Dziekanat

Adres:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. GG-145, GG-146, GG-147

 

e-mail: wnh@kul.pl

 

sekretariat wydziału jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30

 

 

mgr Joanna Wiatr - sekretarz wydziału

GG-145, tel. +48 81 445 41 70, e-mail: wiatr@kul.pl

 

mgr Gabriela Chachaj

GG-146, tel. +48 81 445 41 46

studia doktoranckie

 

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

GG-146, tel/fax  +48 81 445 41 45

sprawy finansowe wydziału

 

sekretarze ds. obsługi studentów:

mgr Anna Radawska

GG-146, tel. +48 81 445 41 64

filologia klasyczna: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia-sinologia: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia angielska: studia niestacjonarne I i II stopnia

hispanistyka: studia I stopnia

 

 

mgr Marta Grębowska

 

GG-147, tel. +48 81 445 41 72 

 

historia: studia stacjonarne I i II stopnia

krajoznawstwo i turystyka kulturowa: studia stacjonarne I stopnia

turystyka kulturowa: studia stacjonarne II stopnia

lingwistyka stosowana: studia stacjonarne I stopnia

filologia słowiańska: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Dominika Majchrzak

GG-147, tel. +48 81 445 41 72

filologia angielska: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Irena Mateńko

GG-147, tel. +48 81 445 41 47

filologia polska: studia stacjonarne I i II stopnia

edytorstwo: studia stacjonarne I stopnia

humanistyka cyfrowa: studia stacjonarne II stopnia

filologia niderlandzka: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Renata Niewczas-Łopatek

GG-147, tel. +48 81 445 41 71

filologia germańska: studia stacjonarne I i II stopnia

historia sztuki: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia romańska: studia stacjonarne I i II stopnia

muzykologia: studia stacjonarne I i II stopnia (I rok)

 

sekretarze ds. procesu naukowego:

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

dr Ewa Krawczak

mgr Monika Nizioł

 

mgr Katarzyna Socha

 

dr Natalia Turkiewicz

 

 

sekretarze ds. procesu kształcenia:

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

filologia romańska, hispanistyka

mgr Magdalena Grela-Tokarczyk

filologia klasyczna, filologia-sinologia, filologia polska,

edytorstwo, humanistyka cyfrowa

mgr Marta Łukasik

filologia słowiańska, lingwistyka stosowana, historia sztuki, muzykologia

mgr Joanna Matwiejczyk

filologia germańska, historia,

krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa

mgr Iwona Saracyn

filologia angielska, filologi niderlandzka

 

 

 

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019, godz. 10:01 - Joanna Wiatr