Obszary badań naukowych w Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej skupiają się wokół następujących dziedzin:

 

podstawowych zagadnień teologii moralnej ogólnej (paradygmaty i idee wiodące w teologii moralnej, egzemplaryzm moralny, prawo moralne, sumienie, cnoty);

 

chrześcijańskiej antropologii moralnej (człowiek jako podmiot moralności, antropologia wspólnoty, kategoria uczestnictwa w życiu społecznym);

 

moralności małżeństwa i rodziny (antropologiczne podstawy małżeńskiej i rodzinnej communio personarum, odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania);

 

moralnych aspektów demografii.

Autor: Ks. Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, godz. 15:12 - Marian Pokrywka