2018 r. - Nawiązanie współpracy naukowo-badawczej z Gordon College of Education, Haifa, Izrael, zaowocowało stworzeniem zespołu badawczego, w skład którego wchodzą: Prof. Leehu Zysberg, Gordon College of Education, dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL oraz dr Klaudia Martynowska. Zespół obecnie zajmuje się realizacją międzynarodowego projektu badawczego, pt.: „Mental resiliency and positive psychological capital of future teachers with low and high academic performance in Poland and Israel”. Celem podjętych badań w Polsce i w Izraelu jest uchwycenie czynników wpływających na związek między odpornością psychiczną, pozytywnym kapitałem psychologicznym a osiągnięciami akademickimi studentów, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela.

Zakończono już badania studentów kończących studia pedagogiczne w KUL i wyniki badań są na etapie opracowania statystycznego. 

 


Organizacja spotkania z cyklu Dobre warsztaty (18-19.01.2016 r.)

Wzmocnić głos niemocnych - kształtowanie i wykorzystywanie standardów jakości życia w domach o charakterze rodzinnym dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Prowadzenie: Michał Talar

Organizatorzy: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk oraz dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL.

 

program.pdf

 


 

 

- Organizacja Sesji Naukowej pt. "Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego", 15.12.2014r., KUL - Lublin. 

 

 


 

- Organizacja spotkania z Markiem Szymańskim OFMConv, franciszkaninem, misjonarzem w Ekwadorze. Wykład z prezentacją pt. "Społeczno-wychowawczy kontekst projektu "Radość Życia" oraz dyskusja o projektach socjalnych i pracy misjonarzy w Ekwadorze, 10.09.2014r., KUL - Lublin. 

 


 

- Sesja plakatowa pracowników i doktorantów Instytutu Pedagogiki WNS KUL  zaprezentowana jako wystawa "Wystawa: "MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA JAKO ZADANIE".

Realizacja: 18 - 25 maja 2014 r. parafia Św., Rodziny w Puławach, 14-20 września 2014 r. parafia Miłosierdzia Bożego w Puławach.

Współorganizator: Stowarzyszenie "Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2019, godz. 21:41 - Ewelina Świdrak