Zgłoszenie na seminarium
„Pedagogia wprowadzania dziecka w świat wartości”

w dniu ………………….

Na temat: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….


Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………

Miejsce pracy:…………………………………………………………………………………...
Adres placówki: ………………………………………………………………………………...
Zajmowane stanowisko: ………………………………………………………………………...

Proponowany temat wystąpienia:……………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...

Telefon:………………………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Data: ………………………                                                 Podpis: ………………………

 

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2010, godz. 20:43 - Beata Komorowska