Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa książka pt. Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества / Central and Eastern Europe between the European Union and the Eurasian Economic Union: Prospects for Competition and Cooperation”, pod redakcją dr hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL, prof. Zygmunta Stankiewicza i dr. Andrzeja Szabaciuka. W publikacji, poza artykułem prof. Tomasz Stępniewskiego, znajdzie się również tekst dr. Andrzeja Szabaciuka. 
Redaktorom i autorom gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do lektury.

 


Prof. Tomasz Stępniewski i dr George Soroka (Harvard University) będą redaktorami gościnnymi numeru specjalnego czasopisma „Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society”, volume 6, Nr  2 (2020), ibidem Press i Columbia University Press. 

 


 

Autor: Andrzej Szabaciuk
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2020, godz. 09:25 - Andrzej Szabaciuk