W związku ze zmianą zasad finansowania nakładów na naukę w roku 2019, wynikającą z nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, przestają obowiązywać dotychczasowe zasady podziału środków na badania naukowe. Nikt z nas nie otrzyma już środków na podstawie wypracowanego w minionym roku dorobku. W zamian Władze Uczelni wprowadzają wewnętrzny system grantowy (oparty na subwencji dla KUL), mający na celu wspieranie zadań związanych z parametryzacją dyscyplin. Zarys nowego systemu przedstawiliśmy w oddzielnym komunikacie (dostępnym tu).

 

Pracownicy planujący wyjazdy służbowe, którzy nie dokonali przesunięcia środków z dotacji statutowej na rok 2019, mają możliwość ubiegania się o środki z pozostałości za rok 2018 (Regulamin dostępny tu). W przypadku uzyskania finansowania, jako centrum budżetowe we wniosku delegacyjnym należy wskazać swój dotychczasowy temat badawczy (wszystkie tematy zostały przedłużone na rok 2019).

 

W razie nieotrzymania dofinansowania, do wniosku o delegację należy dołączyć  oświadczenie o rezygnacji ze zwrotu kosztów za wyjazd.  Rezygnacja ta jest odwołalna - jest możliwość ubiegania się o zwrot kosztów wyjazdu w przypadku pozyskania dofinansowania w późniejszym terminie.

 

Jako centrum budżetowe we wniosku delegacyjnym należy wskazać swój temat badawczy po rozwinięciu nagłówka: Pozostałość działalności statutowej Wydziału Nauk Humanistycznych 2019 - dotacja bazowa (1/6-1-19-04-01).

 

 

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019, godz. 14:19 - Natalia Turkiewicz