A. Derdziuk. Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II. Lublin: RW KUL 2001 ss. 525.

 

Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich

 


 

J. Gocko. Kościół obecny w świecie  - posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 ss. 455.

 

Kościół obecny w świecie

 


 

K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 ss. 438.

 

Moralne przesłanie nowej ewangelizacji

 


 

 P. Kieniewicz. Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 350.

 

Człowiek niewygodny

 


 

S. Nowosad. Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku. Lublin: RW KUL 2001 ss. 264.

 

Odnowa anglikańska

 


 

M. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 455 (II wyd. 2011).

Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

J. Wróbel. Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków:  Wydawnictwo Księży Sercanów SCJ 1999 ss. 501.

 

 Człowiek i medycyna
 

 

T. Zadykowicz. Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej. Źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 ss. 529.

 

Sequela Christi

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2012, godz. 22:19 - Marian Pokrywka