Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ponadgimanzjalnej do zapoznania się z tak ważną obecnie tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie. Ponadto do celów konkursu należy popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń przewidziano do 25 lutego 2015 r.

Zgłoszenie można nadesłać  zarówno droga elektroniczną na adres: agnieszka.zareba@kul.pl, jak i drogą pocztową na
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70,
20-325 Lublin,
z dopiskiem – „Konkurs”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

FINAŁ KONKURSU 18 MARCA 2015 R.

GODZ. 11.00 W DMMII-134

W INSTYTUCIE NAUK POLICZNYCH I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

(DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 70 - BUDYNEK NR 2)

 

Szczegółowe informacje dotyczące  miejsca i terminu test, zostaną przekazane droga mailową po otrzymaniu zgłoszeń.

Konkurs może być potraktowany zarówno jako sprawdzian wiedzy przed maturą, jak i powtórka materiału z w klasach młodszych.

Zapraszamy serdecznie !!!

 

WYNIKI KONKURSU!!!!!

 

 

 15 kwietnia Rozdanie nagród w II Edycji Konkursu o Polsce, Europie i Świecie

W dniu 15 kwietnia o godz. 11.OO, w budynku DMMII przy Drodze Męczenników Majdanka (Budynek II) w sali 106, zapraszamy wszystkich uczestników II Edycji Konkursu o Polsce, Europie i Świecie na rozdanie nagród, dyplomów i indeksów dla laureatów konkursu. Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy dyplomy.

Ponadto dla uczestników konkursu przewidzieliśmy krótkie seminarium na temat bezpieczeństwa narodowego na temat:
"Udział Polski w misjach międzynarodowych"

Zapraszamy serdecznie!

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2015, godz. 21:13 - Barbara Lendzion-Tokarska