Prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik, prawnik, politolog, Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej

 

Prowadzi badania nad polską myślą samorządową i historią samorządności, poświecone m.in. samorządowi stanowemu, ziemskiemu, oraz samorządom miast II RP. Do ważnych i aktualnych kierunków zainteresowań oraz badań naukowych Profesora Stanisława Wójcika należą m.in. badania nad demokracją, państwem, narodem, ekonomią społeczną, które prowadzi w nurcie nowego kierunku naukowego jakim jest personalizm, starając się rozwijać personalizm społeczno-polityczny. Równolegle prowadzi studia nad współczesnym ustrojem i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Pod jego kierunkiem studenci i asystenci przygotowują prace dyplomowe poświęcone m.in. problematyce gmin w III RP, relacjom pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej i samorządami w Polsce, Lubelszczyźnie i jej polityce regionalnej, relacjom samorząd-kościół, wykorzystywaniu wspólnotowych funduszy strukturalnych przez samorządy, rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz budowie e-administracji. Profesor Stanisław Wójcik posiada imponujący dorobek dydaktyczny. Do chwili obecnej wypromował 63 licencjuszy, 212 magistrów oraz 8 doktorów, z których 2 zdążyło już przeprowadzić z powodzeniem przewody habilitacyjne.

 

 

Dorobek naukowy (wybrane pozycje)

 

Monografie:

 1. Naród i państwo w myśli społecznej II Rzeczypospolitej, Lublin 1987, s. 143.
 2. Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu międzywojennego (piłsudczyków i narodowych demokratów), Lublin 1989, ss. 308.
 3. Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu międzywojennego (neoromantyków - piłsudczyków - narodowych demokratów), Lublin 1989, ss. 188.
 4. Ekonomia społeczna według koncepcji Stanisława Grabskiego, Lublin 1995 ss. 350.
 5. Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Z historii i współczesnej myśli samorządowej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 405.
 6. Naród polski w publicystyce PRL, Lublin 2002, ss. 239.
 7. Zapomniana polska ekonomia społeczna XX wieku, Lublin 2003, ss. 249.
 8. Władysław Grabski – uczony i mąż stanu, red. J. Konefał, S. Wójcik. Lublin 2005, ss. 218.
 9. Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej, TN KUL 2007,
  ss. 281.
 10. Imperialne państwo rynkowe. Dynamika i bariery, Lublin 2010, ss. 194.
 11. Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność, Lublin 2013.
 12. Personalizm polityczny. Zarys problemów, Lublin 2015.
 13. Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Lublin 2018.

 

Artykuły:

 1. Samorząd terytorialny w nauczaniu społecznym Kościoła, "Przegląd Politologiczny", Nr 2(2010, s. 5-12.
 2. Polityk zawodowy czy obywatelski, "Roczniki Nauk Społecznych KUL", Nr 1(12014), s. 7-18.
 3. O wysoką jakość działania administracji, "Roczniki Nauk Społecznych KUL", Nr 1(2013), s. 9-18.
 4. Ubóstwo i bogactwo w Polsce na początku XXI wieku, Środkowo-europejskie Studia Polityczne", Nr 1 (2014), s. 29-38.
 5. Personalistyczny model polityki, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", Nr 47(2015), s. 7-24.
 6. Funkcje samorządu terytorialnego, "Roczniki Nauk Społecznych KUL", Nr 3(2016), s. 151-171.
 7. Polish local government regioanlism, [w:] Selected Problems of Development of Polish Regions in the Perspective of 2020, ed. A.J.Kukuła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 8. Kryzys idei państwa, "Roczniki Nauk Społecznych KUL", Nr 4(2017), s. 167-181.

 

Hasła encyklopedyczne:

 1. Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, pod red. A. Rynio, A. Maja, Lublin 2017 (demokracja s. 235-237; państwo s. 708-710; pokój s. 796-798; praworządność s. 884-885; równość społeczna s. 1010-1012; władza s. 1329-1336)
 2. Encyklopedia Politologii, pod red. W. Sokoła, M. Żmigrodzkiego, Warszawa 2016 (naród s. 402-404; państwo rynkowe s. 448-451; planowanie gospodarcze s. 469; totalitaryzm gospodarczy s. 683-684).

 

kontakt mailowy: wojcikst@kul.lublin.pl

 

Autor: Andrzej Szabaciuk
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020, godz. 11:20 - Andrzej Szabaciuk