Rok akademicki 2022/2023

Rok I - Semestr 1 (cykl od 2022/2023)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa

Architektura komputerów

Ochrona własności intelektualnej

Sieci komputerowe i Internet

Wstęp do informatyki

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2 (cykl od 2022/2023)

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy analizy numerycznej

Geometria analityczna

Grafika komputerowa

Matematyka dyskretna

Podstawy algorytmiki i programowania

Projektowanie stron WWW

Systemy operacyjne

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok II - Semestr 3 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Bazy danych I

Historia filozofii

Modelowanie i symulacje komputerowe

Podstawy metod probabilistycznych

Programowanie obiektowe

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Ochrona danych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Protokoły i koncepcje routingu

Rok II - Semestr 4 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy i struktury danych

Programowanie obiektowe II

Statystyczna analiza danych

Sztuczna inteligencja

Zarządzanie projektem informatycznym

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie aplikacji internetowych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Metody i algorytmy grafiki komputerowej

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych

Rok III - Semestr 5 (cykl od 2020/2021)

Zajęcia  obowiązkowe

Algorytmy i złożoność obliczeniowa

Inżynieria oprogramowania

Metody optymalizacji

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i teoria grafów (seminarium)

Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

 

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie usług sieciowych

Teoria grafów i sieci

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Grafika internetowa

Programowanie multimedialne

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Programowanie usług sieciowych

Rozległe sieci komputerowe

Rok III - Semestr 6 (cykl od 2020/2021)

Zajęcia obowiązkowe

Zarządzanie projektem informatycznym

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych

Projekt programistyczny: programowanie grafiki

Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i teoria grafów (seminarium)

Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)

 

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Bazy danych II

Praktyka programowania

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Animacje komputerowe

Komputerowa analiza obrazów

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie systemami informatycznymi

Bezpieczeństwo systemów sieciowych

Rok akademicki 2021/2022

Rok I - Semestr 1 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa

Architektura komputerów

Ochrona własności intelektualnej

Sieci komputerowe i Internet

Wstęp do informatyki

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy analizy numerycznej

Geometria analityczna

Grafika komputerowa

Matematyka dyskretna

Podstawy algorytmiki i programowania

Projektowanie stron WWW

Systemy operacyjne

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok II - Semestr 3 (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Bazy danych I

Historia filozofii

Modelowanie i symulacje komputerowe

Podstawy metod probabilistycznych

Programowanie obiektowe

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Ochrona danych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Protokoły i koncepcje routingu

Rok II - Semestr 4 (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy i struktury danych

Programowanie obiektowe II

Statystyczna analiza danych

Systemy operacyjne

Sztuczna inteligencja

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie aplikacji internetowych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Metody i algorytmy grafiki komputerowej

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych

Rok III - Semestr 5 (cykl od 2019/2020)

Zajęcia  obowiązkowe

Algorytmy analizy numerycznej

Inżynieria oprogramowania

Metody optymalizacji

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i teoria grafów (seminarium)

Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie usług sieciowych

Teoria grafów i sieci

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Grafika internetowa

Programowanie multimedialne

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Programowanie usług sieciowych

Rozległe sieci komputerowe

Rok III - Semestr 6 (cykl od 2019/2020)

Zajęcia obowiązkowe

Zarządzanie projektem informatycznym

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i teoria grafów (seminarium)

Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Projekt programistyczny: programowanie grafiki

Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych

Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Bazy danych II

Praktyka programowania

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Animacje komputerowe

Komputerowa analiza obrazów

Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie systemami informatycznymi

Bezpieczeństwo systemów sieciowych

Rok akademicki 2020/2021

Rok I - Semestr 1 (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa

Aplikacje użytkowe

Architektura komputerów

Logika

Ochrona własności intelektualnej

Sieci komputerowe i Internet

Wstęp do informatyki

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2 (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy analizy numerycznej

Geometria analityczna

Grafika komputerowa

Matematyka dyskretna

Podstawy algorytmiki i programowania

Projektowanie stron WWW

Przedsiębiorczość

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok II - Semestr 3 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Bazy danych

Historia filozofii

Modelowanie i symulacje komputerowe

Podstawy metod probabilistycznych

Programowanie obiektowe

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Ochrona danych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Rok II - Semestr 4 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy i struktury danych

Programowanie obiektowe II

Statystyczna analiza danych

Systemy operacyjne

Sztuczna inteligencja

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie aplikacji internetowych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Metody i algorytmy grafiki komputerowej

Rok III - Semestr 5 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia  obowiązkowe

Bazy danych I

Etyka

Inżynieria oprogramowania

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i struktury danych (seminarium)

Algorytmy i teoria grafów (seminarium)

Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie usług sieciowych

Teoria grafów i sieci

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Grafika internetowa

Programowanie multimedialne

Rok III - Semestr 6 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia obowiązkowe

Zarządzanie projektem informatycznym

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i struktury danych(seminarium)

Algorytmy i teoria grafów (seminarium)

Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów

Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych

Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Bazy danych II

Praktyka programowania

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Animacje komputerowe

Komputerowa analiza obrazów

Rok akademicki 2019/2020

Rok I - Semestr 1 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa

Aplikacje użytkowe

Architektura komputerów

Logika

Ochrona własności intelektualnej

Sieci komputerowe i Internet

Wstęp do informatyki

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy i złożoność obliczeniowa

Geometria analityczna

Grafika komputerowa

Matematyka dyskretna

Podstawy algorytmiki i programowania

Projektowanie stron WWW

Przedsiębiorczość

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok II - Semestr 3 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia  obowiązkowe

Algorytmy analizy numerycznej

Historia filozofii

Modelowanie i symulacje komputerowe

Podstawy metod probabilistycznych

Programowanie obiektowe

 

Zajęcia do wyboru

Lektoraty

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Ochrona danych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Rok II - Semestr 4 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia  obowiązkowe

Abstrakcyjne struktury danych

Programowanie w Javie

Statystyczna analiza danych

Systemy operacyjne

Sztuczna inteligencja

 

Zajęcia do wyboru

Lektoraty

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie aplikacji internetowych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Metody i algorytmy grafiki komputerowej

Rok III - Semestr 5 (cykl od 2017/2018)

Zajęcia  obowiązkowe

Bazy danych I

Etyka

Inżynieria oprogramowania

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i struktury danych(seminarium)

Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie usług sieciowych

Teoria grafów i sieci

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Grafika internetowa

Programowanie multimedialne

Rok III - Semestr 6 (cykl od 2017/2018)

Zajęcia obowiązkowe

Zarządzanie projektem informatycznym

 

Zajęcia do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i struktury danych(seminarium)

Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów

Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych

Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Bazy danych II

Praktyka programowania

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Animacje komputerowe

Komputerowa analiza obrazów

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2022, godz. 15:40 - Ewa Pajdowska