Jak zostać ekspertem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych?

 

Projekt współpracy między Instytutem Pedagogiki KUL a Kymenlaakso University of Applied Sciences w Kouvola, Finlandia

 

Z inicjatywy Kymenlaakso University of Applied Sciences (KUAS) w Kouvola, w Finlandii powstał międzynarodowy projekt zatytułowany: Jak zostać ekspertem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych? Instytut Pedagogiki KUL został zaproszony do udziału w tym projekcie i w roku akademickim 2009/2010 czynnie bierze w nim udział. Koordynatorami projektu są:

W KUL:  ks. Prof. dr hab. Marian Nowak, dr Ewa Domagała-Zyśk, mgr Tomasz Petkowicz

W KUAS: Minna Vestila, Harri Makkinen, Tuija Suikkanen -Malin

Projekt jest adresowany do studentów Pedagogiki, zainteresowanych międzynarodowymi zagadnieniami pracy socjalnej i dobrze znających język angielski. Współpraca w zakresie poznawania technik i metod rozwiązywania rozmaitych problemów społecznych, takich jak problemy dzieci i młodzieży ryzyka, problemy osób starszych i niepełnosprawnych, praca z osobami uzależnionymi, bezrobotnymi i bezdomnymi, odbywa się poprzez wspólne wykłady i dialog między dwiema grupami studentów - grupą fińską i grupą polską. Dialog ten jest wspierany technologiami informacyjnymi i komputerowymi, głównie dzięki wykorzystaniu programu  Acrobat Connect Pro (ACP).

            W ramach projektu odbywają się seminaria on-line. Pierwsze z nich miało miejsce 19.12.2009 i dotyczyło kwestii organizacyjnych. Kolejne seminarium odbyło się 9 marca 2010 roku i dotyczyło zagadnień związanych ze wspieraniem  edukacji dzieci i młodzieży w Polsce i w Finlandii. Studenci pracowali w trzech międzynarodowych grupach, objaśniając sobie wzajemnie strukturę systemów edukacji w swoich krajach oraz wskazując na obszary wymagające największego wsparcia ze strony pedagogów. Do obszarów tych zaliczono: wsparcie dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich rozpoczynających naukę, wsparcie dla dzieci doświadczających trudności oraz dla euro-sierot. Za szczególnie istotne uznano także zwrócenie uwagi na rolę ojca w zakresie opieki i wychowania dziecka, porównano w tym zakresie doświadczenia obydwu krajów. Dyskusjom towarzyszyły prezentacja PP, jednak z grup zaproponowała także przygotowanie wspólnego folderu opisującego doświadczenia obydwu państw. Dyskusje będą kontynuowane w najbliższych dwóch miesiącach, dzięki wykorzystaniu platformy ACP, a także innym sposobom komunikowania się na odległość (Skype, komunikatory internetowe, poczta elektroniczna).

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 11:07 - Tomasz Petkowicz