Zasady dyplomowaniaZarządzenie ROP-0101-100/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 16 listopada 2017 r.  w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Wzór strony tytułowej

Wzór strony tytułowej z promotorem pomocniczym

Ogólne zasady edytorskie

 Jak złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej na e-kul

 

Wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu w formie zdalnej

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu w formie stacjonarnej

 

DYPLOMY

Uczelnia wydaje absolwentowi bezpłatnie oryginał i dwa odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim.

ZAMIAST jednego egzemplarza odpisu w języku polskim student może otrzymać bezpłatnie:

 

* odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

* odpis suplementu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

 

Wzór wniosku

Wniosek należy złożyć do dnia ukończenia studiów (do dnia egzaminu dyplomowego).

Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane pozytywnie!

 

Uczelnia może wydać DODATKOWO:

* odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (koszt 20 zł)

* odpis suplementu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (koszt 20 zł)

* odpis dyplomu ukończenia studiów w języku polskim

* odpis suplementu ukończenia studiów w języku polskim

 

Wzór wniosku:

 

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 

w roku akademickim 2020/2021

 

 

Informujemy, że w bieżącym roku akademickim nie należy składać zdjęć do dyplomu ukończenia studiów

 

Informacje dla P.T. Pracowników

 

Wzór recenzji pracy dyplomowej pdf

 

Wzór recenzji - wersja edytowalna

 

Badanie oryginalności prac dyplomowych w systemie JSA - instrukcja

 

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2021, godz. 15:46 - Joanna Wiatr