Załącznik

Karta informacyjna

 

  1. Imię Nazwisko..................................................................................................................
  2. Klasa.................................................................................................................................
  3. Nazwa szkoły....................................................................................................................
  4. Adres szkoły:

Kod................................. Poczta.......................................................................................

Miasto (Miejscowość).......................................................................................................

ul:......................................................................................................................................

Telefon:.......................................................

  1. Adres zamieszkania

Kod................................. Poczta.......................................................................................

Miasto (Miejscowość).......................................................................................................

ul:......................................................................................................................................

Województwo....................................................................................................................

Telefon:.......................................................

E - mail:.....................................................

 

 

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na druk mojej pracy w książce pt:

Młodzież jakiej nie znacie. Seria E.

W mojej młodości staram się być solą ziemi i światłością świata" bez uzyskania honorarium

 

 

Podpis rodziców

.....................

Podpis ucznia

...................

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2009, godz. 22:59 - Beata Komorowska