Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauk i Kultury „Libra", zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje", 14 czerwca 2019 roku, Lublin, INPiSM KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, bud. II, aula 134.

 


Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zapraszają do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym pt. Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: 10 lat funkcjonowania i perspektywy po 2020 roku, 28  maja 2019 roku, Lublin, KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 2, sala 101, godz.11.40-13.10.

 

Autor: Andrzej Szabaciuk
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020, godz. 11:40 - Andrzej Szabaciuk