Dr Tomasz Ożóg

Dr Tomasz Ożóg pracował w Katedrze Psychopedagogiki w latach – od 1993 do 2008.

Zajmował się badaniami nad ruchami religijnymi, oddziaływaniem katolickich ruchów młodzieżowych (zmiana postaw, systemu wartości, poczucia sensu życia, interakcji międzyosobowych i grupowych, zaangażowania itp.), dynamiką małej grupy religijnej, funkcjami twierdzeń psychologicznych w pedagogice Stefana Kunowskiego, aksjologicznymi problemami średniej i późnej dorosłości,  zagadnieniami z zakresu tanatopedagogiki. 

W 2008 roku dr Tomasz Ożóg podjął decyzję o przejściu do Zakładu Leksykograficznego KUL na stanowisko redaktora haseł z zakresu psychologii i pedagogiki w Encyklopedii Katolickiej, tym samym opuszczając Katedrę Psychopedagogiki.

Dr Tomasz Ożóg jest redaktorem dwóch monografii;

  • Nauki społeczne o młodzieży, Lublin1992;
  • Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Lublin 2000
  • oraz współredaktorem tomu W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003.

 Dr T.  Ożóg jest autorem wydanych po 2000 roku artykułów i haseł: Znaczenie znaku „w zmyśle religijnym”, w: Wychowanie człowieka otwartego, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 140-145; Aksjologiczne problemy późnej dorosłości, w: Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, Lublin 2003, s. 61-78; Wychowawcze walory pieszych pielgrzymek religijnych, w: Turystyka a religia, red. J. Bergier, J. Żbikowski, Biała Podlaska 2004, s. 99-109; Dynamika grupowa, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 222-226; Animator, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 44-46; O kilku rzeczach istotnych dla późnej dorosłości, w: Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. Steuden, M. Marczuk, Lublin 2006, s. 79-90; Etos pracy - etos świętowania, w: Etos - praca - wychowanie, red. E. Konowaluk, M. Nowak, Biała Podlaska 2007, s. 79-88; Wychowanie chrześcijańskie w kościelnych ruchach religijnych, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 953-962; Pomoc w grupie religijnej, w: Abstynencja, między profilaktyką a terapią, red. P. Kulbacki, Warszawa 2006, s. 55-69; Symplifikacja treści kultury jako zagrożenie rozwoju i wychowania, w: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, Lublin 2008, s. 265-270; M. T. Cycerona apologia starości, w: Dorosłość wobec starości. Oczekiwania - radości - dylematy, red. R. Konieczna-Woźniak, Poznań 2008, s. 165-174. 

Jest promotorem ponad 300 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

Autor: Ewelina Świdrak
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 12:24 - Ewelina Świdrak