HISTORIA POWSZECHNEGO PRAWA KANONICZNEGO

Pytania do egzaminu magisterskiego

1. Wymień rodzaje Prawa Boskiego.

2. Jakie rodzaje prawa obejmuje prawo kanoniczne?

3. Wymień rodzaje pism papieskich.

4. Kto ma władzę ustawodawczą na synodzie diecezjalnym ?

5. Konferencje biskupów jako źródło prawa.

6. Zbiory pseudoapostolskie

7. Nomocanones.

8. Najważniejszy zbiór hiszpański.

9. Zbiory afrykańskie.

10. Zbiory galijskie.

11. Collectio Dionysio-Hadriana.

12. Capitularia regum francorum.

13. Główne sakramentarze Kościoła rzymskiego.

14. Scharakteryzuj zbiory irlandzkie i brytyjskie.

15. Zbiory sfałszowane.

16. Dekret Burcharda.

17. Zbiory przedgregoriańskie.

18. Zbiory reformy gregoriańskiej.

19. Zbiory Iwona z Chartres.

20. Systematyka Bernarda z Pawii.

21. Dekret Gracjana.

22. Dekretały Grzegorza IX.

23. Liber sextus Bonifacego VIII.

24. Klementyny.

25. Extravagantes Ioannis XXII i Extravagantes communes.

26. Corpus Iuris Canonici.

27. Czego dotyczy deklaracja dogmatyczna, która nabrała dyscyplinarnego znaczenia, Soboru Watykańskiego I?

28. Codex Iuris Canonici z 1917 roku.

29. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

30. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich.

Autor: Krzysztof Burczak
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 14:49 - Krzysztof Burczak