§103

 

Komisja Socjalno-Ekonomiczna jest kolegialnym organem Samorządu, działającym w zakresie spraw pomocy materialnej oraz innych spraw socjalno-bytowych studentów Uniwersytetu.

 

§104

1. Do kompetencji Komisji Socjalno-Ekonomicznej należy w szczególności:

 

1) udział w pracach organów rozstrzygających w sprawach przyznawania studentom Uniwersytetu pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenckich

2) opiniowanie wspólnie z Przewodniczącym projektu Regulaminu przyznawania pomocy materialnej,

3) współpraca z radami mieszkańców domów studenckich,

4) wspieranie niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu,

5) dbałość o jakość opieki zdrowotnej studentów Uniwersytetu,

6) edukowanie studentów Uniwersytetu i prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie przyznawania pomocy materialnej, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW.

 

2. Komisja Socjalno-Ekonomiczna w celu realizacji zadań wskazanych w ust. 1 pkt 6 może organizować kampanie informacyjne, szkolenia, konferencje i spotkania.

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2018, godz. 17:05 - Tomasz Zarębski