Ks. dr hab. Paweł Kaleta, adiunkt w Katedrze Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego KUL jest kierownikiem i wykonawcą dwóch grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

 

1. Prawne aspekty zarządzania majątkiem kościelnym opracowany w ramach konkursu SONATA 8, umowa UMO-2014/15/D/HS5/00664. Projekt został zrealizowany w latach 2015-2017.

 

Czytaj więcej

 

2. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne, opracowany w ramach konkursu OPUS 13, umowa UMO-2017/25/B/HS5/00739. Projekt jest obecnie realizowany przy współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem św. Pawła w Ottawie (Kanada).

 

Czytaj więcej

Autor: Paweł Kaleta
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019, godz. 00:10 - Paweł Kaleta