Dziekanat

Adres:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. GG-145, GG-146, GG-147

tel. +48 81/ 445 41 45

e-mail: wnh@kul.pl

 

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku 9.00-14.00 (w środy nieczynne)

 

 

 

Pracownicy dziekanatu:

mgr Joanna Wiatr - p. o. Kierownik dziekanatu

GG-145, tel. +48 81 445 41 70, e-mail: wiatr@kul.pl

 

mgr Gabriela Chachaj

GG-146, tel. +48 81 445 41 46

studia doktoranckie: stacjonarne i niestacjonarne

 

mgr Anna Radawska

GG-146, tel. +48 81 445 41 64

filologia klasyczna: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia-sinologia: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia angielska: studia niestacjonarne I i II stopnia

hispanistyka: studia I stopnia

 

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

GG-146, tel/fax  +48 81 445 41 45

sprawy finansowe wydziału

 

 

mgr Marta Grębowska

 

GG-147, tel. +48 81 445 41 72 

 

historia: studia stacjonarne I i II stopnia

krajoznawstwo i turystyka kulturowa: studia stacjonarne I stopnia

lingwistyka stosowana: studia stacjonarne I stopnia

filologia słowiańska: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Dominika Majchrzak

GG-147, tel. +48 81 445 41 72

filologia angielska: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Irena Mateńko

GG-147, tel. +48 81 445 41 47

filologia polska: studia stacjonarne I i II stopnia

edytorstwo: studia stacjonarne I stopnia

humanistyka cyfrowa: studia stacjonarne II stopnia

filologia niderlandzka: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Renata Niewczas-Łopatek

GG-147, tel. +48 81 445 41 71

filologia germańska: studia stacjonarne I i II stopnia

historia sztuki: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia romańska: studia stacjonarne I i II stopnia

 

dr Ewa Krawczak

GG-146, tel. +48 81 445 41 46

koordynacja sal Wydziału; wspomaganie procesu kształcenia i procesu naukowego

 

 

Biuro Dziekana WNH

pok. CN 207

 

Godziny przyjęć:

 od poniedziałku do piątku 7.30-16.00

 

mgr Katarzyna Socha - sekretarz Dziekana i Prodziekanów

tel. +48 81 445 41 56; e-mail: ksocha@kul.pl

 

dr Natalia Turkiewicz

oświadczenia B+R, system informacji o nauce (raporty PBN), obsługa działalności statutowej i subwencji, prace administracyjne wspomagające badania naukowe i prace rozwojowe.

tel. +48 81 445 44 46; e-mail: naturki@kul.pl

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2019, godz. 12:53 - Natalia Turkiewicz