2021

 1. Wolińska A., Włodarczyk K., Kuźniar A. „Metagenomika w naukach biologicznych – rzecz o mikrobiomie gleb i roślin”. III Konferencja naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 12.02.2020 (online)
 2. Furtak K., Gałązka A., Wolińska A. „Adaptation of soil bacteria to environmental moisture changes”. 3rd Virtual Festival of Life and Earth Sciences, 01.02-06.02.2021 (online)
 3. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Dziadczyk E., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A. „Nowe spojrzenie na skład mikrobiomu nasion pszenicy zwyczajnej i orkiszowej”. V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy różnych środowisk, SGGW, Warszawa 17-18.06.21 (Teams online)
 4. Wolińska A., Podlewski J., Słomczewski A., Sochaczewska A., Grządziel J., Gałązka A., Kuźniar A. „Bioróżnorodność w aspekcie mono – metagenomiczne wskaźniki jakości gleby spod wieloletniej uprawy kukurydzy”. V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy różnych środowisk, SGGW, Warszawa 17-18.06.21 (Teams online)
 5. Banach A., Gromadzka P., Goraj W. „Rozpoznanie mikrobiomu paproci wodnej Azolla caroliniana Willd. – badania wstępne”. V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy różnych środowisk, SGGW, Warszawa 17-18.06.21 (Teams online)
 6. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Niedźwiecki J., Banach A., Goraj W. „Utlenianie metanu oraz dystrybucja metanotrofów w profilach gleb mineralnych”. V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy różnych środowisk, SGGW, Warszawa 17-18.06.21 (Teams online)
 7. Goraj W., Trzpil A., Tyburczyk D., Piotrowicz R., Grządziel J., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Banach A., Gałązka A., Wolińska A. „Różnorodność mikrobiologiczna w solankach: od prób środowiskowych do biotechnologicznego potencjału izolatów”. V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy różnych środowisk, SGGW, Warszawa 17-18.06.21 (Teams online)
 8. Banach A., Kuźniar A., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Wolińska A.: Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów tworzących mikrobiom Azolla filiculoides L. 54. Konferencja Mikrobiologiczna - „Mikroorganizmy różnych środowisk”, UMCS, Lublin 20-21.09.21 (Teams online)
 9. Pytlak A., Kasprzycka A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Kubaczyński A., Proc K., Onopiuk P., Walkiewicz A., Polakowski C., Galązka A., Lalak-Kańczugowska J., Stępniewska Z., Bieganowski A.: Wpływ Biowęgla Na Produkcję Metanu W Procesie Fermentacji Wysłodków Buraczanych. 554. Konferencja Mikrobiologiczna - „Mikroorganizmy różnych środowisk”, UMCS, Lublin 20-21.09.21 (Teams online)
 10. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Goraj W., Tokarz E., Banach A., Górski A., Sochaczewska A., Urban D.: Mikroorganizmy odpowiedzialne za degradację materii organicznej w profilu gleby torfowej. 54. Konferencja Mikrobiologiczna - „Mikroorganizmy różnych środowisk”, UMCS, Lublin 20-21.09.21 (Teams online)
 11. Włodarczyk K., Kuźniar A., Grządziel J., Gałązka A., Wolińska A.: Rozpoznanie mikrobiomu endofitów zasiedlających tkanki pszenicy orkiszowej (Triticum spelta L.). 54. Konferencja Mikrobiologiczna - „Mikroorganizmy różnych środowisk”, UMCS, Lublin 20-21.09.21 (Teams online)
 12. Wolińska A., Gałązka A., Podlewski J.: Sezonowa zmienność aktywności funkcjonalnej mikroorganizmów. 54. Konferencja Mikrobiologiczna - „Mikroorganizmy różnych środowisk”, UMCS, Lublin 20-21.09.21 (Teams online)

2020

 1. Kuźniar A., Włodarczyk K., Goraj W., Furtak K., Grządziel J., Woźniak M., Gałązka A., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A.: Analysis of the endophytic isolates growth in cytosol of wheat cells. Biotech Meeting 2020 18-19.11.20
 2. Włodarczyk K., Kuźniar A., Pytlak A., Woźniak M., Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A.: Analysis of the synthesis of indole-3-acetic acid by isolated strains wheat endophytic bacteria. Biotech Meeting 2020 18-19.11.20
 3. Wolińska A., Włodarczyk K., Kuźniar A., Marzec-Grządziel A., Grządziel J., Gałązka A., Uzarowicz Ł.: Bioróżnorodność bakterii oraz biologiczne i metaboliczne wskaźniki efektywności procesu rekultywacji gleb technogenicznych. Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny" organizowana przez IUNG Puławy - 05.11.2020 (online Zoom)
 4. Kuźniar A., Włodarczyk K., Goraj W., Furtak K., Woźniak M., Grządziel J., Gałązka A., Wolińska A.: Ocena oligotroficzności izolatów endofitycznych pod kątem możliwości wykorzystania składników cytozolu komórek pszenicy zwyczajnej. Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny" organizowana przez IUNG Puławy - 05.11.2020 (online Zoom)
 5. Furtak K., Wolińska A., Gałązka A.: Bakterie glebowe, a ekstremalne warunki wilgotności w glebie. Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny" organizowana przez IUNG Puławy - 05.11.2020 (online Zoom)
 6. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Goraj W., Dziadczyk E., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A.: Does every wheat seeds the same? – new insight into microbes living inside plant tissues. FEMS Online Conference on Microbiology 2020 - 28-31.10.2020
 7. Kuźniar A., Włodarczyk K., Furtak K., Grządziel J., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A.: Determination of the enzymatic activity of endophytic strains isolated from wheat Triticum aestivum L. (cv. Hondia) and Triticum species. FEMS Online Conference on Microbiology 2020 - 28-31.10.2020
 8. Banach A.: The role of microbiome of Azolla filiculoides in bioremediation of heavy metals. FEMS Online Conference on Microbiology 2020 - 28-31.10.2020
 9. Kuźniar A., Włodarczyk K., Siara A., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Goraj W., Dziadczyk E., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A.: Czy każde ziarno pszenicy jest takie samo? – nowe spojrzenie  na endofity zasiedlające wnętrze tkanek roślinnych pszenicy. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online) 27.10.20
 10. Kuźniar A., Włodarczyk K., Goraj W., Furtak K., Grządziel J., Woźniak M., Gałązka A., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A.: Ocena oligotroficzności izolatów endofitycznych pod kątem możliwości wykorzystania przez nie składników cytozolu komórek roślinnych pszenicy zwyczajnej. KONFERENCJA NAUKOWA ON-LINE „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” Puławy, 22.10.20
 11. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A., Karczmarzyk K.: Ocena aktywności enzymatycznej szczepów endofitycznych wyizolowanych z pszenicy Triticum aestivum L. (cv. Hondia). XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 24-27.09.20

2019

 1. Kuźniar A., Włodarczyk K., Makar O., Romanyuk N., Dziadczyk E., Skórzyńska–Polit E., Wolińska A.: Zmienność mikrobiomu endofitycznego w odmianach pszenicy jarej. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 21
 2. Stępniewska Z., Kuźniar A., Wolińska A., Widomski M.K., Stępniewski W.: Warunki glebowe i analizy metagenomiczne. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 26
 3. Goraj W., Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Sujak A., Kuźniar A., Polakowski C., Kubaczyński A., Bieganowski A., Gruszecki W.I., Stępniewska Z.: Wpływ dodatku sulfonianu-2-bromoetanu na beztlenowy metabolizm społeczności mikroorganizmów. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 39

 4. Banach A., Kuźniar A., Grządziel J.: Zmienność mikrobiomu Azolla filiculoides L. w warunkach stresu metalami ciężkimi. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 57
 5. Krążała A., Śnieżyńska I., Słowakiewicz M., Pytlak A.: Struktura mikrobiomu węgla brunatnego w świetle warunków depozycji. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 68
 6. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Kuźniar A., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z.: Stymulacja metanogenezy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 73
 7. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Kuźniar A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z.: IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 74
 8. Włodarczyk K., Kuźniar A., Goraj W., Sochaczewska A., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A.: Zmienność mikrobiomu endofitycznego w odmianach pszenicy ozimej. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 82
 9. Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Kuźniar A., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M.: Metagenomiczne rozpoznanie struktury Actinobacteria w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 83
 10. Wolińska A., Kuźniar A., Włodarczyk K., Sochaczewska A.: Metagenomy strefy ryzosferowej różnych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 85
 11. Banach A., Kuźniar A., Płusa A., Piskorska A., Gągała W., Krzesiak E.: Wspomagana mikrobiologicznie fitoremediacja Pb i Cd przez mikrobiom paproci Azolla filoculoides L. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 10
 12. Goraj W., Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Zheng Y., Słowakiewicz M., Stępniewska Z.: Metanogeneza w mioceńskich basenach sedymentacyjnych – porównanie utworów pochodzenia morskiego i lądowego. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 38
 13. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Goraj W., Dziadczyk E., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A.: Porównanie mikrobiomu endofitycznego zasiedlającego naturalne i jałowe siewki wybranych odmian pszenicy. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 60
 14. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Zheng Y., Słowakiewicz M., Polakowski C., Kubaczyński A., Bieganowski A., Banach A., Wolińska A., Zofia Stępniewska Z.: Potencjał metanogeniczny lignitów Polski w świetle badań biomarkerów lipidowych. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 77
 15. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Skowronek M., Kazimierczak W., Sajnaga E., Onopiuk P., Grządziel J., Gałązka A., Górski A.: Larwy guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale) jako czynnik modyfikujący tworzenie gazów szklarniowych w środowisku glebowym). 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 89
 16. Wolińska A., Kuźniar A., Sochaczewska A., Włodarczyk K.: Wpływ systemu uprawy na mikrobiom bakterii glebowych wspomagających wzrost pszenicy (Triticum aestivum L.) odmiana Tytanika. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 96
 17. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Błaszczyk M.: Metagenomiczne indykatory 'zmęczenia' i 'oporności' gleb na ich długoletnie rolnicze użytkowanie. Konferencja Naukowa „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”, 2019, 16.10.2019, Skierniewice

2018

 1. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Kubaczyński A., Grządziel J., Gałązka A., Hunicz M., Stępniewska Z.: Biotechnologiczny potencjał społeczności mikroorganizmów wyizolowanej z osadu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018, Lublin
 2. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Kuźniar A., Onopiuk P., Salwa K., Pawlak K., Grządziel J., Gałązka A., Górski A., Stępniewska Z.: Wpływ oksydacji na skład i aktywność konsorcjów metanogenicznych. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018, Lublin
 3. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Metagenomy glebowe (rodziny i rodzaje) wskaźnikiem degradacji bioróżnorodności w glebach Lubelszczyzny. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018, Lublin
 4. Kuźniar A., Wolińska A., Karczmarzyk K., Kłosok K., Grządziel J., Gałązka A., Stępniewska Z.: Bioróżnorodność endofitów zasiedlających różne gatunki pszenicy. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018, Lublin
 5. Goraj W., Stępniewska Z., Kieraga I., Trzpil A.: Charakterystyka konsorcjum metanotroficznego w warunkach zasolenia. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018, Lublin.
 6. Kuźniar A., Wolińska A., Widomski M.K., Stępniewska Z., Stępniewski W.: Active role of agronanogel on microbial biodiversity in the sandy soil at different water potential. 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, 17-19.09.2018, Lublin
 7. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Kubaczyński A., Stępniewska Z.: Stimulation of methanogenesis in coal by microbial community enriched from gyttja. 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate, 17-19.09.2018, Lublin
 8. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Soil metagenomes as indicators of biodiversity decline in agricultural soils. 13th International Conference "Actual Problems of Ecology", 03-05.10.2018, Grodno, Białoruś
 9. Kuźniar A., Wolińska A., Kłosok K., Karczmarzyk K., Grządziel J., Gałązka A., Stępniewska Z: Metagenomic analysis of core microbiome of endophytes in wheat. 13th International Conference "Actual Problems of Ecology", 03-05.10.2018, Grodno, Białoruś
 10. Proc. K.,  Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Górski A., Kubaczyński A., Stępniewska Z.: Wykorzystanie konsorcjum mikroorganizmów do stymulacji metanogenezy węgli kopalnych. X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 17-18.10.2018, Lublin

2017

 1. Chruścińska M., Gregorek M, Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Górski A., Łopacka N., Kubaczyński A., Stępniewska Z.: Aktywność metanogeniczna i metanotroficzna wód kopalnianych. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 18-19.03.2017, Lublin
 2. Proc K., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Łopacka N., Kubaczyński A, Stępniewska Z.: Torfowiskowe konsorcjum metanogeniczne jako potencjalne źródło mikroorganizmów wspomagających biogazyfikację węgli kopalnych. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 18-19.03.2017, Lublin
 3. Berus W., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Górski A., Łopacka N., Kubaczyński A., Stępniewska Z.: Wpływ stymulacji chemicznej na aktywność metanogenów występujących w wodach kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 18-19.03.2017, Lublin
 4. Wolińska A. Frąc M., Oszust K., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z.: Profil metaboliczny mikroorganizmów zasiedlających czarną ziemię o różnym sposobie użytkowania. „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania”, 30-31.05.2017, Puławy
 5. Pytlak A., Szafranek – Nakonieczna A., Goraj W., Kubaczyński A., Łopacka N., Stępniewska Z.: Studium stabilności składu konsorcjum metanotroficznego wyizolowanego z otoczenia pokładów węgla w kontekście biotechnologicznego zastosowania. „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania”, 30-31.05.2017, Puławy
 6. Goraj W., Stępniewska Z.: Bioróżnorodność konsorcjum metanotroficznego wyizolowanego z otoczenia pokładów soli. „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania”, 30-31.05.2017, Puławy
 7. Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kowalczyk A., Zielenkiewicz U., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Metanotrofy i ich aktywność w glebach Lubelszczyzny. „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania”, 30-31.05.2017, Puławy
 8. Banach A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Wójcik P.: Zdolność mikroorganizmów wyizolowanych z gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi do bioremediacji cynku i ołowiu. „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania”, 30-31.05.2017, Puławy
 9. Goraj W., Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z.: Wstępna analiza metagenomiczna społeczności mikroorganizmów zasiedlających podziemną biosferę Wieliczki. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne: „Metagenomy Różnych Środowisk”, 29-30.06.2017, Lublin
 10. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Łopacka N., Kubaczyński A., Stępniewska Z., Frąc M., Oszust K.: Analiza metaboliczna konsorcjum metanotroficznego. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne: „Metagenomy Różnych Środowisk”, 29-30.06.2017, Lublin
 11. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Goraj A., Wolińska A., Frąc M., Oszust K., Larwa K, Stępniewska Z.: Analiza metaboliczna i metagenomiczna konsorcjów metanotroficznych pochodzących z gleb o różnej genezie. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne: „Metagenomy Różnych Środowisk”, 29-30.06.2017, Lublin
 12. Goraj W., Stępniewska Z., Żak K., Nowak K.: Izolacja i charakterystyka halotolerancyjnych metanotrofów ze skał towarzyszących pokładom soli (Wieliczka). 51 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego”, 4-8.09.2017, Ciechocinek
 13. Goraj W., Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z.: Methanotrophs community - from environmental sample to enrichment culture. 6th Central European Congress of Life Science – EUROBIOTECH, 11-14.09.2017, Kraków
 14. Goraj W., Stępniewska Z.: Production of ectoine and hydroksyectoine by methanotrophs isolated from Wieliczka Salt Mine. 6th Central European Congress of Life Science – EUROBIOTECH, 11-14.09.2017, Kraków
 15. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Goraj W., Kubaczyński A., Górski A., Stępniewska Z.: Metanogeneza naturalna lignitów występujących w złożach kopalni „Bełchatów” i „Turów”. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 16. Szafranek–Nakonieczna A., Pytlak A., Kubaczyński A., Goraj W., Górski A., Stępniewska Z.: Biologiczna stymulacja metanogenezy w polskich węglach brunatnych. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 17. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Banach A., Górski A., Kubaczyński A., Stępniewska Z.: Złoża węgla jako środowisko życia mikroorganizmów. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 18. Szafranek–Nakonieczna A., Pytlak A., Kubaczyński A., Goraj W., Kuźniar A., Stępniewska Z.: Analiza metagenomiczna społeczności metanogenicznej wyizolowanej z osadu dennego zbiornika zapadliskowego. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 19. Pytlak A., Kubaczyński A., Kuźniar A., Stępniewska Z.: Potencjał biotechnologiczny społeczności metanotrofów do produkcji poli(3-hydroksymaślanu). I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 20. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Goraj W., Chruścińska M., Gregorek M., Kubaczyński A., Górski A., Stępniewska Z.: Potencjał biofiltracyjny utworów towarzyszących pokładom węgla brunatnego. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 21. Kuźniar A., Stępniewska Z., Łopacka N., Berus W.: Synteza osmolitów przez społeczność metanotroficzną. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 22. Banach A., Goraj W., Stępniewska Z., Piskorska A., Płusa A.: Udział mikroorganizmów towarzyszących Azolla filiculoides L. w usuwaniu jonów ołowiu (II) z wód. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 23. Banach A., Wolińska A., Stępniewska Z., Daniluk J.: Tworzenie potencjałów elektrycznych w glebach poddanych trwałemu zalaniu. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 24. Wolińska A., Kuźniar A., Goraj W., Jastrzębska N., Stępniewska Z.: Struktura mikroorganizmów zasiedlających czarną ziemię zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 25. Wolińska A., Goryluk-Salmonowicz A., Rekosz-Burlaga H., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Aktywność dehydrogenazowa oraz liczebności bakterii kopio- i oligotroficznych wskaźnikiem wrażliwości na rolnicze użytkowanie gleb. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 26. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Biomasa mikroorganizmów i zawartość DNA w wybranych glebach płowych Lubelszczyzny. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 27. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Proc K., Głąb E., Górski A., Łopacka N., Stępniewska Z.: Potencjał metanogeniczny mikroorganizmów zasiedlających osady organiczne. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 28. Goraj W., Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Frąc M., Oszust K., Stępniewska Z.: Charakterystyka metaboliczna konsorcjum metanotroficznego wyizolowanego z otoczenia pokładów w Kopalni Soli „Wieliczka”. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 29. Onopiuk P., Pytlak A., Kubaczyński A., Proc K., Skowronek M.: Wpływ warunków natlenienia na wzrost i aktywność metaboliczną Photorhabdus temperata. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin
 30. Szafranek-Nakonieczna A., Proc K., Pytlak A., Goraj W., Stępniewska Z.: Wpływ wilgotności podłoża torfowego oraz czasowego przesuszenia na wydajność procesu biofiltracji metanu. I Ogólnopolska konferencja naukowa „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”, 19-20.10.2017, Lublin

2016

 1. Stępniewska Z., Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A.: Biological conversion of brown coals to methane – alternative method of the resource use? IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, 11-13.04.2016, Bełchatów
 2. Aniołek A., Goraj W., Kuźniar A., Stępniewska Z.: Technika HPLC w analizie rozdziału ektoiny i hydroksyektoiny. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”, 3.06.2016, Lublin
 3. Wywłoka A., Helon A., Szafranek-Nakonieczna A., Goraj W., Pytlak A.: Metody chromatograficzne w analizie aktywności metanotrofów i metanogenów. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”, 3.06.2016, Lublin
 4. Wrona W., Szado A., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A.: Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach aktywności mikrobiologicznej gleb hydrogenicznych o różnym sposobie użytkowania. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”, 3.06.2016, Lublin
 5. Kluziak P., Kowalczyk A., Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A.: Aktywność respiracyjna w profilu gleb mineralnych Polski wyznaczona techniką chromatografii gazowej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”, 3.06.2016, Lublin
 6. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A.: Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia. III Konferencja naukowa „Energia i środowisko produkcja – zarządzanie – logistyka”,15-17.06.2016, Urszulin
 7. Goraj W., Stępniewska Z.: Biosynthesis of amino acids by methanotrophs in response to salinity stress. 17 Europejski Kongres Biotechnologiczny, 3-6.07.2016, Kraków
 8. Kuźniar A., Wolińska A., Banach A., Pytlak A., Górski A., Goraj W., Wysokińska M., Ratajczyk K., Stępniewska Z.: Methanotrophic bacteria biomass as feed ingredients. 7 Europejski Kongres Biotechnologiczny, 3-6.07.2016, Kraków
 9. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Proteobacteria - dominanty wspólnoty bakterii gleb rolniczych Lubelszczyzny. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”, 06-09.09.2016, Sieniawa

 10. Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Bacteroidetes czułym wskaźnikiem degradacji biologicznej gleb rolniczych Lubelszczyzny. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”, 06-09.09.2016, Sieniawa

 11. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Stępniewska Z.: Metanogeniczny potencjał wybranych gleb torfowych Poleskiego Parku Narodowego. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”, 06-09.09.2016, Sieniawa
 12. Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Goryluk-Salmonowicz A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: The impact of agricultural practices on microbial communities across Polish arable soils (SE Poland). International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy
 13. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Actinobacteria and  Firmicutes as an indicator of biodiversity degradation in  selected agricultural soils from Lublin region. International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy
 14. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Kuźniar A., Sapko K., Stępniewska Z, Prasad Das A.: The effect of glyphosate on the soil microbial activity. International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy
 15. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Kuźniar, A., Wolińska A., Banach A.: Coal derived organic matter – a means to overcome soil degradation? International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy
 16. Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Methylotrophs in agricultural and wasteland soils of  Lublin region. International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy
 17. Banach A., Wolińska A., Kuźniar A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: The influence of soil type and way of its cultivation on biodiversity of microorganisms in soils from Lublin province. 11th International Conference on Agrophysics, 26-28.09.2016, Lublin
 18. Kuźniar A., Banach A., Stępniewska Z., Frąc M., Oszust K., Pytlak A., Kłos M.: The community-level physiological profile of microorganisms inhabiting soil contaminated by heavy metals. 11th International Conference on Agrophysics, 26-28.09.2016, Lublin
 19. Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Zagórski Z., Chojnicki J., Oktaba L., Kondras M., Szara E., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Błońska E., Rachwał M., Bartmiński P., Stobiński M., Gołębiewska A., Mazur A., Perkowska K.: Wskaźniki oceny jakości gleb technogenicznych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów poprzemysłowych. Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, 29.09.2016, Warszawa
 20. Pytlak A., Kuźniar A., Goraj W., Stępniewska Z.: Production of polyesters by the methanotrophic bacteria – green alternative for petrochemical plastics. XI International Scientific Conference, “Current environmental issues – 2016”, 5-7.10.2016, Grodno (Białoruś)
 21. Stępniewska Z., Goraj W., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Górski A.: Methanotrophic activity of rocks surroundings salt deposits in Wieliczka Salt Mine. XI International Scientific Conference, “Current environmental issues – 2016”, 5-7.10.2016, Grodno, Białoruś
 22. Stępniewska Z., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A.: The composition of the peat methanogenic consortium involved in the transformation of a coals. XI International Scientific Conference, “Current environmental issues – 2016”, 5-7.10.2016, Grodno, Białoruś
 23. Stępniewska Z., Kuźniar A., Szafranek–Nakonieczna A., Pytlak A.: Analiza metagenomiczna konsorcjum uczestniczącego w transformacji węgli. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”, 20-21.10.2016, Puławy
 24. Wolińska A., Zielenkiewicz U., Izak D., Kuźniar A., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Metagenomy gleb rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”, 20-21.10.2016, Puławy

2015

 1. Tyczka P., Goraj W., Pytlak A.: Analiza skuteczności wybranych preparatów do bioremediacji zanieczyszczeń ropopochodnych i pestycydów. VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015, 21-22.03.2015, Lublin
 2. Zdunek B., Goraj W., Pytlak A.: Możliwość zastosowania Azolla filiculoides do remediacji metali ciężkich. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015, 21-22.03.2015, Lublin
 3. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Quantification of soil microbiological activities based on crop types (Oat, Triticale). 6th Congress of European Microbiologists organizowany przez Federation of European Microbiological Societies (FEMS), 7-11.06.2015, Maastricht (Holandia)
 4. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Kuźniar A., Blaszczyk M.K., Stępniewska Z.: Environmental factors influenced on soil microbiological activity. 6th Congress of European Microbiologists organizowany przez Federation of European Microbiological Societies (FEMS), 7-11.06.2015, Maastricht (Holandia)
 5. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Stępniewska Z.: Methanogenic activity and distribution of the methanomicrobiales in transitional bog and swamp forest peat profiles (Poleski National Park, Poland). 6th Congress of European Microbiologists organizowany przez Federation of European Microbiological Societies (FEMS), 7-11.06.2015, Maastricht (Holandia)
 6. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Stępniewska Z., Kuźniar A., Wolińska A.: Response of the coalbed rock methanotrophic community to temperature changes. 6th Congress of European Microbiologists organizowany przez Federation of European Microbiological Societies (FEMS), 7-11.06.2015, Maastricht (Holandia)
 7. Banach A., Wolińska A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Wpływ właściwości gleb i ich sposobu użytkowania na poziom fosforu w wybranych glebach Lubelszczyzny. Konferencja naukowa „Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”, 15-16.6.2015, Puławy
 8. Banach A., Stępniewska Z., Ciepielski J., Wolińska A., Młynarczyk K.: Wpływ dodatku fosforanów i fotostymulacji w warunkach beztlenowych na przemiany azotu w glebie. Konferencja naukowa „Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”, 15-16.06.2015, Puławy
 9. Goraj W., Kuźniar A., Stępniewska Z.: Isolation and identyfication of methanotrophs associated with peatland plants. 6th International Weigl Conference on Microbiology, 8-10.07.2015, Gdańsk
 10. Pytlak A., Kuźniar A., Goraj W., Stępniewska Z.: Response of the microbial methanotrophic consortia isolated from various environments to osmotic stress6th International Weigl Conference on Microbiology, 8-10.07.2015, Gdańsk
 11. Wolińska A., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Stępniewska Z., Jastrzębska N.: Biodiversity of microorganisms in the soil contaminated with petroleum substances. 6th International Weigl Conference on Microbiology, 8-10.07.2015, Gdańsk
 12. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Rekosz-Burlaga H, Goryluk-Salmonowicz A., Banach A., Błaszczyk M., Górski A., Stępniewska Z.: Are the agricultural soils from Lublin region biologically degraded? 29th Congress of the Polish Soil Science Society "Soil Resources and Sustainable Development", 31.08-03.09.2015, Wrocław
 13. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Górski A., Banach A.: Transformation of soil organic matter in peat profile under different aeration treatments. 29th Congress of the Polish Soil Science Society "Soil Resources and Sustainable Development", 31.08-03.09.2015, Wrocław
 14. Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., Górski A.: Abundance of ammonifying bacteria and their activity in selected types of agricultural soils from Lublin region. 29th Congress of the Polish Soil Science Society "Soil Resources and Sustainable Development", 31.08-03.09.2015, Wrocław
 15. Wolińska A., Banach A., Zielenkiewicz U., Izak D., Kuźniar A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Next generation sequencing as a sensitive tool in determination of microbial communities in soil of different use. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy, Środowisko, Biotechnologia, 1-4.09.2015, Szczecin-Siemczyno
 16. Wolińska A., Banach A., Szafranek-Nakonieczna A., Kuźniar A., Stępniewska Z, Roguska E.: Biodiversity of microorganisms in soils contaminated with automobile oil substances. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy, Środowisko, Biotechnologia, 1-4.09.2015, Szczecin-Siemczyno
 17. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Goraj W, Banach A.: Influence of in situ physical and chemical properties on diversity of the methanotrophic bacteria. Soil Functions and Climate Change - do we underestimate the consequences of new disequilibria in soil properties? – SUSTAIN, 23-26.09.2015, Kilonia (Niemcy)
 18. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Urban D., Włodarczyk K.: OM decomposition degree effect on methane production and oxidation in swamp forest soil (Poleski National Park Poland). Soil Functions and Climate Change - do we underestimate the consequences of new disequilibria in soil properties? – SUSTAIN, 23-26.09.2015, Kilonia (Niemcy)
 19. Banach A., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Górski A. Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Easily degradable carbon as an indicator biological degradation in agricultural soil (SE Poland). The 22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, „Dynamics of Biogeochemical Cycles: Process and Modeling”, 27.09-2.10.2015, Piran (Słowenia)
 20. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Banach A., Błaszczyk M.: Biologiczne właściwości gleb rolniczo użytkowanych Lubelszczyzny. Warsztaty Naukowe „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo”, 8-9.10.2015, Puławy

2014

 1. Banach A.M., Goraj W. , Stępniewska Z. , Kantor G. , Biernacka D.: Microorganisms living in Azolla fern – a survey. Mini-Symposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, 28-29.04.2014, Warszawa
 2. Stępniewska Z., Goraj W., Małysza M., Łopacka N.: Isolation  and identification of Carex sp. - associated methanotrophic bacteria. Minisymposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, 29-29.05.2014
 3. Stępniewska Z., Kuźniar A., Goraj W.: Direct identification of endophytic methanotrophs from different Sphagnum species. Minisymposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, 29-29.05.2014
 4. Stępniewska Z., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Goraj W., Urban D., Górski A.: The role of endophytic methanothrops on diminution of methane emission from peat soils. 20th World Congress of Soil Science (WCSS) in Korea, 8-13.06.2014, Jeju (Korea Południowa)
 5. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Błaszczyk M., Stępniewska Z., Górski A.: Wpływ rolniczego użytkowania gleb bielicowych i brunatnych na biomasę mikroorganizmów oraz zawartość DNA glebowego. Konferencja naukowa: „Ocena gleb użytkowanych rolniczo”, 26-27.06.2014, Puławy
 6. Goraj W., Stępniewska Z., Kuźniar A., Łopacka N., Małysza M.: Influence of plants endophytes on methane emission from peatland environments. 48 Międzynarodowe Sympozjum MIKROBIOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA, 7-10.09.2014
 7. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z.: Distribution of methanogenic activity in peat soil profiles. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, 7-10.09.2014, Warszawa
 8. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Włodarczyk K.: Potential of natural peat soils at different decomposition degree to methane biofiltration. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, 7-10.09.2014, Warszawa
 9. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Błaszczyk M.: Biological properties of agricultural soils from Lublin region. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, 7-10.09.2014, Warszawa
 10. Banach A., Stępniewska Z.: Phytoremdiation of precious metals (Au, Ag, Pt) by Azolla filiculoides XII Symposium. Trace elements in the environment, 17-19.10.2014, Puławy
 11. Goraj W., Stępniewska Z., Wolińska A., Sochaczewska A., Matczuk R.: Some nutritional requirements for biosynthesis of osmolytes by methanothrops from Wieliczka Salt Mine. XII Symposium. Trace elements in the environment, 17-19.10.2014, Puławy
 12. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Górski A., Banach A., Wolińska A.: Major and trace elements accumulation in peat soils in the transect of Moszne Lake (Poleski National Park). XII Symposium. Trace elements in the environment, 17-19.10.2014, Puławy
 13. Stępniewska Z., Sochaczewska A., Goraj W., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A.: Analiza porównawcza stężenia metanu ze stacji monitoringu KUL i Kasprowy Wierch  w latach 2007-2012. IX Konferencja Naukowa Ochrona powietrza w teorii i praktyce, 14-17.10.2014, Zakopane
 14. Banach A., Stępniewska Z., Kozłowska A.: Rozpoznanie zdolności usuwania rodników hydroksylowych przez wodę wodorowaną. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014. Woda cząsteczką życia. II International Scientific Conference Oxygenalia 2014. Water the molekule of life, 7-8.11.2014, Poznań
 15. Ratajczyk K., Szostak A., Wysokińska M., Stępniewska Z., Goraj W., Kuźniar A.: Wpływ stresu temperaturowego na przeżywalność mikroorganizmów metanotroficznych. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych i Medycznych, 22-23.11.2014, Lublin

2013

 1. Banach A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Urban D.: Environmental factors controlling CH4 emission from Moszne wetlands during field measurement. 10th International Conference on Agrophysics 2013. 5-7.06.2013, Lublin.
 2. Stępniewska Z., Wolińska A., Kuźniar, Szymańska E.: Dehydrogenase activity and Total DNA level in mol lic gleysol. 10th International Conference on Agrophysics 2013, 5-7.06.2013, Lublin.
 3. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A.: Oxygen availability effect on methane formation in peat soils. 10th International Conference on Agrophysics 2013. 5-7.06.2013, Lublin.
 4. Stępniewska Z., Kuźniar A., Pytlak A. Methanotrophic endophytes and climate change. Microorganisms – plant – environment under changing climate, 12-15.05. 2013, Puławy
 5. Banach A., Kużniar A., Wolińska A., Kłos M., Stępniewska Z.: Persistence of DNA in soil contaminated with heavy metals. International Conference Protection of soil function – challenges for the future. 15-18.10.2013, Puławy
 6. Ciepielski J., Stępniewska Z., Banach A., Młynarczyk K.: The carbon and nitrogen release from Eutric fluvisol at different phosphate levels and light presence. International Conference Protection of soil function – challenges for the future. 15-18.10.2013, Puławy
 7. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Banach A., Górski A.: Carbon loss from peat soils under different aeration treatments. International Conference Protection of soil function – challenges for the future. 15-18.10.2013, Puławy
 8. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z.: Biological activity chan ges in soil of different use. International Conference Protection of soil function – challenges for the future, 15-18.10.2013, Puławy

2012

 1. Banach A. M., Stępniewska Z., Klees J., Horn R.: Influence of flooding and organic enriched water on phosphorus mobilization and interactions to redox potential. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 2. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Sieńko R., Politowicz K., Piasecki C., Stanisławek K.: Methanotrophic activity of the coalbed rocks from Upper Silesian Coal Basin. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 3. Wolińska A., Stępniewska Z., Pytlak A., Ciepielski J., Kuźniar A., Żyszkiewicz A.: The impact of factors (pF, TOC, way of land use) on total DNA concentration and dehydrogenase activity in the Mollic Gleysol. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 4. Stępniewska Z., Stefaniak E., Pytlak A.: Carboniferous claystones transformations during weathering and their influence on application of the rocks as a landfill cover. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 5. Stępniewska Z., Stępniewski W.: Variability of atmospheric methane and its consequences. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)
 6. Balakhnina T.I., Stępniewska Z., Stępniewski W., Fomina R., Przywara G., Bennicelli R.: Response of Brassica napus to environmental stress induced by flooding. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)
 7. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A.: Perpspective for application of the coal mine methanotrophs as producers of biodegradable polymers. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)
 8. Stępniewska Z., Kuźniar A., Pytlak A.: Endophytes of plants as an active methane biofilter. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)

2011

 1. Banach A.M., Lamers L.P.M., Stępniewska Z., Roelofs J.G.M.: Short-term versus long-term effects of summer flooding on floodplain biogeochemistry; interacting role of soil use and water quality. European Geosciences Union General Assembly 2011, 3-8.04.2011, Wiedeń (Austria)
 2. Pytlak A.M., Stępniewska Z., Wołoszyn A.: Environmental requirements and group-specific identification of methanotrophic bacteria inhabiting, hard coal-associated rocks. European Geosciences Union General Assembly 2011, 3-8.04.2011, Wiedeń (Austria)
 3. Wołoszyn A., Pytlak A., Urban D., Stępniewska Z.: Sphagnum – methanotrophs symbionts activity at different methane concentration and temperature. European Geosciences Union General Assembly, 3-8.04.2011, Wiedeń (Austria)
 4. Banach A.M., Stępniewska Z., Grabowska-Kręgiel I.: The effects of the cultivation way and different soil moisture content on soil microbial activity and bioavailability of nutrients. Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 5. Wolińska A., Stępniewska Z., Bułaś A., Banach A.: Evaluation of factors (pF, ODR, agricultural activities) influencing the biomass of soil microorganisms. Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 6. Stępniewska Z., Misztal P., Tokarz E., Banach A., Kamola K.: Oxidation of ammonium in the soil medium with contribution of light conducted with optical fibers, Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 7. Pytlak A., Stępniewska Z., Wołoszyn A.: Carboniferous paleosoil as a habitat for methanotrophic bacteria. Agrophysics and Quality of  Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 8. Stępniewska Z., Wołoszyn A., Urban D., Pytlak A.: Methane emission rate by peat bogs plant communities from Poleski National Park. Agrophysics and Quality of  Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 9. Banach A.M., Banach K., Stępniewska Z.: Phytoremediation as a promising technology for water and soil purification: Azolla caroliniana Willd. as a case study. Biotechnology - chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 10. Pytlak A., Stępniewska Z., Kuźniar A.:  pmoA and 16S rRNA based detection of methanotrophic bacteria in coalbed rocks of the Lublin coal basin. Biotechnology – chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 11. Wolińska A., Stępniewska Z., Wołoszyn A., Rzewuska M.: Interrelations between DNA concentration and physicochemical parameters in the less soil profile. Biotechnology – chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 12. Wołoszyn A.: Endosymbionts Sphagnum from Poleski National Park as a potential biological sink of methane. Biotechnology – chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 13. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A.: Potencjał biotechnologiczny metanotrofów zasiedlających skały przywęglowe. ECOforum, 20-23.09.2011, Lublin
 14. Stępniewska Z., Pytlak A.: Environmental requirements of methanotrophs from coal mine tailing rocks. International conference Ecology and geochemical activity of microorganisms of extreme environments, 5-16.09.2011, Ulan-Ude (Russia) and Ulaanbaataar (Mongolia)

2010

 1. Stępniewska Z., Sochaczewska A., Wołoszyn A., Pytlak A., Changes in atmospheric methane concentration dynamics in Lublin 2007-2009 years, VII Konferencja naukowa “Ochrona powietrza w teorii i praktyce” Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, Zakopane
 2. Stępniewska Z., Pytlak A., Wołoszyn A., Perspektywy dla biofiltracji metanu przy użyciu skał przywęgłowych kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, VII Forum Inżynierii Ekologicznej – konferencja naukowo-techniczna. Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów. Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, 21-22.10.2010, Nałęczów
 3. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Aktywność respiracyjna wybranych gleb torfowych Polesia Lubelskiego oraz modyfikujące ją czynniki, Agrofizyka w Inżynierii produkcji i ochronie środowiska. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Rzeszowie. 15-17.09.2010, Krasiczyn 
 4. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z. Wpływ parametrów fizycznych (pF, ODR, Eh, Eg) na aktywność respiracyjną wybranych mineralnych gleb Polski, Agrofizyka w Inżynierii produkcji i ochronie środowiska. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Rzeszowie, 15-17.09.2010, Krasiczyn 
 5. Goraj W., Malec M., Piasecki C., Methanotrophic Bacteria new perspective for mine, II Ogólnopolskie Warsztaty MIKROBIOT 2010 - Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska, 9-10.09.2010, Łódź
 6. Filipiak K., Ciepielski J., Hidalgo M., de Pascual-Teresa S., Martin-Santamaria S., de Pascual-Teresa B., Ramos A., Biological activity of new estrogen receptor ligands: from selective ERβ agonist to antagonists. - XXIst International Symposium Medicinal Chemistry, 5-9.09.2010, Brussels (Belgia)
 7. Masłyk M., Ciepielski J., Filipiak K., de Pascual-Teresa S., Martin-Santamaria S., de Pascual-Teresa B., Ramos A., Molecular modelling of estrogen receptors: unravelling behaviour and regulate18thEuroQSAR Symposium, 19-24.09.2010, Rhodos (Grecja)
Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021, godz. 13:01 - Artur Banach