Na wniosek Przewodniczącego Rady Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, Prorektor ds. Studenckich wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia godzin rektorskich  w dniu 31 października 2014 r. od godziny 13.00 oraz dnia rektorskiego w dniu 10 listopada 2014 r. dla studentów i nauczycieli akademickich KUL. Zarządzenie Prorektora znajduje się na platformie e-kul.

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014, godz. 16:35 - Paweł Fil