2021

 1. Kuźniar A., Włodarczyk K., Sadok I., Staniszewska M., Woźniak M., Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A. 2021. A Comprehensive Analysis Using Colorimetry, Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry and Bioassays for the Assessment of Indole Related Compounds Produced by Endophytes of Selected Wheat Cultivars. Molecules, 26, 1394. https://doi.org/10.3390/molecules26051394
 2. Pytlak A., Sparkes R., Goraj W., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Akmetkaliyeva S., Słowakiewicz M. 2021. Methanotroph-derived bacteriohopanepolyol signatures in sediments covering Miocene brown coal deposits. International Journal of Coal Geology. Available online 24 April 2021, 103759. https://doi.org/10.1016/j.coal.2021.103759
 3. Makar O., Kuźniar A., Pastula O., Kavulych Y., Kozlovsky V., Wolińska A., Skórzyńska-Polit E., Vatamaniuk O., Terek O., Romanyuk N. 2021. Bacterial Endophytes of Spring Wheat Grains and the Potential to Acquire Fe, Cu, and Zn under Their Low Soil Bioavailability. Biology, 10, 409. https://doi.org/10.3390/biology10050409
 4. Goraj W., Pytlak A., Kowalska B., Kowalski D., Grządziel J., Szafranek-Nakonieczna A., Gałązka A., Stępniewska Z., Stępniewski W. 2021. Influence of pipe material on biofilm microbial communities found in drinking water supply system. Environmental Research 196, May 2021, 110433. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110433
 5. Akpomie O. O., Okonkwo K. E., Gbemre A. C., Akpomie K.G., Ghosh S., Ahmadi S., Banach A. M. 2021. Thermotolerance and Cellulolytic Activity of Fungi Isolated from Soils/Waste Materials in the Industrial Region of Nigeria. Current Microbiology 78, 2660–2671. https://doi.org/10.1007/s00284-021-02528-3
 6. Siara A., Kuźniar A., Włodarczyk K., Wolińska A. 2021. Przegląd badań nad endofitami zasiedlającymi wnętrze tkanek roślin zbożowych. W: Znaczenie roślin w nauce, przemyśle i medycynie –wybrane zagadnienia (red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Alicja Danielewska). Wyd. Naukowe Tygiel sp. z o.o., ss. 36-46 (ISBN: 978-83-66489-61-5)
 7. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Goraj W., Śnieżyńska I., Krążała A., Banach A., Ristović I., Słowakiewicz M., Stępniewska Z. 2021. A survey of greenhouse gases production in central European lignites. Science of the Total Environment, 800, 149551. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149551
 8. Goraj W., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Polakowski C., Słowakiewicz M., Zheng Y., Gałązka A., Stępniewska Z., Pytlak A. 2021. Microbial Involvement in Carbon Transformation via CH4 and CO2 in Saline Sedimentary Pool. Biology 10(8), 792. https://doi.org/10.3390/biology10080792
 9. Banach A., Kuźniar A., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Wolińska A., 2021. Phenotype Switching in Metal-Tolerant Bacteria Isolated from a Hyperaccumulator Plant. Biology 10(9), 879. https://doi.org/10.3390/biology10090879
 10. Kuźniar A., Włodarczyk K., Gromadzka P., Siara A., Wolińska A. 2021. Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie. Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-964-7, ss. 1-30.

2020

 1. Wolińska A., Włodarczyk K., Kuźniar A., Marzec-Grządziel A., Grządziel J., Gałązka A., Uzarowicz Ł. 2020. Soil microbial profiling and bacterial metabolic activity of Technosols as an effect of soil properties following land reclamation: a case study from the abandoned iron sulphide and uranium mine in Rudki (south-central Poland). Agronomy, 10, 1795. https://doi.org/10.3390/agronomy10111795
 2. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Goraj W., Gałązka A., Wolińska A., 2020. Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L. (cv. ‘Rokosz’). Systematic and Applied Microbiology 43(1), 126025. https://doi.org/10.1016/j.syapm.2019.126025
 3. Pytlak A., Sujak A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Banach A., Goraj W., Gałązka A., Gruszecki W. I., Stępniewska Z., 2020. Water-induced molecular changes of hard coals and lignites. International Journal of Coal Geology 224, 103481. https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103481
 4. Pytlak A., Kasprzycka A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Kubaczyński A., Proc K., Onopiuk P., Walkiewicz A., Polakowski C., Gałązk A., Lalak-Kańczugowska J., Stępniewska Z., Bieganowski A., 2020. Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp). Science of The Total Environment, 730, 138921,
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138921

 5. Banach A.M., Kuźniar, A., Grządziel, J., Wolińska A., 2020. Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms. PLoS ONE 15(5): e0232699.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232699
 6. Uzarowicz Ł., Wolińska A., Błońska E., Szafranek-Nakonieczna A., Kuźniar A., Słodczyk Z., Kwasowski W., 2020. Technogenic soils (Technosols) developed from mine spoils containing Fe sulphides: Microbiologiacal activity as an indicator of soil development following land reclamation. Applied Soil Ecology, 156. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103699
 7. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Dziadczyk E., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A. 2020. New insight into the composition of wheat seed microbiota. International Journal of Molecular Sciences, 21, 4634. https://doi.org/10.3390/ijms21134634
 8. Wolińska A., Kuźniar A., Gałązka A., 2020. Biodiversity in the rhizosphere of selected winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars – genetic and catabolic fingerprinting. Agronomy, 10(7), 953.
  https://doi.org/10.3390/agronomy10070953
 9. Ahmadi S., Rahdar A., Igwegbe C.A., Mortazavi-Derazkola A., Banach A.M., Rahdar A., Singh A.K., Rodriguez-Couto A., Kyzas G.Z. 2020. Praseodymium-doped cadmium tungstate (CdWO4) nanoparticles for dye degradation with sonocatalytic process. Polyhedron In Press, 114792.
  https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114792
 10. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Sujak A., Grządziel J., Polakowski C., Kuźniar A., Proc K., Kubaczyński A., Goraj B., Gałązka A., Gruszecki W.I., Bieganowski A., Stępniewska Z. 2020. Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin. International Journal of Coal Geology, 231, 103609. https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103609
 11. Stępniewska Z., Szafranek A., Kuźniar A., Wolińska A., Goraj W., Banach A., Górski A., Ciepielski J. 2020. Emisja gazów z powierzchni torfowisk. Międzynarodowa Monografia Naukowa Polesie – Środowisko, Melioracje, pod redakcją ogólno-naukową: J. A. Mażajski [et al.]; redakcja tomu: D. Urban, R. Dobrowolski, J. Jeznach T3, pp. 238-273.

2019

 1. Wolińska A., 2019. Metagenomic achievements in microbial diversity determination in croplands: a review. W: Microbial Diversity in Genomic Era, pod red. Surijat Das i Hirak Ranjan Dash, Academic Press Elsevier, rozdział 2: 15-35.
 2. Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Zielenkiewicz U., Kowalczyk A, Stępniewska Z., Błaszczyk M., 2019. Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region. Microbial Ecology 77(3): 701-712. https://doi.org/10.1007/s00248-018-1248-3
 3. Banach A., Kuźniar A., Mencfel R., Wolińska A., 2019. The Study on the Cultivable Microbiome of the Aquatic Fern Azolla Filiculoides L. as New Source of Beneficial Microorganisms. Applied Science 9, 2143. https://doi.org/10.3390/app9102143
 4. Kuźniar A., Furtak K., Włodarczyk K., Stępniewska Z., Wolińska A., 2019. Methanotrophic bacterial biomass as potential mineral feed ingredients for animals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 2674. https://doi.org/10.3390/ijerph16152674
 5. Szafranek-Nakonieczna A., Goraj W., Mikrobiologiczny staż w Holandii. Przegląd Uniwersytecki, Rok XXX lipiec-październik 2019, Nr 4-5, 174-175.
 6. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Kuźniar A., Gałązka A., Stępniewska Z., 2019. Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community. International Journal of Molecular Sciences 20(18): 4415. https://doi.org/10.3390/ijms20184415
 7. Wolińska A., Dorota Górniak D., Zielenkiewicz U., Kuźniar A., Izak D., Banach A.,  Błaszczyk M., 2019. Actinobacteria Structure in Autogenic, Hydrogenic and Lithogenic Cultivated and Non-Cultivated Soils: A Culture-Independent Approach. Agronomy 9(10), 598. https://doi.org/10.3390/agronomy9100598
 8. Igwegbe C. A., Rahdar S., Rahdar A., Mahvi A. H., Ahmadi S., Banach A. M. 2019. Removal of fluoride from aqueous solution by nickel oxide nanoparticles: equilibrium and kinetic studies. Fluoride 52(4): 569-579, Epub ahead of print October 2019.
 9. Goraj W., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z. 2019. Biosynteza i możliwości zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w ochronie zdrowia. Postępy Mikrobiologii, 58(3), 339–349. DOI: 10.21307/PM-2019.58.3.339
 10. Kuźniar A., Włodarczyk K., Wolińska A. 2019. Agricultural and biotechnological applications resulting from trophic plant-endophyte interactions. Agronomy, 9(12): 779. https://doi.org/10.3390/agronomy9120779

2018

 1. Stępniewska Z., Goraj W., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Górski A., 2018. Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the „Wieliczka” salt mine. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13(1): 107-119
 2. Wolińska A., Banach A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z. , Błaszczyk M., 2018. Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation. International Agrophysics 32(1): 123–131. https://doi.org/10.1515/intag-2016-0098
 3. Kuźniar A., Banach A., Stępniewska Z., Frąc M., Oszust K., Gryta A., Kłos M., Wolińska A., 2018. Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals. International Agrophysics 32(1): 101–109. https://doi.org/10.1515/intag-2016-0096
 4. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Błaszczyk M., 2018. Indicators of arable soils fatigue - Bacterial families and genera: A metagenomic approach. Ecological Indicators, 93: 490-500
 5. Stępniewska Z., Goraj W., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Górski A., Pytlak A., Urban D., 2018. Methane Oxidation by Endophytic Bacteria Inhabiting Sphagnum sp. and Some Vascular Plants. Wetlands 38: 411-422. https://doi.org/10.1007/s13157-017-0984-3
 6. Szafranek-Nakonieczna A., Zheng Y., Słowakiewicz M., Pytlak A., Polakowski C., Kubaczyński A., Bieganowski A., Banach A., Wolińska A., Stępniewska Z., 2018. Methanogenic potential of lignites in Poland, International Journal of Coal Geology 196: 201-210
 7. Ahmadi S., Mohammadi L., Igwegbe C. A., Rahdar S., Banach A. M., 2018. Application of response surface methodology in the degradation of Reactive Blue 19 using H2O2/MgO nanoparticles advanced oxidation process. International Journal of Industrial Chemistry 9(3): 241-253. https://doi.org/10.1007/s40090-018-0153-4
 8. Wolińska A., Gałązka A., Kuźniar A., Goraj W., Jastrzębska N., Grządziel J., Stępniewska Z. 2018. Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances. Applied Sciences 8: 1970. https://doi.org/10.3390/app8101970
 9. Igwegbe C. A., Banach A. M., Ahmadi S., 2018, Adsorption of Reactive Blue19 from Aqueous Environment on Magnesium oxide Nanoparticles: Kinetic, Isotherm and Thermodynamic Studies. The Pharmaceutical and Chemical Journal 5(5): 111-121.
 10. Banach A. M., Mollazehi A., Ahmadi S. 2018. Survey on the removal of ciprofloxacin from aqueous solutions by nano-sono-catalytic process. Desalination and Water Treatment 136: 207-211. https://doi.org/10.5004/dwt.2018.23108

2017

 1. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Błaszczyk M., 2017. Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach. Applied Soil Ecology, 119: 128-137.
 2. Wolińska A., 2017. Bioróżnorodność w glebach Lubelszczyzny. Przegląd Uniwersytecki 3 (167): 29-30.
 3. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M., 2017. Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation processes. Microbial Ecology, 73: 162-176. https://doi.org/10.1007/s00248-016-0837-2
 4. Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Goryluk-Salmonowicz A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Błaszczyk M., 2017. Microbial biodiversity in arable soils is affected by agricultural practices. International Agrophysics, 31(2), 259-271, ISSN (Online) 2300-8725. https://doi.org/10.1515/intag-2016-0040
 5. Stępniewska Z., Goraj W., Kuźniar A., Łopacka N., Małysza M. 2017. Enrichment culture and identification of endophytic methanotrophs isolated from peatland plants. Folia Microbiologica, 9: 1-11. https://doi.org/10.1007/s12223-017-0508-9
 6. Goraj W., Stępniewska Z. 2017. Microbial life of the deep saline biosphere.  Journal of Advances in Biology, 9 (4): 2033-2038.
 7. Wolińska A., Frąc M., Oszust K., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Stępniewska Z. 2017. Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33: 154. https://doi.org/10.1007/s11274-017-2318-2
 8. Ahmadi S., Banach A., Mostafapour F. K., Balarak D. 2017. Study survey of cupric oxide nanoparticles in removal efficiency of ciprofloxacin antibiotic from aqueous solution: adsorption isotherm study. Desalination and Water Treatment, 89: 297-303. https://doi.org/10.5004/dwt.2017.21362

2016

 1. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., 2016. Quantified characterization of soil biological activity under crop cultivation. Journal of Advances in Biology, 8 (3), 1655-1665.
 2. Wolińska A., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Jastrzębska N., Rogulska E. Stępniewska Z., 2016. Biological Activity of Autochthonic Bacterial Community in Oil-Contaminated Soil. Water, Air & Soil Pollution, 227:130. https://doi.org/10.1007/s11270-016-2825-z
 3. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., 2016. The impact of agricultural soil usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland. Springer Plus, 5, 565. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2264-8
 4. Wolińska A., Zapasek M., Stępniewska Z., 2016. The optimal TTC dose and its chemical reduction level during soil dehydrogenase activity assay. Acta Agrophysica, 23(2): 303-314
 5. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Biologiczna konwersja węgla brunatnego do metanu – alternatywny sposób wykorzystania kopaliny? – rozdział w monografii „Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego”, Kraków 2016, 495-500.

2015

 1. Wolińska A., Stępniewska Z., Pytlak A., 2015. The effect of environmental factors on total soil DNA content and dehydrogenase activity. Archives of Biological Sciences 67(2), 493-501.
 2. Wolińska A., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., 2015. Bacterial Abundance and Dehydrogenase Activity in Selected Agricultural Soils from Lublin Region. Polish Journal of Environmental Studies 24(6), 2677-2682.
 3. Bownik A., Stępniewska Z., Skowroński T., 2015. Effects of ectoine on behavioural, physiological and biochemical parameters of Daphnia magna. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology 168, 2-10.
 4. Bownik A., Stępniewska Z., 2015. Protective effects of ectoine on behavioral, physiological and biochemical parameters of Daphnia magna subjected to hydrogen peroxide. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology 170, 38-49.
 5. Bownik A., Stępniewska Z., 2015. Protective effects of bacterial osmoprotectant ectoine on bovine erythrocytes subjected to staphylococcal alpha-haemolysin. Toxicon 99, 130-135.
 6. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., 2015. The influence of the aeration status (ODR, Eh) of peat soils on their ability to produce methane. Wetlands Ecology and Management 23(4), 665-676.
 7. Bownik A., Stępniewska Z., 2015. Ectoine alleviates behavioural, physiological and biochemical changes in Daphnia magna subjected to formaldehyde. Environmental Science and Pollution Research 22(20), 15549-15562.
 8. Tokarz E., Urban D., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., 2015. Selected chemical and physicochemical properties of sediments in Moszne Lake and mire (Polesie National Park). Journal of Elementology 20(4), 1041-1052.
 9. Wolińska A., Stępniewska Z., Pytlak A., 2015. Methanotrophic bacteria from coal mine rock-characteristics, functions and nutrients uptake. Studia i raport IUNG-PIB 46(4), 217-241.
 10. Banach A., Wolińska A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., 2015. The influence of soil properties and land use on the phosphate level in soils from Lubelskie region. Polish Journal of Agronomy, 22, 3-9. DOI 10.26114/pja.iung.247.2015.22.01

2014

 1. Wolińska A., Banach A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Kłos M., 2014. DNA Contents in Soil Contaminated with Heavy Metals. The Global Environmental Engineers 1, 29-35.
 2. Stępniewska Z., Goraj W., Kuźniar A., 2014. Przemiany metanu w środowiskach torfowych. Leśne Prace Badawcze 75 (1), 101-110.
 3. Stępniewska Z., Kuźniar A., Pytlak A., Ciepielski J., 2014. Ektoina – przeciwstresowa cząsteczka przyszłości. Kosmos 1 (302), 25-35.
 4. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., Górski A., 2014. Biological degradation of agricultural soils from Lublin region (SE Poland). Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 3(11), 558-571.
 5. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., 2014. Aerobic and anaerobic respiration in profiles of Polesie Lubelskie peatlands. Int. Agrophysics 28, 219-229.
 6. Stępniewska Z., Goraj W., Kuźniar A., Pytlak A., Ciepielski., Frączek P., 2014. Biosynthesis of Ectoine by the Methanotrophic Bacterial Consortium Isolated from Bogdanka Coalmine (Poland). Applied Biochemistry and Microbiology 50(6), 594-600.
 7. Stępniewska Z., Goraj W., Sochaczewska A., Kuźniar A., Pytlak A., Malec M., 2014. Changes in atmospheric CH4, O3, NO2, SO2 concentration dynamics in Lublin in the years 2007-2009. Acta Agrophysica 21(3), 361-373.
 8. Banach A., Banach K., Stępniewska Z. 2014. Laboratory feasibility tests improve decision support for wetland eco-engineering; Lake Bartków Lug (Poland) as test case. Ecological Engineering 71, 256-267.
 9. Pytlak A., Stępniewska Z., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Banach A., 2014. Potential for Aerobic Methane Oxidation in Carboniferous Coal Measures. Geomicrobiology Journal 31, 737-747.
 10. Wolińska A., Stępniewska Z., Ciepielski J. 2014. Bioelectricity Production from Soil Using Microbial Fuel Cells. Appl Biochem Biotechnol. 173(8), 2287-96.

 11. Bownik A., Stępniewska Z., Skowroński T., 2014. Protective effects of ectoine on heat-stressed Daphnia magna. J Comp Physiol B. 184(8), 961-76.

 12. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A., 2014. Distribution of the methanotrophic bacteria in Western part of the Upper Silesian Coal Basin (Borynia-Zofiówka and Budryk coal mines). International Journal of Coal Geology 130, 70-78.

 13. Stępniewska Z., Sochaczewska A., Goraj W., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., 2014. Analiza porównawcza stężenia metanu ze stacji monitoringu KUL i Kasprowy Wierch  w latach 2007-2012. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze. Tom 2, 273-278.

 14. Stępniewska Z., Kuźniar A., 2014. Cultivation and detection of endophytic aerobic methanotrophs isolated from Sphagnum species as a perspective for environmental biotechnology. AMB Express 1-9.

 15. Bownik A., Stępniewska Z., Skowroński T., 2014. Effects of ectoine on behavioural, physiological and biochemical parameters of Daphnia magna. Comp. Biochem. Physiol. C. 168, 2-10.

2013

 1. Goraj W., Kuźniar A., Urban D., Pietrzykowska K., Stępniewska Z., 2013. Influence of plant composition on methane emission from Moszne peatland. Journal of Ecological Engineering 14(1), 53-57.
 2. Nosalewicz M., Stępniewska Z., Nosalewicz A., 2013. Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater. International Agrophysics 27( 3), 299-304.
 3. Stępniewska Z, Kuźniar A., 2013. Endophytic microorganisms-promising applications in bioremediation of greenhouse gases. Applied Microbiology and Biotechnology 97(19), 9589-9596.
 4. Stępniewska Z., Kuźniar A., Pytlak A.,  Szymczycha J., 2013. Detection of methanotrophic endosymbionts in Sphagnum sp. originating from Moszne peat bog (East Poland). African Journal of Microbiology Research 7(15), 1319-1325.
 5. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A., 2013. Methanotrophic activity in Carboniferous coalbed rocks. International Journal of Coal Geology 106, 1-10.
 6. Stępniewski W., Brzezińska M., Włodarczyk T., Stępniewska Z., Pawłowska M., 2013. Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills. Proceedings Sardinia 2013, 14th International Waste Management and Landfill Symposium. Cagliari, Italy. 30.09-4.10.2013. CISA Publisher, Italy.
 7. Wolińska A., Pytlak A., Stępniewska Z., Kuźniar A., Piasecki C., 2013. Identification of methanotrophic bacteria community in the Jastrzebie-Moszczenica coal mine by Fluorescence in situ Hybridization and PCR Techniques. Polish Journal of Environmental Studies. Polish Journal of Environmental Studies 22(1), 275-282.
 8. Wolińska A., Stępniewska Z., 2013. Soil aeration variability as affected by reoxidation. Pedosphere 23(2), 236-242.
 9. Wolińska A., Stępniewska Z., Kuźniar A., 2013. Characterization of microbial community in the selected Polish mineral soils after long term storage. African Journal of Microbiology Research 7(7), 595-603.
 10. Wolińska A., Stępniewska Z., Szymańska E., 2013. Dehydrogenase activity of soil microorganisms and the total DNA level in soil of different use. Journal of Agricultural Science and Technology B 3(9), 613-621.
 11. Wolińska A., Stępniewska Z., Włosek R., 2013. The influence of old leather tannery district on chromium contamination of soils, water and plants. Natural Science 5(2A), 253-258.
 12. Demkowicz S., Filipiak K., Maslyk M., Ciepielski J., de Pascual-Teresa S., Martı´n-Santamarı´a S., de Pascual-Teresa B., Ramos A., 2013. New clicked full agonists of the estrogen receptor b.RSC Advances 3, 3697-3706.

 2012

 1. Rodriguez J.J., Filipiak K., Masłyk M., Ciepielski J., Demkowicz S., de Pascual-Teresa S., Martin-Santamaria S., de Pascual-Teresa B., Ramos A. 2012, Towards beta-selectivity in functional estrogen receptor antagonists. Organic & Biomolecular Chemistry 10(36), 7334-7346.
 2. Trotsenko Y., Stępniewska Z., 2012. Biologia i Biotechnologia Aerobowych Metylotrofów. Wydawnictwo KUL, Lublin, str.194.
 3. Wolińska A., Stępniewska Z., Bułaś A., Banach A., 2012. Evaluation of Factors Influencing the Biomass of Soil Microorganisms and DNA Content. Open Journal of Soil Science 2(1), 64-69.
 4. Wolińska A., Stępniewska Z., Wołoszyn A., Rzewuska M., 2012. Interrelations between DNA concentration and physicochemical parameters in the less soil profile. Acta Agrophysica, 19 (2), 437-448.
 5. Banach A. M., Banach K., Stępniewska Z., 2012. Phytoremediation as a promising technology for water and soil purification: Azolla caroliniana Willd. as a case study. Acta Agrophysica 19(2), 241-252.
 6. Banach K., Visser E. J. W., Stępniewska Z., Banach A. M., 2012. The change of root morphology of Plantago lanceolata under hypoxia conditions. Acta Agrophysica 19(2), 253-263.
 7. Stępniewska Z., Stępniewski W., 2012. Variability of atmospheric methane and its consequences. Proceedings of International Scientific Conference Global Environmental Processes. Executive Editor V. Snakin Moscow Academy, 92-96.
 8. Balakhnina T.I., Stępniewska Z., Stępniewski W., Fomina R., Przywara G., Bennicelli R., 2012. Response of Brassica napus to environmental stress induced by flooding. Proceedings of International Scientific Conference Global Environmental Processes. Executive Editor V. Snakin Moscow Academy, 158-163.
 9. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A., 2012. Perpspective for application of the coal mine methanotrophs as producers of biodegradable polymers. Proceedings of International Scientific Conference Global Environmental Processes. Executive Editor V. Snakin Moscow Academy, 420-426.
 10. Stępniewska Z., Tokarz E., 2012. Effect of light intensity introduced through optical fibres on soil redox status and gases evolution. Acta Agrophysica 19(1), 171-179.
 11. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Wołoszyn A., Ciepielski J., 2012. Methanotrophs responsible for methane oxidation in natural peats from Polesie Lubelskie Region. Acta Agrophysica 19(1), 181-193.
 12. Pytlak A., Kuźniar A., Stępniewska Z., 2012. pmoA Based detection of methanotrophic bacteria in coal-bed rocks of the Lublin Coal Basin. Acta Agrophysica 19(2), 403-413.
 13. Balakhnina T., Bennicelli R., Stępniewska Z., Stępniewski W., Borkowska A., Fomina R., 2012. Stress responses of spring rape plants to soil flooding. International Agrophysics 26, 347-353.
 14. Wolińska A., Stępniewska Z., 2012. Dehydrogenase Activity in the Soil Environment. In: Dehydrogenases, Canuto R.A. (Ed.). InTech, Rijeka, Croatia, 183-210.

 2011

 1. Wolińska A., Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A. 2011. Effect of selected physical parameters on respiration activities in common Polish mineral soils. Polish Journal of Environmental Studies, 20 (4), 1075-1082.
 2. Wolińska A., Stępniewska Z. 2011. Microorganisms abundance and dehydrogenase activity as a consequence of soil reoxidation process, Soil Tillage and Microbial Activities in M. Miransari Eds., Research Signpost, Kerala, India, 7, 111-143.
 3. Wolińska A., Stępniewska Z., Wołoszyn A., Pytlak A., Dziuba A. 2011. Means of molecular nucleic acids analysis in soil investigations. Acta Agrophysica 194, Rozprawy i monografie, 1-62.
 4. Borkowska A., Stępniewska Z. 2011, Respiration of carbon rock spoil treated by municipal wastewater. International Agrophysics 25, 327-332.
 5. Banach A., Stępniewska Z., 2011. The role of redox conditions on soil nutrients availability. Nova Science Publishers, Inc., chapter 2 in: Soil Nutrients, ISBN 978-1-61324-785-3, 1-34.
 6. Stępniewska Z., 2011. Oxydation-reduction reactions in environment, Encyclopedia Of Earth Sciences Series – Encyclopedia of Agrophysics (edited by J. Gliński, J. Horabik and J. Lipiec), 536-541.
 7. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., 2011. Metanogeny – charakterystyka,  funkcje i wymagania środowiskowe, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXVI, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2011, 317-357.
 8. Wolińska A., Stępniewska Z., Dziuba A., Żyszkiewicz A., 2011. Analiza DNA z gleby, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXVI, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 359-375.

2010

 1. Balakhnina T., Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Stępniewski W., Fomina I.R., 2010. Oxidative damage and antioxidant defense system in leaves of Vicia faba major L.cv. Bartom during soil flooding and subsequent drainage, Plant and Soil 327, 293-301.
 2. Stępniewski W., Stępniewska Z., Rożej A., 2010. Gas Exchange in Soils, American Society of Agronomy and Soil Science Society of America. Soil Management: Building a Stable Base for Agriculture 8.
 3. Geurts J.J.M., Smolders A.J.P., Banach A.M., van de Graaf J.P.M, Roelofs J.G.M, Lamers L.P.M., 2010. The interaction between decomposition, net N and P mineralization and their mobilization to the surface water in fens, Water Research 44, 3487-3495.
 4. Wolińska A., Bennicelli R.P., 2010. Dehydrogenase Activity Response to Soil Reoxidation Process Described as Varied Conditions of Water Potential, Air Porosity and Oxygen Availability, Polish Journal Of Environmental Studies 19(3), 651-657.
 5. Szafranek-Nakonieczna A., Bennicelli R.P., 2010. Ability of Peat Soil to Oxidize Methane and Affect Temperature and Layer Deposition, Polish Journal of Environmental Studies 19(4), 805-810.
 6. Ścibior A., Zaporowska H., Wolińska A., Ostrowski J., 2010. Antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in the blood of rats co-treated with vanadium (V+5) and chromium (Cr+3), Cell Biology and Toxicology 26, 509-526.
 7. Banach A., 2010. Biogeochemical constraints on combined flood control, water storage and ecological restoration in Central European river floodplains. Małopolski Przełom Wisły (Poland) as a case study. Ipskamp Drukkers, Nijmegen, 2010, str. 142
 8. Stępniewska Z., Sochaczewska A., Wołoszyn A., Pytlak A., 2010. Changes in atmospheric methane concentration dynamics in Lublin 2007-2009 years, VII Konferencja naukowa „Ochrona powietrza w teorii i praktyce” Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, 321-326.
 9. Stępniewska Z., Sochaczewska A., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Paszczyk M., 2010. Manganese release from peat soils, International Agrophysics 24, 369-374.
 10. Wolińska A., 2010. Aktywność dehydrogenazowa mikroorganizmów glebowych i dostępność tlenu w procesie reoksydacji wybranych mineralnych gleb Polski, Acta Agrophysica, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Rozprawy i Monografie (3).
 11. Stępniewska Z., Pytlak A., Buk J., Bojarczuk G., 2010. Leachability of heavy metals (Fe, Zn and Ni) from coal mine rocks, Proceedings of ECOpole 4, No.2.
 12. Stępniewska Z., Pytlak A., Wołoszyn A., 2010. Perspektywy dla biofiltracji metanu przy użyciu skał przywęglowych kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów. Monografia, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Lublin. 

2009

 1. Stępniewski W., Stępniewska Z., 2009. Selected oxygen-dependent process – Response to soil management and tillage, Soil & Tillage Research 102, 193–200.
 2. Banach K., Banach , Lamers L. P., De Kroon H., Bennicelli R. P., Smits A. J., Visser E. J., 2009. Differences in flooding tolerance between species from two wetland habitats with contrasting hydrology: implications for vegetation development in future floodwater retention areas, Annals of Botany, 103(2), 341-351.
 3. Banach A., Banach K., Visser E., Stępniewska Z., Smith A., Roelofs J., Lamers L. P. M., 2009. Effect of summer flooding on floodplain biogeochemistry in Poland; implication for increased flooding frequency, Biogeochemistry 92, 247-262.
 4. Balakhnina T., Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Stępniewski W., Fomina I.R., 2009. Oxidative damage and antioxidant defense system in leaves of Vicia faba major L.cv. Bartom during soil flooding and subsequent drainage., Plant soil 327(1), 293-301.
 5. Bennicelli R. P.,Szafranek- Nakonieczna A., Wolińska A., Stępniewska Z., Bogudzińska M., 2009. Influence of pesticide (glyphosate) on dehydrogenase activity, pH, Eh and gases production in soil (laboratory conditions)., International Agrophysics 23, 117-122.
 6. Stępniewska Z., Wolińska A., Ziomek J., 2009. Response of soil catalase activity to chromium contamination, Journal Of Environmental Sciences 21, 1142-1147.
 7. Banach A.M., Banach K., Peters R.C.J.H., Jansen R.H.M., Visser E.J.W., Stępniewska Z., Roelofs J.G.M., Lamers L.P.M., 2009. Effects of long-flooding on biogeochemistry and vegetation development in floodplains; a mesocosm experiment to study interacting effects of land use and water quality, Biogeosciences 6, 1325-1339.
 8. Stępniewska Z., Bennicelli R., Pytlak A., 2009. Wykorzystanie bakterii w procesie odmetanowania kopalń, Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne, Sympozja i konferencje nr 74, Kraków, 16-20 lutego 2009.

  2008

 1. Stępniewska Z., Pytlak A., 2008. Distribution of methanotrophic activity of carbonaceous rocks from different seams of „Bogdanka” coal mine, Polish Journal of Environental Studies 17(3A), 550-554.
 2. Stępniewska Z., Banach A., Banach K., 2008. Role of soil in Eutrophication of water during flood peaks, Polish Journal of Environental Studies 17(3A), 538-544.
 3. Stęniewska Z., Wolińska A., Szafranek A., Lipińska E.. Greenhouse gas dynamic In soils contaminated with fonofos pesticide, Acta Agrophysica, 2008, 11 (1), 253-262.
 4. Stępniewska Z., Pytlak A.. Methanotrophic activity of coalbed rocks from „Bogdanka” coal mine (south-east Poland), Archives of Environmental Protection, 34(3), 2008, 183-191.
 5. Stępniewska Z., Szmagara A., Niewiaromska M.. The environmental requirements of methanotrophic bacteria inhabiting coal mine rocks, Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge- Pawłowska & Pawłowski (eds), 2008, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-43337-2
 6. Bennicelli R. P., Stępniewska Z., Banach K., Banach A., Jakubowska L., 2008. Ability of Azolla Caroliniana Wild. To acclimation under conditions of medium polluted with Glyphosate, Polish Journal of Environental Studies 17(3A), 73-76.
 7. Stępniewska Z., Sochaczewska A., Pytlak A., 2008. Spatial and temporal variability of biogenic elements (ammonia, nitrates, nitrites and phosphates) in Małopolski George of Vistula River, Environmental Engineering, Faculty of Environmental Engineering Vilnus Gediminas Technical University, May 22-23, Proceedings of the 7th International Conference.
 8. Stępniewska Z., Szafranek- Nakonieczna A., Bennicelli R. P., Sochaczewska A., 2008. Seasonal changes in atmospheric SO2 concentration in Lublin city, Environmental Engineering, Faculty of Environmental Engineering Vilnus Gediminas Technical University, May 22-23, 2008, tProceedings of the 7th International Conference.

2007

 1. Stępniewska Z., Wolińska A. ,Pióro W., 2007. Chromium migration in the vicinity of a tannery waste lagoon. Pol. J Soil. Sci. XL/2, 139-144.
 2. Gliński P., Stępniewska Z., Borkowska A., Kotowska U., 2007. Ammonium release from eroded loess soils. Pol .J Soil. Sci. XL/2, 173-178.
 3. Gliński P., Stępniewska Z., Borkowska A., Kotowska U., 2007. Nitrates (V) in loess soils by modified by weather conditions (preliminary date of a model experiment). International Agrophysics 21, 55-59.
 4. Stępniewska Z., Wolińska A., Lipińska R., 2007. Effect of fonofos on soil dehydrogenase activity. International Agrophysics 21, 101-105.
 5. Gliński P.,Stępniewska Z., Kotowska U., Borkowska A., 2007. Occurence of phosphate ions in loess soils. Acta Agrophisica 10(1), 69-77.
 6. Bennicelli R.P, Stępniewska Z., Banach K., Banach A.M. and Szafranek A., 2007. Comparison of aeration status measurements by Clark sensor (DO) and ODR-meter during Azolla caroliniana growth in the presence of Cd(II) and Hg(II). Water, Air, & Soil Pollution 180, 29-37.

2006

 1. Stępniewski W., Stępniewska Z., 2006. The effect of management system on oxygenation related processes in soil, Proceedings of International Soil Tillage Research Organisation 17th Triennial Conference – Kiel, Germany, ISBN 3-9811134-0-32006, 593-608.
 2. Stępniewska Z., Misztal P., 2006. Oxygenation Level and Gas Dynamics in a Loess Soil Suspension after Exposure to Visible Light, Soil Management for Sustainability, Advances in Geoecology 38, ISBN 3-923381-52-2, 2006, 328-336.
 3. Fornal E., Bormana P., Luscombe Ch.:, 2006. Determination of selectivity differences for basic compounds in gradient reverse phase high performance liquid chromatography under high pH conditions by partial least squares modeling, Analytica Chimica Acta 570, 267-276.
 4. Stępniewska Z., Bennicelli R.P., Szafranek A., 2006. The influence of redox conditions on methane release from peat soils, Proceedings of International Soil Tillage Research Organisation 17th Triennial Conference – Kiel, Germany, ISBN 3-9811134-0-3, 1114-19.
 5. Stępniewska Z., Wolińska A., 2006. The influence of water potential on oxygen microdiffusion in an Eutric Fluvisol and Eutric Histosol, Polish Journal of Soil Science, XXXIX/2, 109-115.
 6. Stępniewska Z., 2006. Soil redox resistance and its environmental importance, international Workshop on Integrative strategy for the Understanding of Ecological Processes and Functions in Soil, Nanjing, China, May 28 – Jun 1, 104-112.

2005

 1. Stępniewski W., Stepniewska Z., Bennicelli R. P., Gliński J., 2005. Oxygenology In Outline, EU 5th Framework Program QLAM-2001-00428-08-24.
 2. Ścibior A., Zaporowska. , Ostrowski J., Banach A., 2005. Combined effect of vanadium (V) and chromium (III) on lipid peroxidation in liver and kidney of rats, Chemico-Biological Interactions 159, 213-222.
 3. Bennicelli R.P., Balakhina T.I., Szajnocha K., Banach A, 2005. Aerobic conditions and antioxidative system of Azolla caroliniana In the presence of Hg in water solution, International Agrophysics 19(3), 127-130.
 4. Stępniewska Z., Bennicelli R.P., Balakhina T.I., Szajnocha K., Banach A., Wolińska A., 2005. Potential of Azolla caroliniana for the removal of Pb and Cd from wastewaters, International Agrophysics 19(3), 251-255.
 5. Stępniewska Z.,Wolińska A., 2005. Soil dehydrogenase activity in the presence of chromium (III) and (IV), International Agrophysics 19(1), 79-84.
 6. Glinski P., Stępniewska Z., 2005. Właściwości oksyrdoredukcyjne erodowanych gleb lessowych w dolinie Ciemięgi, Acta Agrophysica 5(3), 625-635.
 7. Brzezińska M., Stępniewska Z, Stępniewski W., Włodarczyk T., 2005. Soil dehydrogenase activity influenced by some physical factors, EU 5thFramework Program, Lublin, 15-22.
 8. Nosalewicz M., Stępniewska Z., 2005. Evolution gases from soil irrigated with puricated wastewater, EU 5thFramework Program, Lublin, 101-108.
 9. Stępniewska Z., Borkowska A., Kotowska U., 2005. Phosphorous release from peat soils under flooded conditions, Review of current problems In Agrophysics. Centre Exelance for Applied Physics in Sustainable Agriculture, 482-483.
 10. Stępniewski W., Stępniewska Z., Bennicelli R. P., Gliński J., 2005. Oxygen and its role in the functioning of water ecosystems, Teka Kom. Kszt. Środ. Przyr. 2, 142-152.

2004

 1. Bennicelli R., Stępniewska Z., Banach A., Szajnocha K., Ostrowski J., 2004. The ability of Azolla caroliniana to remove heavy metals Hg (II), Cr (III), Cr (VI) from municipal waste water. Chemosphere 55, 141-146.
 2. Stępniewska Z., Bucior K., Bennicelli R.P. (2004) The effects of MnO2 on sorption and oxidation of Cr (III) by soils. Geoderma 122, 291-296.
 3. Samborska A, Stepniewska Z., Stepniewski W., 2004. Influence of different oxidation states of chromium (VI, III) on soil urease activity. Geoderma 122, 317-322.
 4. Włodarczyk T., Stępniewski W., Brzezińska M., Stępniewska Z., 2004. Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory. J.Plant Nutr.Soil Sci. 167, 693-700.
 5. Stępniewska Z., Szmagara A., 2004. Effect of acetylene block on measurements of N2O emission from soils. International Agrophysics 18(2) ,167-174.
 6. Włodarczyk T., Stępniewska Z., Brzezińska M., Pindelska E. and Przywara G.: Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol. International Agrophysics 18, 375-379.
 7. Stępniewska Z., Przywara G., Bennicelli R.P., 2004. Reakcja roślin w warunkach anaerobiozy. Acta Agrophysica, vol. 113.
 8. Stępniewska Z., Szafranek A., 2004. Dynamic of twenty-four hours methane emission from the lake Moszne in the Poleski National Park (east part of the Poland).Modern Physical Methods and Their Applications in Agroecological Research. Lublin-Sofia, 187-193.
 9. Stępniewska Z., Wolińska A., 2004. Dehydrogenase activity in the soils contaminated by Cr(III) and Cr(VI) compounds. Environmental Protection Engeneering 4(30), 171-175.
 10. Stępniewska Z., Ostrowska A., 2004. Methane emission from peat soils of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake distric under flooded conditions. Acta Agrophysica 4(2), 566-571.
 11. Stępniewska Z., Stefaniak E., Szmagara A., 2004. Methanotrophic activity of coal mine rocks. Soil-plant-atmosphere aeration and environmental problems, Lublin-Stuttgart, 103-108.
 12. Stępniewska Z., Fornal E., Kosiorowska I., Charytoniuk P., 2004. Soil aeration and pesticide decomposition. Soil-plant-atmosphere aeration and environmental problems, Lublin-Stuttgart, 94-102.
 13. Gliński P., Stępniewska Z, 2004. Redox relations in a loess eroded hill slope. Soil-plant-atmosphere aeration and environmental problems, Lublin-Stuttgart, 72-78.
 14. Gliński J., Stępniewska Z., Ostrowski J., Stępniewski W., 2004. Mapping of soil aeration properties. Soil-plant-atmosphere aeration and environmental problems, Lublin-Stuttgart, 60-64.
 15. Stępniewska Z. ,Stępniewski W., 2004. Oxygenology as a new scientific discipline. Soil-plant-atmosphere aeration and environmental problems, Lublin-Stuttgart, 43-47.
 16. Stępniewska Z. ,Stępniewski W., Bennicelli R.P., Ostrowska A., Kotowska U., 2004. Gas emission from wetlands. Soil-plant-atmosphere aeration and environmental problems, Lublin-Stuttgart, 30-36.
 17. Stępniewska Z., Gliński J., Stępniewski W., 2004. Soil redox resistance and its environmental importance. Basic problems of Agrophysics. Plant Growth in relation to soil physical conditions. EU 5thFramework Program, Lublin, 131-139.
 18. Stępniewska Z., Wolińska A., 2004. Enzyme activity in the soil contaminated by Cr(III,VI)forms. Modern Physical Methods and Their Applications in Agroecological Research. Lublin-Sofia, 201-207.
 19. Stępniewska Z., Szmagara A., Ostrowski J., 2004. Redox resistance of soils enriched with nitrates. Modern Physical Methods and Their Applications in Agroecological Research. Lublin-Sofia 2004, 195-200.
 20. Stępniewska Z., Przywara G., 2004. Transport of gases through Brassca napus In laboratory measurements. Modern Physical Methods and Their Applications in Agroecological Research. Lublin-Sofia, 182-186.
 21. Stępniewska Z., Bennicelli R.P., Balakhina T. I., Szajnocha K., Banach A., Wolińska A., 2004. Potential of Azolla caroliniana to remove Pb and Cd from wastewaters. Physics, Chemistry in Soils and Plant Studies. Russia, Puschino, 136-140.

 22. Bennicelli R.P. Balakchnina T.J., Stępniewska Z., Szajnocha K., Banach A., 2004. Aerobic conditions and antioxidative system of Azolla caroliniana in the presence of Hg in water solution. Physics, Chemistry in Soils and Plant Studies. Russia, Puschino, 27-30.

 23. Balakchnina T.J., Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Stępniewski W., 2004. Oxygen stress in the root zone and plant response (some examples). Physics, Chemistry in Soils and Plant Studies. Russia, Puschino, 23-26.

 24. Stępniewska Z., Ostrowski J., Stępniewski W., Gliński J., 2004. Klasyfikacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i ich przestrzenna charakterystyka. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 4,2b, 125-133.

 25. Bennicelli R.P., 2004. Soil oxygen stress conditions and plant defenses system induction (Triticum aestivum L. and Triticale). Plant Growth in relation to soil physical conditions. EU 5thFramework Program, Lublin, 7-13.

 26. Stępniewska Z., Gliński P., Gliński J., 2004. Solubility of Cd in eroded loess soils. Plant Growth in relation to soil physical conditions. EU 5thFramework Program , Lublin, 130-135.

 27. Stępniewska Z., Ostrowska A., Kotowska U., 2004. N2O emission from high and low peat soils during flooding, Polsh Jurnal of Soil Science, Vol. 37, 143-148.

 28. Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Banach A., Szajnocha K., 2004. Influence of selected heavy metals on the content of photosynthetic pigments in fern Azolla caroliniana. Environmental Protection Engeneering 4 Vol. 30, 7-11.

 29. Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Szajnocha K., Banach A., 2004. The influence of heavy metals on the growth of  Azolla during purification of municipal wastewater. Environmental Protection Engeneering 4 Vol.30, 127-131.

 30. Stępniewska Z., Szafranek A., 2004. Changes of phosphate level in some peats being transformed in different degrees. Environmental Protection Engeneering 4. Vol.30, 121-126.

 31. Stępniewska Z., Szmagara A., Stefaniak E., 2004. Optimization of environmental parameters conducive to methane oxidation with coal mine dump rock. Environmental Protection Engeneering 4 Vol.30, 133-137.

 32. Stępniewska Z., Stępniewski W., 2004. Aeration and climatic global change.Soil-plant-atmosphere aeration and environmental problems, Lublin-Stuttgart 37-42.

 33. Bennicielli R.P., Stępniewska Z., Szajnocha K., Banach A., 2004. The ability of Azolla filiculoides to remove precius metals (Ag(I), Au (III), Pt (IV)) from water solution, Proceding Volume of the 4th International Congress of the ESSC, Budapest, Hungry, 25-29 May, 251-254.

 2003

 1. Stępniewska Z., Nosalewicz M,.and Ostrowska A., 2003. Methane and carbon dioxide emissions from a loess soil treated with municipal waste water after second step of purification. International  Agrophysics 17, 31-34.
 2. Stępniewska Z., 2003. Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym poleskiego parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego. Acta Agrophysica, 91, podrozdziały 3.2; 5.1; 6.4.2; 6.4.3.; 8.
 3. Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Banach A., Szajnocha K., 2003. Wpływ rtęci (II) na warunki aeracyjne podłoża z udziałem Azolla caroliniana. Acta Agrophysica 84, 5-12.
 4. Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Banach A., Szajnocha K., 2003. Wpływ kadmu (II) na natlenianie podłoża i wzrost biomasy Azolla caroliniana. Acta Agrophysica 84, 13-20.
 5. Stępniewska Z., Szafranek A., 2003. Sezonowy i dobowy rozkład stężenia podtlenku azotu w pobliżu pasma jezdni. Acta Agrophysica 84, 123-128.
 6. Stępniewska Z., Szmagara A., Ostrowski J., 2003. Określenie „natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski. Acta Agrophysica 84, 129-136.
 7. Stępniewska Z., Wolińska A., Bennicelli R.P., 2003. Wpływ potencjału wody glebowej na wartość ODR w glebie brunatnej i czarnej ziemi. Acta Agrophysica 84, 137-144.
 8. Stępniewska Z., Wolińska A., Bennicelli R.P., 2003. Wpływ potencjału wody glebowej na mikrodyfuzję tlenu na przykładzie gleby bielicowej (Eutric Cambisol) Acta Agrophysica 84, 145-152.
 9. Stępniewska Z., Kotowska U., 2003. Detoxification of pollutants from municipal wastewater organic as a biofilter, New Horizons in Biotechnology, 267-270.

2002

 1. Przywara G., Stępniewska Z., 2002. Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal wastewater. 2002, International Agrophysics 3, 215-219.
 2. Stępniewska Z., Ostrowska A., Nosalewicz M., 2002 Utlenianie CH4 na tle emisji O2 i CO2 przez glebę płową wytworzoną z lessu. Acta Agrophysica 78, 241-248.
 3. Stępniewska Szafranek A., 2002. Stężenie tlenków azotu (NOx) w cyklu rocznym w punkcie kontrolnym na terenie Lublina. Acta Agrophysica 78 249-256.
 4. Bennicelli R., 2002. Indukcja systemu obronnego u pszenicy i pszenżyta w warunkach stresu tlenowego. Acta Agrophysica 75, Lublin (monografia).
 5. Gliński J., Stępniewska Z., Turski R., Bennicelli R.P., Wolińska A., Szafranek A., Chrytoniuk P., 2002. Przewodnik metodyczny do Analiz Laboratoryjnych i Badań terenowych Gleb, EkoKul, Lublin.

2001

 1. Stępniewska Z., Bucior K., 2001. Chromium contamination of soils, waters, and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon. Environmental Geochemistry and Health 23, 241-145.
 2. Brzezińska M., Stępniewska Z., Stępniewski W., 2001. Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater. Polish Journal of Environmental Studies 10(5), 307-311.
 3. Brzezińska M., Stępniewska Z., Stępniewski W., Włodarczyk T., Przywara G., Bennicelli R., 2001. Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity ( pot experiment with barley). Interantional Agrophysics 15, 3-7.
 4. Stępniewska Z., Bucior K., De Boodt M., 2001. Chromium and its forms in soils in the proximity of the old tannery waste lagoon. International Agrophysics 15, 121-124.
 5. Włodarczyk T., Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Brzezińska M., Kuraż V., 2001. Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tisice). International Agrophysics 15, 131-138.
 6. Brzezińska M., Stępniewski W., Stępniewska Z.,  Przywara G., Włodarczyk T., 2001. Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation. International Agrophysics 15, 145-149.
 7. Włodarczyk T., Stępniewski W., Stępniewska Z., Brzezińska M., Bennicelli R., Przywara G., 2001. The effect of oxygen deficiency on soil macroelements content (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation). International Agrophysics, 15(4), 293-299.
 8. Przywara G., Stępniewski W., Stępniewska Z., Brzezińska M., Włodarczyk T., 2001. The influence of different oxygen condition at different growth phase on triticale yield cv. Jago. International Agrophysics 15(4), 273-277.
 9. Stępniewska Z., Bucior K., 2001. The conditions favourable to oxidation of Cr(III) to Cr(VI) and the presence of chromium forms on the area contaminated by tannery wastes. Folia Histochemica et Cytobiologica 39(1), 146-147.
 10. Stępniewska Z., Bennicelli R., 2001 Dynamika procesów oksydoredukcyjnych w pożywce i w osadzie z udzialem Azolla caroliniana. Acta Agrophysica 2001.
 11. Balakhnina T.I., Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Stępniewski W., 2001. Szlaki adaptacyjnej roślin wyższych w warunkach hypoksji glebowej i postępującej reoksydacji. Proceedings of The 4th International Symposium on “New and not traditional plants and perspectives of its practical use”, vol. 1. Puszczino, Russia, 161-164 (in Russian).
 12. Stępniewska Z., Pasztelan M., Stępniewski W., Brzezińska M., 2001. Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo- murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2. Acta Agrophysica 53, 165-170.
 13. Stępniewska Z., Żuchowski J., Kotowska U., 2001. Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania, Acta Agrophysica 53, 171-176.
 14. Stępniewska Z., Ostrowska A., Pasztelan M., Kotowska U., 2001. Analiza gazów wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich. Acta Agrophysica.
 15. Stępniewska Z., Żuchowski J., 2001. Kumulacja manganu przez rośliny uprawiane na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Acta Agrophysica.
 16. Stępniewska Z., Kotowska U., Baryła R., Kupczyk J., 2001. Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania. Acta Agrophysica.
 17. Stępniewska Z., Szafranek A., 2001. Zawartość form azotu w opadach atmosferycznych, Acta Agrophysica 57, 127-134.
 18. Bieganowski A, Wolińska A., 2001. Zagadnienie wilgotności krytycznej w pomiarach potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie, Acta Agrophysica 53, 37-45.

2000

 1. Gliński J., Stępniewska Z., Stępniewski W., Ostrowski J., Szmagara A., 2000. A contribution to assessment of potential denitrification in arabie mineral soils of Poland. Journal of Waterand Land Development 4, 177-188 .
 2. Stępniewska Z., Bennicelli R., Weiss U., Włodarczyk T. and Stahr K., 2000. Denitrification rate in soils as affected by their redox conditions. Journal of Waterand Land Development, 4, 165-175.
 3. Stępniewski W., Stępniewska Z., 2000. Oxygenology of treatment wetlands and its environmental effects. 7th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, November 11-16, 2000, Grosvenor Resort Lakę Buena Vista, Florida vol. 2, 671-678.
 4. Stępniewska Z., Stępniewski W., Pasztelan M., 2000. Efficiency of puryfication of municipal wastewater on organic soil irrigation fields. 7th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Grosvenor resort Lake Buena Vista, Florida, November 11-16, 1003-1006.
 5. Stępniewska Z., Bucior K., 2000. Chromium contamination of soils water plant in the vicinity of the tannery waste lagoon. 2000, 18lh European Conference of the Society for Environment Geochemistry and Health, Glasgow 11-12.09.2000.
 6. Brzezińska M., Stepniewska Z., Stepniewski W., Pasztelan M., 2000. Dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content. Acta Agrophysica 35, 31-40.
 7. Bennicelli R., 2000. Effect of soil aeration on plant biomass production. Polish Journal of Soil Science XXXIII/2, 3-11.
 8. Stępniewska Z., Szmagara A.: Wpływ poziomu azotanów na emisję N2O z wybranych gleb. Agrofizyka Dla Produkcji Roślinnej l Przemysłu Spożywczego Lublin-Dąbrowica 11-12.09.2000.
 9. Stępniewska Z., Bucior K., 2000. Zmiany zawartości chromu w glebach w zależności od potencjału oksydoredukcyjnego Eh w okolicy składowiska odpadów garbarskich koło Lubartowa. Agrofizyka Dla Produkcji Roślinnej l Przemysłu Spożywczego Lublin-Dąbrowica 11-12.09.2000.
 10. Samborska A., Stępniewska Z., 2000. Wpływ temperatury na parametry kinetyczne Michaelisa-Mentena ureazy glebowej, Acta Agrophysica 38, 165-174.
 11. Stępniewska Z., Żuchowski J., 2000. Kumulacja cynku przez rośliny uprawiane na polach zalewanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Agrofizyka Dla Produkcji Roślinnej l Przemysłu Spożywczego Lublin-Dąbrowica 11-12.09.2000.
 12. Bennicelli R., 2000. Wpływ form azotu w podłożu na potencjał redox i wzrost biomasy Azolla filiculoides Lam. Acta Agrophysica.
 13. Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., ostrowski J., Włodarczyk T., Brzezińska M., 2000. Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych, Monografia.
 14. Stępniewska Z., Charytoniuk P., 2000. Wpływ N-fosfono-metyloglicyny na aktywność dehydrogenazową i fosfotazową gleby - badania modelowe. Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, Janów 20-21.10.2000 (opublikowane w Wyd.UMCS Lublin 2000, 327-334).
 15. Stępniewska Z., Szmagara A., 2000. Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych. Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, Janów 20-21.10.2000 (opublikowane w Wyd.UMCS Lublin 2000, 335-342).
 16. Stępniewski W., Stępniewska Z., Przywara G., Brzezińska M., Włodarczyk T., 2000. Characteristic of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use. International Agrophysics 14(4), 431-438.
 17. Stępniewska Z., Brzezińska M., Gliński J., Stępniewski W., Włodarczyk T., Ćurlik J., Houśkova B., 2000. Aeration status of some Slovakian soils. International Agrophysics 14(3), 327-339.
 18. Stępniewska Z., Ostrowska A., 2000. Rozpoznanie emisji metanu z naturalnych siedlisk Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, Acta Agrophysica 38, 201-208.

1999

 1. Kotowski M., Stępniewska Z., Saczuk M., Kotowski U., Pasztelan M., 1999. Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich. Acta Agrophysica 22, 93-113.
 2. Bennicelli R., Stępniewska Z., Balakhnina T.I., Stępniewski W., Żuchowski J., 1999. Effect of soil re-oxidation on wheat (Triticum aestivum L.) defense system. International Agrophysics 13, 309-314.
 3. Kalashnikov Y.E., Balakhnina T.I., Bennicelli R.P., Stępniewski W., Stepniewska Z., 1999. Antioxidant activity and lipid peroxidation in wetlands as related to cultivar tolerance to excessive soil moisture, Russian Journal of Plant Physiology 46(2), 268-275.
 4. Bennicelli R., Żuchowski J., 1999. Wpływ warunków tlenowych w glebie na produkcję biomasy roślin, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rola Gleby w Funkcjonowaniu Ekosystemów”, Lublin 7-10. 09.1999, Streszczenia, 10.
 5. Gliński J., Stępniewska Z., Stępniewski W., Ostrowski J., Szmagara A., 1999. Potential emission of N2O from arable mineral soils of Poland. Abstracts of the 12th Conf. On Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing (Chiny), 09.1999.
 6. Stępniewska Z., Samborska A., 1999. Aktywność ureazy w wybranych glebach Polski. Acta Agrophysica 22, 219-228.
 7. Stepniewska Z., Bucior K., 1999. Rozpoznanie stopnia skażenia chromem gleb i wód w okolicy składowiska odpadów garbarskich k. Lubartowa (Polska). Acta Agrophysica 22, 187-197.
 8. Stępniewska Z., Bucior K., Bennicelli R., 1999. Opracowanie ekspertyzy dotycząca przestrzennego rozmieszczenia zanieczyszczeń chromu gleby i wód gruntowych w rejonie składowiska odpadów garbarskich (Lubartów) - dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 1-13.
 9. Stępniewska Z., Pasztelan, Kotowska U., 1999. Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Acta Agrophysica 22, 211-217.
 10. Stępniewski W., Stępniewska Z., 1999. Soil oxygenology as a part of environmental oxygenology. Abstracts of the Int. Conf. "Role of Soil in functioning of Ecosystems", Lublin 7-10.09.1999, 374.

 

Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2021, godz. 14:04 - Artur Banach