Współpraca Instytutu Pedagogiki KUL z ośrodkami zagranicznymi

 

   Pracownicy Instytutu Pedagogiki systematycznie utrzymują i rozwijają kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Przez wiele lat we współpracę międzynarodową zaangażowani byli: ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL; prof. dr hab. Marian Surdacki; dr hab. Piotr Paweł Gach, prof. KUL; dr hab. Alina Rynio, prof. KUL i dr Dorota Kornas-Biela. Odbywali oni studia i staże naukowe za granicą, a także podejmowali badania naukowe m.in. wspólnie z austriackim Uniwersytetem w Klagenfurcie (University in Klagenfurt), angielskim University of Warwick, amerykańskimi West Wirginia University i University of Michigan, belgijskimi Katolickimi Uniwersytetami w Leuven i Louvain-La-Neuve (Catholic Universities in Leuven i Louvain-La-Neuve), niemieckim Universitat der Bundeswehr w Hamburgu oraz włoskimi: Papieskim Uniwersytetem „Salesianum” (Universita Pontificia „Salesiana"), University Sacro Cuore w Mediolanie, Istituto Luigi Sturzo, Edizioni di Storia e Letteratura, Istituto di Storia della Medicina. Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie (Università di Roma „La Sapienza”), Biblioteca Lancisiana, Archivio di Stato di Roma, Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca a Roma.

   Obecnie współpraca międzynarodowa rozwija się głównie w oparciu o program „Erasmus”, w ramach którego Instytut Pedagogiki ma obecnie 11 umów podpisanych z następującymi uniwersytetami:

FINLANDIA
Kymenlaakson University of Applied Sciences

FRANCJA

Institut Catholique d'Etudes Supérieures, Vendée

HISZPANIA
Universidad de Sevilla
Universidad de Deusto

LITWA
Vytauto Didžiojo Universitetas (Vytautas Magnus University)

NIEMCY
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Münster
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

SŁOWACJA
Katolícka univerzita v Ružomberku
SZWECJA
Göteborg University

TURCJA
Baskent University

WŁOCHY
Libera Università Maria SS. Assunta

 

W ramach programu „Erasmus” każdego roku kilkoro studentów wyjeżdża na półroczne studia do wybranych ośrodków, z możliwości krótkich wyjazdów korzystają systematycznie także pracownicy naukowi Instytutu. Więcej...

 

W ostatnich latach pracownicy Instytutu brali udział w wielu znaczących programach naukowych o charakterze międzynarodowym:

 1. Współpraca międzynarodowa Instytutu Pedagogiki
 2. Spring Academy 2008
 3. Autumn Seminars 2008
 4. How to become an expert in social work?
 5. Wizyty nauczycieli akademickich w ramach Erasmus Teacher Mobility - prof. Marta Caballos
 6. Wizyty nauczycieli akademickich w ramach Erasmus Teacher Mobility-  prof. F. Dieckman
 7. Wizyty w ramach stypendium MNiSW – prof. Anastasia Zissi
 8. Wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Erasmus Teacher Mobility - 3 wyjazdy
 9. Scholarship on Teaching and Learning– współpraca z Purdue University, USA
 10. Viipuri virtually – współpraca z Kymanlaakso University of Applied Sciences w Kouvola, Finlandia
 11. Współpraca WNS z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen w Kolonii

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014, godz. 10:09 - Marek Jeziorański