Nowi Doktorzy
Instytutu Teologii Moralnej


18 kwietnia 2005 zakończył swoje studia i obronił rozprawe doktorską Ks. Krzysztof Paluch SCJ. Promotorem był Bp Dr hab. Józef Wróbel, Prof. KUL, a recenzentami Ks. Prof. Dr hab. Piotr Morciniec (Opole) i Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nagórny.

[więcej]

18 maja 2005 zakończył swoje studia i obronił rozprawe doktorską Ks. Adam Otwinowski. Jego rozprawa pt. "Zagrożenia dla pokoju w świetle nauczania Jana Pawła II. Studium Teologicznomoralne" napisana została pod kierunkiem Bpa Prof. Dra hab. Andrzeja F. Dziuby, zaś recenzentami byli Ks. Prof. Dr hab. Henryk Skorowski (UKSW) i Ks. Dr hab. Jerzy Gocko, Prof. KUL.

[więcej]

20 maja 2005 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. Izabeli Błaziak "Poszukiwanie sensu życia w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości w świetle nauczania Jana Pawła II". Promotorem jest Ks. Dr hab. Jerzy Gocko, Prof. KUL, a recenzentami Ks. Prof. Dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW) i Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nagórny.

[więcej]

25 maja 2005 odbyła się publiczna rozprawa doktorska Ks. Jana Pieńkosza "Sakrament pokuty i pojednania w nauczaniu "Ks. Stanisława Hueta (1904-1961)". Promotorem był Bp Prof. Dr hab. Andrzej F. Dziuba, zaś recenzentami byli Ks. Prof. Dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW) i Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nagórny.

[więcej]

7 czerwca 2005 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej P. Michała Wyrostkiewicza "Ekologia ludzka. Studium teologicznomoralne". Promotorem jest ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, zaś recenzentami są ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - Uniwersytet Opolski.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2007, godz. 23:58 - Krystyna Szawłowska