Przewodniczący USS

Tomasz Zarębski

 

 

 

§98

  1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1) reprezentowanie studentów wobec władz i administracji Uniwersytetu,

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Parlamentu,

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu,

4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady,

5) podpisywanie uchwał Parlamentu,

6) podpisywanie uchwał Zarządu,

7) wnioskowanie do Zarządu o stworzenie lub rozwiązanie Komisji Zarządu oraz o powołanie lub odwołanie pełnomocników Zarządu,

8) zarządzanie konkursów grantowych,

9) reprezentowanie studentów w Komisji Stypendialnej,

10) powoływanie i odwoływanie Rzecznika Prasowego USS,

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2018, godz. 18:46 - Tomasz Zarębski