Wnioski i druki 2022/2023

Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych np: osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

KOMISJA STYPENDIALNA

(wszystkie wnioski prosimy drukować dwustronnie)
Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:
    • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
    • pielęgniarstwo - studia stacjonarne I i II stopnia
    • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia - Filia KUL w Stalowej Woli.
  

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

(wszystkie wnioski prosimy drukować  dwustronnie)

 

INNE

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona