Moją specjalnością naukową są biografistyka pedagogiczna oraz historia wychowania. Zainteresowania badawcze koncentruję na: badaniach biograficznych, biografistyce pedagogicznej, oral history, life history, andragogice, historii wychowania i opieki społecznej, historii zakonów, pedagogice katolickiej, pedagogice religii oraz historii Kościoła.

 

Jestem autorem trzech monografii:

 

Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001,

Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Kielce 2007,

Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu, Lublin 2015.

 

Uczestniczyłem w redakcjach książek:

 

Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, Kielce 2000.

Roland Fröhlich, Historia Kościoła w datach. Wybrane zagadnienia, redakcja i informacje dotyczące Kościoła w Polsce R. Skrzyniarz, Kielce 2006.

Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. A. Rynio, R. Skrzyniarz, współpraca Ł. Badeńska, Lublin 2011.

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. R. Skrzyniarz, E. Smołka, S. Konefał, Lublin 2012.

Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturalnych, red. Dorota Bis, Ewa Smołka, R. Skrzyniarz, Lublin 2012.

Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela – stan faktyczny i postulowany, red. R. Skrzyniarz, A. Lendzion, K. Braun, Lublin 2012.

Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, red. R. Skrzyniarz, G. Bujak, K. Kołtuniewicz, Lublin 2013.

Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013.

Biografia w literaturze i sztuce, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Lublin 2014; Badania biografii – źródła, metody, konteksty, red. R Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014.

Biografia w edukacji etnoregionalnej, red. R. Skrzyniarz, E. Kuryluk, B. Drozd, Lublin 2014;

W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015.

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, Lublin 2016.

 

W 2012 r. zapoczątkowałem wydawanie serii, której jestem redaktorem: „Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej” – do tej pory ukazało się dziewięć tomów. Opublikowałem 77 artykułów w kraju i za granicą, 339 haseł encyklopedycznych, ok. 80 omówień, recenzji (w kraju i za granicą) i informacji bibliograficznych.

 

Byłem redaktorem dwudziestu tomów – 64 (1995) – 83 (2005) czasopisma naukowego: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” oraz współredaktorem i współzałożycielem czasopisma „Archiva Ecclesiastica”, zastępcą redaktora w „Rocznikach Pedagogicznych”. Recenzowałem i byłem współautorem programów katechetycznych dla gimnazjum, które używane są jako podręczniki do katechezy i pomoce dla katechetów.

 

Brałem udział z referatami w siedmiu konferencjach międzynarodowych i trzydziestu ogólnopolskich. Moje publikacje są cytowane w literaturze krajowej i zagranicznej. Jestem recenzentem 12 książek, artykułów w czasopismach, 3 doktoratów, prac magisterskich oraz licencjackich.

 

Współpracuję naukowo z Polskim Słownikiem Biograficznym i Encyklopedią katolicką, Wydawnictwem „Jedność” w Kielcach, czasopismami „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiva Ecclesiastica” oraz periodykami zagranicznymi w Belgii („Revue d’histoire ecclésiastique”) i na Słowacji. Jestem organizatorem dwóch serii konferencji: „Współczesne przestrzenie biografistyki pedagogicznej” – zorganizowałem w ramach KBP 4 konferencje ogólnopolskie oraz „Biografie codzienności” dla studentów i doktorantów, które od 2015 r. mają rangę ogólnopolską. Zainicjowałem „Kino biograficzne” i „Teatr biograficzny” w ramach Instytutu Pedagogiki KUL.

 

W 2015 r. odbyłem trzymiesięczny staż naukowo-badawczy na Słowacji w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL.

 

Zostałem odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012). Jestem członkiem ogólnopolskich towarzystw naukowych. Jestem fundatorem i prezesem Fundacji „Biografie Codzienności” zarejestrowanej 21 stycznia 2016. Współpracuję z Fundacją „Muzyka Kresów” oraz Polskim Centrum Kultury i Edukacji w Edynburgu.

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, godz. 22:35 - Katarzyna Sabat