VI Edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza konkurs na pracę pisemną pt.:

 

„Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości"

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od których oczekuje się osobistego świadectwa życia w odniesieniu do tematyki konkursu nawiązującej do słów Jana Pawła II zawartych w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum).

 

Prace pisemne w wydruku komputerowym wraz z podpisaną dyskietką (płytą), kartą informacyjną oraz oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację należy nadesłać do dnia 15 grudnia 2010 roku na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

Wymagania techniczne druku:

- czcionka Times New Roman,

- rozmiar czcionki „12",

- interlinia 1,5,

- ewentualne przypisy w stopce dolnej.

 

Oceniane będą tylko prace zawierające dyskietkę, kartę informacyjną i oświadczenie (do pobrania tutaj). Ogłoszenie wyników nastąpi wiosną 2011 roku. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Do pobrania tutaj.

Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie książki pt. „Młodzież jakiej nie znacie", Seria F: „Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości".

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody! 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2010, godz. 16:24 - Marta Antoniuk-Zych