VII Edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie

 

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza konkursu na pracę pisemną:

 

„W mojej młodości wypływam na głębię”.

 

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od których oczekuje się osobistego świadectwa życia w odniesieniu do tematyki konkursu nawiązującej do słów przytoczonych przez beatyfikowanego w tym roku Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku (Novo millennio ineunte, 6 I 2001 r.)

 

Prace pisemne w wydruku komputerowym wraz z podpisaną dyskietką (płytą), kartą informacyjną oraz oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

Wymagania techniczne druku:

- czcionka Times New Roman,

- rozmiar czcionki „12”,

- interlinia 1,5,

- ewentualne przypisy w stopce dolnej.

 

Oceniane będą tylko prace zawierające dyskietkę, kartę informacyjną i oświadczenie. Ogłoszenie wyników nastąpi wiosną 2012 roku.

Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie książki pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Seria G. W mojej młodości wypływam na głębię”.

 

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody!

 

Regulamin konkursu oraz Karta informacyjna dostępne są z poziomu menu Katedry

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011, godz. 22:59 - Tomasz Petkowicz