Petkowicz_Anna.jpg

 

 

 

Anna PETKOWICZ, dr, adiunkt

Zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół analizy dziedzictwa katolickiej myśli wychowawczej, jej aktualizacji w placówkach edukacyjnych, w ruchach, organizacjach, stowarzyszeniach społecznych i religijnych, a także wokół autorytetów i wzorów i wzorców osobowych, kreowanych i propagowanych przez te organizacje.

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2014, godz. 08:26 - Katarzyna Kosacka