Artykuł odpowiada na pytania:

  1. Kto i w jaki sposób może zgłosić czasopismo do bazy?
  2. Jak wygląda i jak długo trwa proces ocena zgłaszanego czasopisma?
  3. Jakie kryteria powinno spełniać czasopismo ubiegające się o indeksację w bazie?
  4. Kto podejmuje decyzje związane z kwalifikacją czasopisma?

 

Dodatkowo przypominamy, że na stronie Działu w zakładce "Dla redakcji czasopism"

dostępne są instrukcje aplikacji do baz: Scopus, CEOOL, CEJSH oraz EBSCO.

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2018, godz. 09:35 - Katarzyna Spira