Czym zajmuje się Komisja Socjalno-Ekonomiczna?

 

Komisja Socjalno- Ekonomiczna działa w zakresie spraw pomocy materialnej oraz innych spraw socjalnych studentów Naszego Uniwersytetu. 

Członkowie tej Komisji biorą czynny udział podczas przyznawania studentom pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenckich. Podejmują współpracę z radami mieszkańców domów studenckich, otaczają wsparciem niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu i dbają o jakość Naszej opieki zdrowotnej. 

To właśnie Komisja Socjalno- Ekonomiczna z chęcią odpowie Wam na pytania dotyczące zakresu przyznawania pomocy materialnej, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW.

 

Szczegółowy zakres obowiązków Komisji Socjalno-Ekonomicznej znajdziecie w Regulaminie Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. 

 

 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020, godz. 18:22 - Piotr Trociuk