Przy planowaniu delegacji możliwe jest wykorzystania dostępnych na stronie www.gofin.pl kalkulatorów w celu oszacowania przypuszczalnego kosztu delegacji. Oszacowanie może być dla koordynatorów dyscyplin pomocą w celu podjęcia decyzji o delegowaniu pracownika.

Stawkę za kilometr (przy zgodzie na wyjazd samochodem) rozliczana jest według wzoru: ilość kilometrów*0,8358zł*80%.

 

Kalkulator - podróż zagraniczna

 

Kalkulator - podróż krajowa


Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020, godz. 15:33 - Natalia Turkiewicz