1. Wyniki z colloquium - Kościelne prawo majątkowe

 


 

 

 

Tezy do egzaminu dodatkowego

z dyscypliny podstawowej

 

1. Podstawy prawne uprawnień majątkowych

2. Główne sposoby finansowania Kościoła

3. Uprawnienia biskupa diecezjalnego dotyczące dóbr kościelnych

4. Obowiązki i prawa zarządcy dóbr kościelnych

5. Cele dóbr kościelnych

 

 

 

 

 

Tezy do egzaminu magisterskiego

z kościelnego prawa majątkowego

 

 

1. Dobra doczesne na kartach Biblii

2. Dobra doczesne w nauczaniu Soboru Watykańskiego II

3. Dobra doczesne w Katechizmie Kościoła Katolickiego

4. Dobra doczesne w nauczaniu papieży

5. Dobra doczesne w realizacji misji Kościoła

6. Sposoby finansowania instytucji kościelnych w Europie

7. Prawa Kościoła do dóbr materialnych

8. Historia majątków kościelnych i norm prawnych regulujących ich posiadanie

9. Dobra doczesne w normach II Synodu Plenarnego 1991-1999 r.

10. Dobra doczesne w nauczaniu Episkopatu Polski. List społeczny KEP 30 października 2001 r.

11. Sposoby finansowania Kościoła w Polsce

12. Ofiary wiernych

13. Majątek własny Kościoła

14. Subwencje państwowe

15. Fundusz Kościelny

16. Darowizny i ulgi podatkowe (limitowane i nielimitowane) cele kościelne

17. Działalność gospodarcza

18. Fundacje kościelne, religijne, i pobożne

19. Alienacja majątku kościelnego

20. Euro dotacje na działalność kościelnych osób prawnych

21. Zarządzanie majątkiem kościelnym

22. Uprawnienie biskupa diecezjalnego w kwestii majątku kościelnego

23. Zarządca majątku kościelnego uprawnienia i obowiązki

24. Akty zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania

25. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP a sprawy majątkowe

26. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą z 28 lipca 1993 a sprawy majątkowe

27. Cele dóbr doczesnych

28. Wynagrodzenie pracowników duchownych

29. Wynagrodzenie pracowników świeckich

30. Kontrola gospodarowania dobrami kościelnymi

 

 

 

Autor: Paweł Kaleta
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017, godz. 01:15 - Paweł Kaleta