Zasady dyplomowaniaZarządzenie ROP-0101-100/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wzór strony tytułowej: 223_zal._8_wzor_strony_tytulowej_2018,

Wzór strony tytułowej, jeśli jest promotor pomocniczy:

223_zal._8a_wzor_strony_tytulowej-opiekun_pomocniczy_2018

Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych: Ogolne_zasady_edytorskie_1

Instrukcja wgrywania prac dyplomowych na e - kul: Jak_zlozyc_prace_dyplomowa_w_wersji_elektronicznej_przez_e-KUL_-1

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego: dyplomowanie_07pdf , podanie_o_dopuszczenie doc

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: odpis_w_jezyku_obcym

Wniosek o wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski: suplement_w_jezyku_ang

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ

W roku akademickim 2018/2019 termin składania prac dyplomowych upływa 14 czerwca.

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych:

1. Jeden egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie, termobindowany

2. Raport JSA otrzymany od Promotora (Nie wklejamy go do pracy!)

3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

4. Oświadczenie o samodzielności pracy (oświadczenie generowane jest na platformie e-kul po potwierdzeniu oryginalności pracy przez Promotora)

5. Fotografie do dyplomu – 4 szt., format: 4,5 X 6,5 cm (plus 1, jeśli student złoży wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym).

Informacje ważne dla P. T. Pracowników

Nowy wzór recenzji:

223_zal._9_wzor_recenzji_pracy_dyplomowej_2018

 

Instrukcja: Jak Promotor może zbadać oryginalność pracy dyplomowej w systemie JSA?

badanie_oryginalnosci_prac_dyplomowych_-_jsa

 

Raport Promotor przekazuje Studentowi.

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2019, godz. 11:35 - Marta Grębowska