Główne kierunki prowadzonych badań

Pracownicy Katedry Historii Prawa Kanonicznego podejmują badania naukowe nad historią powszechnego prawa kanonicznego w ogólności. W szczególny sposób prowadzą badania nad prawem kanonicznym w Galii okresu Merowingów i Karolingów. Przedmiotem badań jest Corpus Iuris Canonici, w tym Dekret Gracjana oraz Dekretały Grzegorza IX. Zostały opracowane poszczególne instytucje prawne: w Dekretałach ekskomunika, a w Dekrecie Gracjana sacrilegium. Obecnie prowadzone są badania nad rękopisem Dekretu Gracjana znajdującym się w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Zakres badań naukowych obejmuje również reguły prawa.

 

Zorganizowane konferencje

HODIE ET CRAS - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, 23 października 2013 r.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2017, godz. 20:43 - Krzysztof Burczak