Konsultacje pracowników Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego:

 

Kierownik: Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

Konsultacje: Poniedziałek godz. 16.40-17.25; Czwartek, godz. 16.40-17.25,  sala CI-102A

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim

 

  

Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

Konsultacje: Piątek, godz. 12.30-14.10, sala C-523

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim

 

 

Ks. dr Adam Jaszcz

Konsultacje: Czwartek, godz. 13.20-14.10; Piątek, godz. 10.00-10.50 sala C-523

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim

  

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 12:55 - Krzysztof Burczak