Dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.

Temat pracy doktorskiej„Odpowiedzialność społeczna w kreowaniu kultury poszanowania życia poczętego w opinii kobiet w ciąży”.

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 10 maja 2016 w KUL.

Promotor dr hab. Dorota Kornas - Biela, prof. KUL

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Janusz Miąso, dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

 

 

Kontakt: beatawolska21@wp.pl

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 13:11 - Ewelina Świdrak